BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Boligens energimærke viser, i hvor god energimæssig stand dit hus er. Det er lovpligtigt at få energimærket din bolig, hvis du skal sælge eller udleje. Et godt energimærke giver en højere salgspris.

Energimærket og boligens alder hænger sammen

Jo nyere boligen er, jo bedre er boligens energimærke typisk. Det bliver sværere at opnå et godt energimærke, jo ældre din bolig er.

Hvis din bolig fra 1960’erne har energimærke D, er den i god energimæssig stand. Omvendt vil et D-mærket hus fra 2000 eller derefter være i meget dårlig stand.

Statistisk fordeling af energimærker ud fra byggeår

Husets alder og energimærkning

Fra D til B

Man kan typisk hæve boliger med energimærke D eller dårligere med 1- 2 klasser, hvis man gennemfører energimærkningens forslag, og helt fra G til C, hvis man foretager en gennemgribende energirenovering på et ældre hus. Kun få boliger har et bedre energimærke end B, og det er typisk nybyggede boliger. B svarer til kravene fra Bygningsreglementet 2008 krav eller bedre.

Fra D til B

Et godt energimærke giver en højere salgspris

Hvis du forbedrer dit energimærke, bliver din bolig mere værd. Den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på ca. 500 kr. pr. kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres. Det svarer til ca. 50.000 kr. for et hus på 100 m2.

Grænseværdier energimærke

Når energimærkningskonsulenten skal energimærke dit hus, starter man med at vurdere husets isolering, vinduer, varmeinstallationer mv. Ud fra dette kan man beregne husets energiforbrug.

Dette beregnede forbrug placerer huset på energimærkningsskalaen. Se nedenfor, hvilke bogstaver grænseværdierne for det beregnede forbrug svarer til. Grænseværdien er angivet i kWh/m2, og A er det opvarmede etageareal i m2

Energimærke Grænseværdi kWh/m2
A2020 27
A2015 < 30,0 + 1.000/Areal
A2010 < 52,5 + 1.650/Areal
B < 70,0 + 2.200/Areal
C < 110 + 3.200/Areal
D < 150 + 4.200/Areal
E < 190 + 5.200/Areal
F < 240 + 6.500/Areal
G > 240 + 6.500/Areal

Pris, gyldighed og klager

Prisen afhænger af energimærkningskonsulenten og husets størrelse.

Mærket er gyldigt i 10 år – regnet fra den dato hvor energimærket blev udstedt.

Hvis du vil klage eller har spørgsmål til dit energimærke, skal du kontakte firmaet, der har udarbejdet energimærkningen.

 

Energimærkning af huse

Siden er opdateret 05.01.2023 Kommentér denne side Til top