BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energimærkning af olie- og naturgaskedler

Energimærkning af olie- og naturgaskedler

Energimærkning af olie- og naturgaskedler

Energimærket hjælper dig med at vælge en energieffektiv olie- eller naturgaskedel.

Gå efter

A for kedlen
A+ for pakkeløsninger
Højest mulige årsvirkningsgrad, hvis flere fyr har samme energimærke

Energimærkning for naturgas og olie

Det kan du se på mærket

Energimærket viser dig kedlens energiklasse. På mærket kan du desuden se oplysninger om ydelsen i KW, støjniveau i dB (ude og inde) og evt. forbrugsprofil.

Få tilskud til skrotning

Husk, at du kan få tilskud til at skifte fra olie eller naturgas til varmepumpe i områder uden fjernvarme.

Kombikedel

Eksempel på energimærke for en kedel, der også kan bruges til rumvarme og opvarmning af brugsvand - en såkaldt kombikedel:

Sådan ser energimærket ud

Pakkeløsning

Eksempel på energimærke for en pakkeløsning for et opvarmningsanlæg til både rum og vandopvarmning:

Eksempel pakkeløsning

Forbrugsprofil Typisk brug
3XS Lille håndvask ved 35 ºC
XXS Håndvask ved 35 ºC
XS Elektrisk bruser
S Bruser og håndvask ved 35 ºC
M Bruser og vask ved 55 ºC
L Bad, bruser og vask ved 55 ºC
XL Flere bad og brusere
XXL Samtidig anvendelse af flere bad og brusere

Om mærket

Energimærkningsordningen er obligatorisk og gælder for hårde hvidevarer, elpærer, lamper, tv og klimaanlæg.

Der findes 3 forskellige energimærker for olie- og naturgaskedler, der bruges i centralvarmeanlæg:

 • Olie- og naturgaskedler til rumvarmeKaldes også solokedler. Energimærket viser, hvor energieffektiv kedlen er på en skala fra A+++ til D, hvor A+++ er bedst.
 • Olie- og naturgaskedler til rumvarme og varmt brugsvandKaldes også kombikedler. Energimærket viser, hvor energieffektiv kedlen er på en skala fra A+ til F, hvor A+ er bedst. Ikke alle kedler kan producere varmt brugsvand.
 • Pakkeløsninger

  En pakkeløsning er, når flere teknologier kombineres med kedlen. Energimærket for pakkeløsninger går fra A+++ til G, hvor A+++ er bedst. De mest almindelige pakkeløsninger med kedler er:

  • Kombination af en kedel med temperaturstyring – uanset om styringen er integreret i kedlen eller ej.
  • Kombination af en kedel med solvarme og evt. temperaturstyring.
  • Hybridløsninger med kombination af f.eks. en el-varmepumpe med en gaskedel.

Varmtvandsbeholdere har deres eget energimærke og indgår ikke i energimærket for pakkeløsninger.

Energimærket for pakkeløsningen viser, hvor energieffektiv kedlen er, og hvilke andre komponenter der indgår i pakken. Bedste energiklasse på pakkemærket er A+++.

På energimærket står der også, hvor meget støj der kommer fra anlægget under drift. Støj er oplyst som ”lydeffektniveau”. Hvor vigtigt støjniveauet er, afhænger af den specifikke installation, herunder placering i huset og afstand til naboer.

Disse anlæg skal energimærkes

 • Kedler, der bruger gas, olie eller el til opvarmning af vand til et varmeanlæg
 • Kedler, der bruger gas, olie eller el til kombineret produktion af varmt brugsvand og varme til varmeanlæg (såkaldte kombikedler)
 • Kedler, der bruger gas eller olie til produktion af el og varme til rumopvarmning
 • Solkomponenter og styringer, der bruges i pakkeløsninger med kedler
 • Kedler, der har en effekt op til og med 70 kW

For solokedler skal energimærket ud over energiklassen indeholde oplysninger om ydelsen i kW og støjniveau i dB. Kombikedler skal ud over oplysningerne for solokedlen indeholde oplysninger om brugsvandsstørrelsen (kedlens forbrugsprofil) og energiklassen for varmtvandsproduktion.

Kedelløsninger, der indeholder sol- eller styringskomponenter, skal have det såkaldte pakkemærke, som dels indeholder energiklasse for kedlen og dels energiklassen for den samlede løsning. På mærket står også, hvilke løsninger der indgår i mærket (sol, varmtvandsbeholder, styring og kedel).

Kontrol af EU’s energimærke

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med energimærkningen. Det kontrolleres f.eks., om produktets energiklasse på energimærket er korrekt, og om A++-mærkede apparater overholder kravene for at opnå denne energiklasse.

Energimærkning af olie- og naturgaskedler

Siden er opdateret 02.12.2022 Kommentér denne side Til top