BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Reducer jeres varmespild

Reducer jeres varmespild

Reducer jeres varmespild

Reducer jeres varmespild

Reducer jeres varmespild

Varme

For kontorbygninger og andre offentlige arbejdspladser er opvarmning den største post på energiregningen, og det er især opvarmning af rum og varmt vand, der er energikrævende. Men hvis I identificerer jeres varmespild, er der et stort potentiale for at nedsætte varmeforbruget betragteligt.

Kend jeres forbrug

Kend jeres forbrug

Først når I kender jeres varmeforbrug, kan I sætte ind i de rigtige steder. Derfor er det helt centralt, at I får skabt et overblik over, hvor meget varme I bruger, hvad I bruger varmen til, og hvordan den fordeler sig mellem bygningerne.

 
Med et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) kan I styre og overvåge bygningens tekniske installationer. Dermed kan I også regulere varmeanlægget efter behov, så der ikke bliver brugt mere energi end nødvendigt. Ved at følge med i forbruget løbende, opdager I nemt uregelmæssigheder i varmeforbruget.

 

3 potentialer for energibesparelser for varme

3 potentialer for energibesparelser for varme

  • Undersøg, om I har den billigste og mest energieffektive opvarmningsform.
  • Fokuser på at få energirigtig drift og et velkørende varmeanlæg, der er tilpasset jeres behov.
  • Husk lovpligtige eftersyn og at føre driftsjournaler.

Tjekliste til varmeanlæg



Tjekliste til varmeanlæg

Tjekliste til varmeanlæg

Tjekliste til varmeanlæg

22.09.2022
4.35 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten – få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres varmeanlæg


 

Varmt brugsvand

Varmt brugsvand

Vandspild og varmetab fra varmtvandsbeholdere samt fordelings- og cirkulationsrør er ofte kilder til energispild. Sørg derfor for at isolere jeres varmerør, og hvis I har badefaciliteter, kan det være en god idé at bruge sparebrusere.

Få gode råd om Vandbesparelser og Rørisolering

Renover bygningen

Renover bygningen

Betegnelsen klimaskærm dækker over dele af bygningen, eksempelvis tag og ydervægge, der adskiller indeklimaet fra påvirkning af vind og vejr. Ved at renovere af tag, ydervægge og gulve kan I sænke jeres energiforbrug markant. Brug for tjeklisten for klimaskærm til at identificere, hvor jeres arbejdsplads kan sætte ind.

Tjekliste for klimaskærm



Tjekliste for klimaskærm

Tjekliste for klimaskærm

Tjekliste for klimaskærm

29.10.2019
269.71 KB
4 SIDER
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres klimaskærm.


Nyhedsmail

Nyhedsmail

Vi sender en e-mail til dig, når vi har relevant information angående energibesparelser, CO2-reduktioner, Erhvervspuljen, og når der er ny viden, der passer til din branche.

 

Tilmeld nyhedsmail

Reducer jeres varmespild