BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Fakta om fjernvarme

Fakta om fjernvarme

Fakta om fjernvarme

64 % af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. Fjernvarme er den mest miljøvenlige opvarmningsform og ofte en billig måde at opvarme dit hus på.
  • Fjernvarme som overskud fra elproduktionEn stor del af fjernvarmen i Danmark stammer fra overskud fra elproduktion, altså fra kraftvarmeværker. Når man producerer el, udvikles der store mængder varme. Det er den varme, der bruges til fjernvarme.

    Andre fjernvarmeværker producerer varme vha. solvarmeanlæg, eller når de f.eks. brænder affald eller biobrændsler af. Desuden er der en række, især mindre, varmeværker, der bruger gas til at producere varme til lokale områder.

  • Fast og variabel pris for varmeDu betaler for din fjernvarme med en fast pris, der er uafhængig af dit forbrug, og en variabel pris, der er afhængig af dit forbrug. Vær opmærksom på, at der kan være stor prisforskel mellem de forskellige fjernvarmeværker.  
  • ForbrugsmålingI alle bygninger skal der være målere, der måler forbruget af varme i den enkelte bolig eller erhvervsejendom. I etageejendomme bruger man ofte varmefordelingsmålere. På baggrund af dem udarbejder man varmeregnskabet, der fordeler forbruget mellem lejerne.

Fakta om fjernvarme

Siden er opdateret 13.10.2022 Kommentér denne side Til top