BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Få økonomisk støtte

Få økonomisk støtte

Få økonomisk støtte

Nogle borgere kan få en økonomisk håndsrækning, hvis det er blevet svært at betale el- og varmeregning.

Økonomisk støtte nu og her

Muligheder til dig, der har svært ved at betale din el- og varmeregning.

Varmecheck

Varmechecken er et engangstilskud på 6.000 kr. til husstande med lav indkomst og naturgas, dyr fjernvarme eller elektricitet som varmekilde i fyringssæsonen 2021-2022. 

De fleste, som er berettiget til varmechecken, modtog den automatisk i august 2022. Hvis din husstand ikke har modtaget varmechecken, og du mener, at din husstand er berettiget, kan du ansøge om varmecheck på varmecheck.dk fra den 14. marts 2023 og 8 uger frem.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på tlf.: 51 67 43 13 fra kl. 9 til 15 på hverdage eller skrive til varmecheck@ens.dk. Der kan i øjeblikket være ventetid på telefonen, da mange ringer ind.

Udsat energiregning

Vha. den såkaldte indefrysningsordning kan du få udsat den del af din regning for el, gas og fjernvarme, der går over et ”prisloft”. Ordningen gælder fra den 1. november 2022 for el- og gasregninger og den 1. januar 2023 for fjernvarmeregninger. Du tilmelder dig hos dit energiselskab.

Prisloft for:

  • El: 0,8 kr. pr. kWh før afgifter mv. – svarer til forbrugerpris på ca. 2,18 kr. pr. kWh
  • Gas: 5,84 kr. pr. m3 før afgifter mv. – svarer til forbrugerpris på ca. 15,45 kr. pr. m3.
  • Fjernvarme: 1,44 kr. pr. kWh – den samlede pris for opvarmet vand.

Du må være op til 4 år om at betale den udsatte del af din regning. Du skal dog betale en rente på 2 % pr. år af det, du skylder, til energiselskabet. Du kan til enhver tid afmelde dig ordningen og betale resten af din gæld på én gang.

Varmetillæg til pensionister

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003. Tillægget dækker både lejer og ejer. Det er kun én i husstanden, der kan få varmetillæg. 

For at få varmetillæg skal du have: 

  • Varmeudgifter over 5.600 kr. om året som enlig og 8.400 kr. pr. år som samlevende (2023)
  • En tillægsprocent over 0. Din tillægsprocent bestemmes af din, og eventuelt din samlevers, indkomst ud over pensionen. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i varmetillæg.

Hvis du allerede modtager varmetillæg, kan du søge om genberegning af tillægget hos Udbetaling Danmark, f.eks. i tilfælde af stigende varmeregninger på 10 % eller mere. Det er kun én i husstanden, der kan få varmetillæg. Husstanden kan maksimum få dækket varmeudgifter på op til 25.800 kr. om året (2023). Er I mere end to voksne i husstanden, sættes dette maksimum op med 7.700 pr. voksen (2023).

Personligt tillæg til pensionister

Hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, kan du søge om personligt tillæg hos din kommune. Personligt tillæg kan dække udgifter, som efter kommunens vurdering er rimelige og nødvendige, og som du ikke har penge til at betale selv. Det kan eksempelvis være udgifter til en højere varmeregning.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Hjælp til enkeltudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Du kan søge om hjælp hos din kommune til uforudsete enkeltudgifter til varme eller elektricitet, som du ikke selv har penge til at betale.

Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter forudsætter, at du har været ude for ændringer i dine forhold som f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør/skilsmisse.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan modtage hjælp til enkeltudgifter. I vurderingen indgår din formue og alle indtægter. Er du gift, indgår din ægtefælles formue og indtægter også i vurderingen.

Særlig støtte for økonomisk vanskeligt stillede

Hvis du har været ude for ændringer i dine forhold som f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør/skilsmisse, og du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage hjælp i kontanthjælpssystemet, kan du være berettiget til særlig støtte til at dække høje udgifter til din bolig, for eksempel el og varme.

Det er ikke et krav, at du i forvejen får hjælp i kontanthjælpssystemet. F.eks. vil dagpengemodtagere, der på grund af dagpengene ikke får hjælp i kontanthjælpssystemet, eventuelt kunne få særlig støtte.

Hvis du allerede modtager særlig støtte, vil du eventuelt kunne få beregnet en højere særlig støtte som følge af de stigende priser på varme.

Økonomisk støtte til forbedringer af boligen

Muligheder til dig, der gerne vil renovere, så du får et mindre el- og varmeforbrug.

Tilskud

  • Tilskud til renovering og skift til varmepumpeVi forventer, at der i 2023 kommer både en ny tilskudspulje til varmepumper og en pulje til andre energiforbedringer som f.eks. vinduer og isolering.
    Læs mere på Høringsportalen
  • Tilskud til varmepumpe på abonnementEn varmepumpe på abonnement er ideelt til dig, der gerne vil slippe for en stor investering og for at skulle vedligeholde løsningen selv. Der er mulighed for tilskud, hvis du skifter fra olie, naturgas eller træpillefyr.Læs mere om varmepumper på abonnement

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget til energiforbedringer er afskaffet pr. 1. april 2022. Du kan derfor kun få håndværkerfradrag for håndværkerydelser udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

Gebyrfritagelse

 

Få økonomisk støtte

Siden er opdateret 20.02.2023 Kommentér denne side Til top