BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Guide: Tjek dit varmeanlæg

Guide: Tjek dit varmeanlæg

Guide: Tjek dit varmeanlæg

Her får du hjælp til at tjekke dit varmeanlæg og sikre dig, at det kører så effektivt som muligt.
1Tjek alder
2Tjek for eftersyn
3Tjek automatik 
4Tjek vand på anlæg 
5Tjek returvand

Tjek, hvor gammelt dit anlæg er

Fjernvarme

Find fjernvarmeuniten (varmeveksler), den sidder tæt på det sted, hvor fjernvarmerørene kommer ind i huset og er en flad, lodret placeret kasse. På kassen er en mærkeplade, her kan du se alderen. Er uniten fra før 1990, kan det sandsynligvis betale sig at udskifte den. Vælg en plusinstallation med ekstra lavt varmetab.

Naturgas

Find mærkepladen på gaskedlen – her kan du se alderen. Er den mere end 15 år gammel, bør du skifte varmeform til f.eks. varmepumpe eller fjernvarme - eller skifte kedlen ud med en ny, kondenserende, A-mærket model. Vælg en kedel med automatik, så du kan bruge klimastyring og natsænkning.

Olie

Find mærkepladen på oliekedlen – her kan du se alderen. Er den mere end 15 år gammel, bør du skifte varmeform til f.eks. varmepumpe eller fjernvarme - eller skifte kedlen ud med en moderne, kondenserende model.

Tjek, om det er tid til eftersyn

Fjernvarme

Tjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din fjernvarmeunit sidst blev tjekket. Få anlægget tjekket af en fagmand f.eks. hvert eller hvert 2. år. Nogle fjernvarmeselskaber tilbyder denne service som en del af deres ydelser. Spørg hos dit selskab.

Naturgas

Tjek din seneste regning, eller spørg dit gasselskab, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der kan være krav om eftersyn mindst hvert 2. år, for at garantien på din gaskedel holder. Det er en god idé at få den efterset regelmæssigt for at sikre stabil og energirigtig drift.

Olie

Tjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der er ingen regler for, hvor tit kedlen skal tjekkes, men det er en god idé at få den efterset regelmæssigt – bl.a. af sikkerhedshensyn.

Varmepumper

-       Jordvarme: Jordslangerne skal efterses mindst 1 gang om året af en certificeret montør.

-       Alle andre typer varmepumper: Hvis varmepumpen indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal den efterses mindst 1 gang årligt af en installatør. Har den mere end 2,5 kg kølemiddel, skal eftersynet udføres af en certificeret montør fra et kølefirma.

Tjek, om dit varmeanlæg har automatik 

Natsænkning

Tjek, om du kan sænke rumtemperaturen på dit anlægs display. Hvis du kan, er det en god idé at indstille den til at sænke temperaturen 2-3 °C om natten, og når du er på ferie. Kig i manualen til anlægget.

Hvis du ikke har automatik på anlægget, kan du få installeret det af en vvs’er.

Klimastyring 

Tjek på dit anlægs betjeningspanel, om du har klimastyring, dvs. om dit anlæg tilpasser sig temperaturen udenfor. Se i anlæggets manual, hvordan du indstiller klimastyringen.

Hvis du ikke har automatik på anlægget, kan det ofte eftermonteres af en vvs’er.

Sommerdrift

Du kan spare penge ved at sætte dit varmeanlæg på sommerdrift om sommeren, når du ikke har brug for varme.

Tjek, om der er nok vand på anlægget 

Tjek trykket i radiatorsystemet på selve varmeenheden, og fyld vand på anlægget, hvis vandtrykket er for lavt.

Du kan se i manualen, hvor højt trykket skal være, og hvordan du fylder vand på. Jo større radiatoranlæg, jo højere skal trykket være.

Tjek, om returvandet er afkølet

Fjernvarme

Hos mange fjernvarmeværker skal du betale gebyr, hvis returvandet ikke er afkølet, når det kommer retur til fjernvarmeværket.

På din varmeregning kan du se, om du betaler gebyr for temperaturen på dit returvand. Hvis du gør det, bør du kontakte din vvs’er og få ham til at regulere dit anlæg.

1 of 5

 

 

 

Guide: Tjek dit varmeanlæg

Siden er opdateret 16.08.2022 Kommentér denne side Til top