BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Fra fugtigt stuehus til dejligt indeklima og lavere energiregning

Fra fugtigt stuehus til dejligt indeklima og lavere energiregning

Jørn Olesen og Annette Høegh renoverede deres bolig i 2010 og igen i 2021. Resultatet er en særdeles dejlig og energieffektiv bolig uden fugt. De startede med at udskifte oliefyret med jordvarme og installere et mindre solcelleanlæg. Sidste år udskiftede de solcelleanlægget med et større anlæg med batterilager og energistyring.

Beboerne

Jørn købte ejendommen i 1983. Han faldt for det gamle husmandssted med dens 4 hektar i de naturskønne omgivelser: Blot en kort gåtur gennem den tilstødende klitplantage fører ned til en rolig strand.

Jørn og Annette tilbringer det meste af året i boligen, som de har renoveret af flere omgange.

Beslutningen om projektet

Beslutning

For os er det afgørende at have en bolig, som er dejlig at opholde sig i året rundt, som er klimavenlig, og som i videst muligt omfang også er vedligeholdelsesfri.

I 2010 besluttede vi, at boligen skulle renoveres for at få en bedre indretning, bedre materialer, større energieffektivitet og bedre indeklima. I den forbindelse skiftede vi oliefyret ud med jordvarme og fik installeret et mindre solcelleanlæg.

Gennem de sidste 10 år har vi fået meget erfaring med jordvarme og solceller. De 2 løsninger fungerer rigtigt godt sammen, især hvis boligen er godt isoleret og på andre måder energieffektiv.

I forbindelse med renovering af taget i 2021 besluttede vi at erstatte det eksisterende solcelleanlæg med et større anlæg, med batterilager og elstyring for at kunne udnytte overskudsstrøm fra solcellerne om natten og i de perioder af dagen, hvor forbruget er større end produktionen.

Projektets rådgivere

Rådgivning

Vi har haft generel byggerådgivning og -tilsyn til ombygningerne i 2010 og 2021. De lavede kravspecifikation og tegninger, indhentede tilbud og byggetilladelser. Under byggerierne var vi hele tiden i tæt dialog med rådgivere og håndværkere.

Med hensyn til jordvarme og solcelleløsningerne har vi i vid udstrækning selv foretaget undersøgelser og valg af løsninger. Vi var opmærksomme på, at solcelleløsningen, som blev installeret i 2021, var lidt af et sats, fordi teknologien med batterilager og energistyring (smartmeter), endnu er meget ny. Men det har vist sig at være langt bedre end forventet.

Økonomien

Økonomi

Efter ombygningen i 2010 og frem til 2019 var der en fordelagtig ordning for solceller, så vores årlige udgifter til el og varme kun var 3.000 – 5.000 kr. Pga. ændrede regler blev økonomien i solcelleanlægget væsentlig dårligere i 2020. Men det vejer vi op for med vores nye bedre solcelleanlæg.

Det nye komplette solcelleanlæg på 6 kW (paneler, inverter, batteri, smartmeter og installation) kostede 145.000 kr. inkl. moms. Det gamle solcelleanlæg var ikke udtjent, men det gav rigtig god mening at udskifte det med et større og langt mere effektivt anlæg, da vi skulle skifte tag.

Vi forventer, at det nye solcelleanlæg vil kunne dække boligens samlede elektricitetsbehov til el og varme i 7-8 måneder om året. Resten af året vil udgiften til strøm blive meget begrænset, og den vil delvist kunne dækkes af indtægten fra salg af overskudsstrøm. Og så vil vi det meste af året kunne oplade vores plug-in hybridbil med overskudsstrøm fra solcelleanlægget. Med 2021-energipriser sparer vi ca. 27.000 kr. om året på el og varme i forhold til dengang, vi havde oliefyr. Hvis vi medtager besparelsen ved opladning af bilen med egen solcellestrøm, bliver den årlige besparelse op mod 30.000 kr.

Processen

Forløb

Renoveringen i 2010 tog 1 år, fra vi havde set tegninger, fået byggetilladelser, og det nye stod helt færdigt. I 2021 havde vi håndværkere til at renovere taget og installere det nye solcelleanlæg. Det var et godt forløb, der tog 3 måneder og som blev afleveret til den aftalte tid og pris.

Resultatet

Resultat

Efter tagrenoveringen i 2021 har vi fået en meget dejlig bolig, hvor de årlige omkostninger til el og varme forventes at ligge tæt på nul. Vi skal ikke tænke på at spare på varme og el, og vi kan lade alle ventilationskanaler stå åbne året rundt. Det betyder, at indeklimaet altid er behageligt.

Det er dejligt, at der også med de nye regler kan være god økonomi i solcelleanlæg, især hvis man har varmepumpe, batterilager og energistyring (smartmeter). Det kan være en oplagt mulighed for mange boligejere, som ikke har adgang til fjernvarmenettet.

Vores erfaringer er, at den gode økonomi ved energiforbedringer starter med isolering og energieffektive hvidevarer mv. Man kan langt bedre udnytte energien i varmepumper og solceller, hvis man også på andre måder har sikret, at boligen er energieffektiv. Vores solcelleanlægg leveres med en app, hvor vi kan holde styr på analyser og rapporter om elproduktion, forbrug, selvforsyningsgrad mv.

Økonomi

Energiforbrug før
30.000kr./år
Energiforbrug efter
2.000kr./år
Hvad har det betydet økonomisk?
28.000kr./år / 93%

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Solcelleanlæg
145.000kr.
Skift til jordvarme
140.000kr.
I alt
285.000kr.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Bedre indeklima
Klimavenlig opvarmning
Mindre træk
Mindre vedligeholdelse

Gode råd over hækken

Investeringer i energieffektiviseringer og innovative energiløsninger skal planlægges godt, og man bør bruge professionel rådgivning.
Hav altid fokus på isolering og andre energieffektiviseringer (bl.a. nye hvidevarer). Ellers får man ikke det optimale udbytte af investeringer i varmepumpe og solcelleanlæg.
Lær dine systemer godt at kende og følg med i forbrug og produktion. På den måde kan man ofte finde nemme løsninger til yderligere energieffektivisering.
Undlad ikke det årlige eftersyn af anlæg (hos os jordvarmeanlæg), for eftersynet sikrer, at anlægget fungerer optimalt.
Tænk ikke kun i økonomi. Tænk også i klima, CO2-reduktion, indeklima og velvære. Det er en god fornemmelse at vide, at man bidrager til et forbedret klima.

Forbedringer og typiske besparelser

Solcelleanlæg

Typisk besparelse ved solcelleanlæg

Skift til jordvarme

Typisk besparelse ved skift til jordvarme

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål?

Vi rådgiver gratis private husstande om energibesparelser.

Kontakt os på tlf.: 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk.

Du kan også deltage i et af vores webinarer og få gode råd til, hvordan du undgår overraskelser på el- og varmeregningen.

Læs mere om rådgivning