BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varmepumper til erhverv

Varmepumper til erhverv

Varmepumper til erhverv

Hvorfor skifte til en varmepumpe?

Hvorfor skifte til en varmepumpe?

Spar penge og bliv grønnere.

Der er et stort potentiale for at spare penge med en varmepumpe og i samme ombæring skære ned på forbruget af fossile brændsler som naturgas og olie i din virksomhed. I kan oven i købet få tilskud til det.

En varmepumpe kan både bruges til at varme jeres lokaler og til industrielle processer.

Virkningsgraden ligger typisk på 3-400 %. Det vil sige, at når I tilfører 1 kWh el, kommer der 3-4 kWh varme ud.

Hvornår kan en varmepumpe betale sig?

Hvor meget I vil kunne spare, afhænger af jeres konkrete forhold. Ud over de økonomiske besparelser kan en varmepumpe bidrage til jeres forsyningssikkerhed og bæredygtighed.

I kan få tilskud på op til 50 % af investeringen.

Til jer der har naturgas eller olie

Hvis I bruger naturgas eller olie til opvarmning af et damp- eller varmtvandssystem, kan det sandsynligvis betale sig at skifte til en varmepumpe. Har I et dampsystem, kan det være nødvendigt også at udskifte jeres rørsystemer. Det vil ofte være nemmere at forsyne et varmtvandssystem med en varmepumpe.

Til jer der har fjernvarme

Hvis din virksomhed er tilsluttet fjernvarmenettet, anbefaler vi generelt ikke varmepumper.

3 forskellige varmepumpetyper

3 forskellige varmepumpetyper

De nedenstående 3 varmepumpetyper kan som udgangspunkt anvendes til både rumopvarmning og procesvarme.
 • Vand til vand-varmepumpeHvis der er en varmekilde til rådighed, er det i de fleste tilfælde mest fordelagtigt at anvende en vand til vand-varmepumpe.

  Din virksomhed vil ofte kunne opnå en god investeringscase, hvis der i produktionen er spildvarme fra jeres processer, ventilations- eller køleanlæg, som kan anvendes direkte som varmekilde i varmepumpen. Hvis I for eksempel udleder spildevand med en vis temperatur, kan man via en varmeveksler bruge spildevandet i varmepumpen og opnå en god virkningsgrad.

 • Luft til vand/luft-varmepumpeHvis der ikke er nok spildvarme til rådighed i din virksomhed, kan løsningen være en luft til vand- eller luft til luft-varmepumpe. Luft til luft-varmepumper er dog primært relevante i forbindelse med rumopvarmning af mindre lokaler.

  I begge tilfælde skal der etableres såkaldte tørkølere udendørs, som køler udeluften ned, og leverer energien indendørs. Løsningen er typisk mindre energieffektiv end en vand til vand-varmepumpe, der kører på spildvarme.

 • Jordvarme – væske til vand-varmepumpeEn jordvarmeløsning – også kaldet en væske til vand-varmepumpe – kan være en relevant løsning for mindre virksomheder. Det gælder især for virksomheder, som er beliggende i yderområder, hvor der er god plads til jordanlæggets slanger. Løsningen er endvidere kun relevant for virksomheder med et relativt lavt energiforbrug.
   
  Et jordvarmeanlæg udnytter den solenergi, der er lagret i jorden, og kan både give varm luft og varmt vand.

 

Sådan kommer I i gang

Sådan kommer I i gang

Få afklaret jeres behov, så I kan vælge den rigtige løsning – og husk at søge tilskud.

Det er ofte en god ide at få hjælp af en rådgiver til at skifte til hel eller delvis dækning af varmeforbruget via varmepumper. I skal nemlig have klarhed over:

 • Det samlede varmebehov til rumopvarmning og processer
 • Hvilke temperaturer, I har brug for til processer
 • Løsningsmuligheder
 • Besparelsespotentialer
 • Investeringsbehov og muligheder for tilskud
 • Tilpasning af eksisterende produktionsforhold
 • Eventuelt behov for backup-kapacitet i form af elkedler og buffertanke
 • Efterisolering af bygninger

Brug en rådgiver, der kan hjælpe med at afdække jeres behov og muligheder og designe en løsning, der giver den maksimale økonomiske besparelse og CO2-reduktion. Rådgiveren kan også hjælpe jer med at søge tilskud, hvis I ikke selv vil gøre det.

 

Varmepumper til erhverv