BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Energimærkning af lejligheder

Energimærkning af lejligheder

Energimærkning af lejligheder

Energimærkningen viser bl.a., hvor meget energi ejendommen bruger. Ejendommen skal være energimærket, hvis du skal sælge eller udleje din lejlighed.

Energimærket og boligens alder hænger sammen

Jo nyere boligen er, jo bedre er energimærket typisk.

Hvornår skal etageejendomme og flerfamiliehuse energimærkes?

Alle bygninger på over 60 m2 skal energimærkes ved salg, udlejning, annoncering og overdragelse. Det gælder både for hele bygningen og enheder deri.

Det er bygningejerens ansvar, at jeres ejendom er energimærket. Hele ejendommen energimærkes altid samlet, ligesom forbedringer af ejendommen stort set altid sker på hele bygningen samtidig. Udgiften til energimærkningen bliver f.eks. lagt på jeres varmeregnskab. Bygningsejeren er andels- eller ejerforening hvis det er andels- eller ejerlejligheder.

Pris for energimærkning

Der er ikke faste priser på energimærkning af etageejendomme og flerfamiliehuse, så det er en god idé at indhente tilbud på det.

Fakta om energimærkning

  • Alle bygninger over 60 mskal energimærkes ved salg, udlejning, annoncering og overdragelse af bygningen eller dele deri.

  • Energimærket gælder 10 år – regnet fra den dato hvor energimærket blev udstedt.
  • Energimærket skal altid være synligt i annoncen, når en lejlighed skal udlejes eller sælges.
Fakta om energimærkning

Gyldighed og klager

Mærket er gyldigt i 10 år – regnet fra den dato hvor energimærket blev udstedt.

Hvis du vil klage eller har spørgsmål til dit energimærke, skal du kontakte firmaet, der har udarbejdet energimærkningen.

Energimærkning af lejligheder

Siden er opdateret 23.11.2021 Kommentér denne side Til top