BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Boliger kan energimærkes efter beregnet forbrug, faktisk forbrug og uden gennemgang af bygningen. Læs mere om principperne her.

Beregnet forbrug

Huset energimærkes ud fra et beregnet forbrug efter bygningens fysiske forhold og en række standardforudsætninger.

Sådan foregår det

Energimærkningskonsulenten måler op, undersøger isolering, vinduer, døre og varmeanlæg. På baggrund af disse data beregner han bygningens energiforbrug ud fra nogle standardforudsætninger og fastsætter energimærket.

Eksempel på energimærkningsrapport

 

Energimærkning uden gennemgang

Huse under 25 år kan energimærkes uden gennemgang af bygningen, hvis visse forudsætninger er opfyldt.

Sådan foregår det

Din boligs energimærke afhænger af husets opførselsår og varmeforsyning.

Huset skal svare til en gennemsnitsbygning fra samme årstal og med samme forsyningsform. Derfor må der ikke være foretaget bygningsændringer siden opførslen, der har væsentlige påvirkninger på husets energimæssige ydeevne.

Energimærket tildeles på baggrund af oplysninger fra BBR.

Bemærk

Det er begrænset, hvad der kan klages over med denne metode. Det skyldes, at energimærket alene baserer sig på et tilsvarende hus, der opfyldte kravene i bygningsreglementet på det tidspunkt, huset blev opført.

Typer af energimærkning

Siden er opdateret 27.06.2023 Kommentér denne side Til top