BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse egne bygninger

Energiledelse i staten

Energiledelse i staten

De offentlige myndigheder kan reducere deres energiforbrug væsentligt, hvis de indfører energiledelse. En stor del af besparelserne kan opnås med mindre investeringer og ændring af adfærd.

Energiledelse og statens forpligtelser

Energiledelse er en systematisk tilgang til at spare energi og dermed driftsudgifter og CO2. 

For statslige institutioner er det oplagt at bruge energiledelse til at opfylde kravet om inden 2020 at reducere energiforbruget med 14 % i forhold til 2006.

Kravet stammer fra EU’s energieffektiviseringsdirektiv, og bestemmelserne er implementeret i dansk lov via Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Det er op til det enkelte ministerium at sikre, at målet for reduktionen i energiforbruget nås. Af cirkulærets bestemmelser fremgår det bl.a., at alle statslige institutioner er forpligtet til at:

 • Reducere energiforbruget
 • Udøve en energieffektiv adfærd
 • Indberette energiforbrug
 • Sikre energieffektive bygninger
 • Offentliggøre og synliggøre energi- og vandforbrug

Energiansvarlig i en statsinstitution (EP)

Alle statslige institutioner skal have en energiansvarlig person (EP). EP’en skal samarbejde med den koordinerende energiansvarlige kontaktperson i ministeret om gennemførelse af bestemmelserne i Cirkulæret om energieffektivisering i statens institutioner.

Som EP´er det bl.a. din opgave at sørge for:

 • Indberetning af forbrugAt udviklingen i institutionens varme, el og vandforbrug følges, og forbruget pr. ejendom indberettes til Offentligt Energiforbrug.
 • Synliggørelse af forbrugetAt institutionen synliggør og offentliggør elforbruget via energibesparelseristaten.dk og en ny database for statens energiforbrug.
 • Beskrivelser af energispareindsatsenAt hvert enkelt ministerium beskriver deres energispareindsats på deres egen hjemmeside.
 • Offentliggørelse af energimærkeAt institutionen offentliggør deres gældende energimærke.
 • Etablering af fjernaflæsningAt der etableres fjernaflæste forbrugsmålere i statens bygninger.
 • OmkostningseffektivtAt drift, vedligeholdelse og ombygninger sker på en energi- og omkostningseffektiv måde, ligesom at medarbejderne udviser energieffektiv adfærd.

Hjælp til at indføre energiledelse i staten

I kommer godt i gang med energiledelse ved at kende jeres nuværende situation.

 • Kortlæg energiforbrugetEnergistyrelsen anbefaler fjernaflæsning, hvor I kan følge målerdata på timebasis. Det gør det nemt at spotte unødvendigt energiforbrug. Overvej også et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring), der kan styre og overvåge f.eks. varme- og ventilationsanlæg efter behov.
 • Få et energisynOvervej et energisyn. Det giver jer status over bygningernes energiforbrug og forslag til oplagte energitiltag.
  Læs mere om energisyn på ens.dk
 • Sammenlign jer med andreDet er et godt argument for at energioptimere, hvis jeres bygning bruger det samme eller mere energi end gennemsnittet for lignende bygninger. Brug værktøjet Offentligt Energiforbrug til at sammenligne jer med andre statslige bygninger og institutioner.
  Gå til Offentligt Energiforbrug

Her på SparEnergi.dk er samlet en række værktøjer til arbejdet med energiledelse, bl.a. en energiledelsesvejledning for staten og skabelon til en energihandlingsplan. 

Energiledelse: Stat og kommunerEnergiledelse: Stat og kommuner

Energiledelse: Stat og kommuner

Energiledelse: Stat og kommuner

17.09.2018
11.25 MB
16 SIDER
Denne folder om energiledelse er tiltænkt statslige og kommunale myndigheder. Formålet er at definere de vigtigste aktiviteter i energiledelse og give praktisk inspiration til indsatsen.


Energiledelse: KontorEnergiledelse: Kontor

Energiledelse: Kontor

Energiledelse: Kontor

17.12.2019
8.37 MB
16 SIDER
Erfaringer viser, at de fleste kontorer kan reducere energiforbruget ved at indføre energiledelse. En stor del med mindre investeringer og via adfærdsændringer. Denne folder definerer de vigtigste aktiviteter i energiledelse og giver praktisk inspiration til at planlægge indsatsen i kontorvirksomheder med over 50 medarbejdere.


Skabelon til energihandlingsplanSkabelon til energihandlingsplan

Skabelon til energihandlingsplan

Skabelon til energihandlingsplan

08.07.2019
62.54 KB
12 SIDER
Denne skabelon indeholder en række skemaer, som er nyttige, når man skal udarbejde en energihandlingsplan.


Energiledelse i staten

Værktøjer og råd

Værktøjer og råd

Som energi-, bygnings- eller driftsansvarlig har du mange muligheder for at gennemføre energieffektiviseringer og derved minimere driftsudgifter.

Gode råd om større renoveringer

Forsøg at opnå en garanti fra entreprenøren for opnåede energibesparelser. Det minimerer risikoen for jer som bygherre. Princippet kendes fra ESCO – en projekt- og finansieringsmodel, hvor energirenoveringer finansieres gennem energibesparelser.

Gode råd om indkøb og drift

Værktøjer

Energiledelse egne bygninger