BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

ESCO-projekt på stort hospital vinder europæisk pris

ESCO-projekt på stort hospital vinder europæisk pris

Region Hovedstaden står bag Danmarks største ESCO-aftale til dato: Hvidovre Hospital.

Økonomi

Investering
170mio. kr.
Energibesparelse
17mio. kr.
Tilbagebetalingstid
10år

Gode råd

  • Beløn de gode ideerVed at give honorar til tilbudsgivere i udbudsfasen kan I sikre ejerskabet til alle ideer i tilbuddene og bruge dem i det endelige projekt.
  • Få hospitalets ansatte til at kvalificere ideerI forbedrer projektet ved at få ideerne fra tilbud kvalificeret af hospitalets egne ansatte. På Hvidovre valgte hospitalet at bruge knap et år på at vurdere og samle alle de ideer, de ønskede at gennemføre. Det forøgede besparelsespotentialet fra 110 til 170 mio. kr.
  • Tag udgangspunkt i en stor, homogen bygningsmasseESCO egner sig bedst i en større bygningsmasse, der er forholdsvis homogen. Hvidovre Hospital vurderer, at hospitalerne egner sig rigtig godt til ESCO, fordi de stort set alle er bygget tilbage i 70´erne og alle har et stort energiforbrug.
Hvidovre Hospital