BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Screening viste stort potentiale i ny belysning

Screening viste stort potentiale i ny belysning

En screening af malkekvægsbedriften Nørgaard viste, at en udskiftning af lysstofrør til LED i staldene ville være tjent ind på bare 1 år.

Økonomi

Investering
23.500kr.
Beregnet besparelse
22.500kr./år
Simpel tilbagebetalingstid
1år