BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Nye vinduer med koblede rammer eller forsatsrammer

Nye vinduer med koblede rammer eller forsatsrammer

Nye vinduer med koblede rammer eller forsatsrammer

Bygningsreglementet stiller krav til U-værdien (varmetabet) for vinduet. Få din leverandør til at bekræfte, at kravene er opfyldt, inden du køber.

Krav til nye vinduerVindueVed vindue forstås ramme inkl. glas eller rude.

  • U-værdiU-værdiU-værdien viser varmetabet pr. m2. Jo lavere U-værdi, jo bedre isoleringsevne.
    Du kan se U-værdien på produktet. Se efter den samlede U-værdi, da det er den, der er mest retvisende. Inde på midten af et vindue vil varmetabet f.eks. altid være mindre end ude i kanterne.
    for hele vinduet: Maks. 1,4 W/m2K
  • Linjetab for samling mellem ydervæg og vindue: Maks. 0,03 W/mK

Kravet gælder for den samlede vinduesløsning med nye vinduer kombineret med en ny ekstra, selvstændig ramme. Kravet gælder for den faktiske størrelse af forsatsvinduet.

Få din leverandør til at bekræfte, at kravet er opfyldt, inden du køber nye vinduer med koblede rammerKoblede rammerVinduer med koblede rammer består af en udvendig ramme med 1 lag glas, som hænger sammen med en indvendig ramme med 1 lag glas eller termorude. Koblede vinduer findes især i ældre, fredede bygninger. eller forsatsrammer.

Andre tilfælde

  • Hvis du sætter forsatsrammer på eksisterende vinduerBygningsreglementet stiller ingen krav til U-værdi, når du sætter forsatsrammer på dine nuværende vinduer. Kun, hvis du udskifter vinduet.
  • Hvis du renoverer og genmonterer forsatsvinduerRenoverede forsatsvinduer er vinduer, der demonteres, renoveres og genmonteres i en anden bygning. Der er ikke tale om et renoveret vindue, hvis vinduerne genmonteres i samme bygning.
    U-værdi for hele vinduet: Maks. 1,65 W/m2K

Nye vinduer med koblede rammer eller forsatsrammer

Siden er opdateret 12.04.2023 Kommentér denne side Til top