BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Vinduer og døre

Vinduer og døre

Vinduer og døre

Vinduer og døre

50'er-villaens vinduer og døre

50'er-villaens vinduer og døre

Hvis vinduerne er husets oprindelige, er de som regel af kernetræ eller hårdt træ. De har en arkitektonisk værdi og bør bevares.

Det koster tid og penge at få vinduer sat i stand, men et gammelt, nyistandsat vindue er lige så godt som et helt nyt – og det holder i mange flere år. Udgiften til vedligeholdelse vil være den samme som for et nyt vindue.

50'er-villaens vinduer og døre

Vinduer med 1 lag glas

Vinduer med 1 lag glas

1950’er-villaen i 1½ plans vinduer var enten ikke opdelt eller opdelt lodret i 2 fag. Villaen blev opført før termorudens tid, så de oprindelige vinduer var med 1 lag glas. Vinduerne kunne dog også være med et lag glas yderst og en koblet ramme, så vinduet i alt havde 2 lag glas.

Vinduer med 1 lag glas

Vinduer med 1 lag glas

Vinduer med 1 lag glas

 • Rammer og karmeVinduerne var som regel med rammer og karme af fyrretræ, men kan også være af hårdt træ som mahogni eller teak. Da rammerne kun skal bære 1 lag glas, er de tyndere end moderne vinduers rammer. Vinduerne kunne have en oplukkelig del øverst for udluftning i det ikke opdelte vindue eller i et af fagene i det opdelte.
 • Typer og antalDer er typisk et vindue i hvert rum – og ofte et lidt større vinduesparti mod haven i stuen. Et af vinduerne kan være fremhævet ved f.eks. en muret eller støbt kant omkring det. I en af galvene på 1. sal var det meget almindeligt med en såkaldt fransk altan, dvs. en havedør der åbner indad med et gelænder foran. Eventuelle kældervinduer er som regel placeret lige under vinduerne i stueetagen.
 • FarveVinduernes farve var udvalgt af arkitekten og hænger nøje sammen med farven på villaens facader. Vinduerne er ofte mørke som kontrast til facader af gule mursten – f.eks. mørkegrønne, mørkebrune eller sorte. De kan også være hvide, som kontrast til facader i røde mursten. Det er altid en god idé rent æstetisk at gå tilbage til den oprindelige farve på begge dele. Huset kunne have skodder i samme farve som vinduerne og husets øvrige træværk.

Vedligehold

Hovedparten af 1950’er-villaerne er bygget med vinduer i træ – som oftest en blød træsort som fyr. Jo ældre trævinduet er, jo bedre er trækvaliteten. Derfor bør du vedligeholde trævinduerne sådan: 

 • Tjek for blyDet kan være skadeligt for miljøet at slibe gamle vinduer, fordi der kan være meget bly i den gamle maling. Start derfor med at få taget en test, som viser, om malingen indeholder bly. Hvis den gør det, skal du have en professionel med det rette sikkerhedsudstyr til at slibe vinduerne. Hvis det ikke er, kan du gøre det selv.
 • Tjek maling og olieKontroller, at maling/olie er intakt, og vedligehold det jævnligt ved at slibe, grunde og male 1 gang om året.
 • Tjek kitfalseKit kitfalse igen, hvis de ikke er intakte og udfyldte.
 • Tjek træetTjek, om trærammen er i god eller dårlig stand. Det gør du ved forsigtigt at stikke en kniv i træet. Hvis den trænger ind uden problemer, er rammen i dårlig stand. Hvis den kun efterlader et mærke i overfladen, er træet sundt, og vinduesrammen kan holde mange år endnu.

  Hvis der er råd eller svamp i bundstykket, skal det angrebne område erstattes med et nyt, tilsvarende træstykke. Smør beslag og hængsler, så låse og lukketøj fungerer perfekt.

 • Tjek hængsler og beslagSlib rust på hængsler og beslag af, og rustbeskyt og mal delene. Du kan også udskifte rustne beslag og skruer.
 • Tjek fugerKontroller, om fugerne omkring vinduer er faldet ud eller beskadiget. Der vil altid være fine revner/slip langs vinduet og mørtelfugen. Det sker der ikke noget ved. Det er vigtigt, at bagstopningen er udført korrekt og sikrer mod utætheder og evt. træk. Hvis du finder tværgående revner eller steder, hvor fugen er faldet ud, bør du fuge med mørtel igen – efter kontrol af bagstopningen.

Vinduer af hårdt træ

 • Tjek tætningslisterKontroller og udskift evt. tætningslister – de beskytter både mod vand og træk.
 • Tjek beslag og hængsler Smør beslag og hængsler, så låse og lukketøj fungerer perfekt. Udskift evt. rustne beslag og skruer.
 • Vedligehold overfladenAfhængig af træsort og krav til udseende kan du behandle overfladen på rammer og karme med imprægnerende olie med eller uden farvepigment. Gør det på et tidspunkt, hvor træværket er tørt.

  Slib træet med fint sandpapir inden behandlingen, og påfør olieimprægneringen med en klud eller pensel. Husk at tørre overskydende olie væk, hvis du bruger pensel.

Forbedringer

Hvis 1950’er-villaens oprindelige vinduer er i nogenlunde stand og er fremstillet af kernetræ eller hårdt træ, kan de holde mange år endnu. Så er den bedste løsning æstetisk, energi- og bæredygtighedsmæssigt at skifte glasset i den koblede ramme ud med et energiglas frem for at udskifte hele vinduet.  

Sæt energiruder i de koblede rammer

 • VarmetabVinduer med ramme og karm i hårdt træ har et større varmetab end vinduer af fyrretræ, fordi det hårde træ har en højere varmeledningsevne.
 • TrækGå tætningen af vinduet efter, når glasset udskiftes, så utætheder elimineres. Det gør besparelsen større og forbedrer komforten, fordi trækken fjernes.

Udskift hele vinduet

Hvis du udskifter hele det oprindelige vindue, bør du bevare 1950’er-villaens udtryk og arkitektur ved at vælge vinduer med nogenlunde samme profil, opdeling, disponering og farve som oprindeligt. Hvis huset oprindeligt havde trævinduer, er den ideelle løsning nye koblede vinduer, som kan laves som en tro kopi af de gamle. De fås i dag med energimærke A – ligesom de energimæssigt bedste nye vinduer. De smalle rammer og karme opnås bedst med et koblet vindue, idet der er et lag glas yderst og en energirude (2 lag glas) inderst.

 • Det bæredygtige valgDet mest bæredygtige valg, når du skal skifte vinduer, er vinduer i kernetræ eller i en træsort af høj kvalitet (hårdt træ), som er behandlet med linolie. Undgå eksotiske træsorter, som ikke er FSC-certificeret. Træsorter i god kvalitet (hårdt træ) er billigst i længden, fordi de behøver mindre vedligeholdelse, og fordi de holder i flere år.
 • Undgå plastikAf hensyn til husets arkitektur bør du undgå vinduer i plastik. Deres udtryk er tungt og passer sjældent til en 1950’er-villa. Plastik er ikke så stærkt som jern eller træ, så derfor er der brug for en betydeligt bredere ramme-karm-konstruktion, som reducerer lysindfaldet og udsynet i de små vinduer. Desuden er de lavet af fossile materialer og kan ikke bortskaffes miljøvenligt.
 • Undgå pålimet glasEndelig bør du undgå vinduer, hvor glasset er limet på. Her kan glasset ikke udskiftes, uden at hele rammen også skal skiftes. Det er både dyrt og et unødigt ressourcespild.
 • Find de oprindelige tegninger af husetDu kan finde de tegninger af huset, som arkitekten i sin tid tegnede, i byggesagsarkivet hos din kommunes tekniske forvaltning eller på weblager.dk. Farven er sværere at genfinde, men hvis du har de oprindelige vinduer, kan du få en konservator til at finde farverne.
 • Vælg A-mærkede vinduerGå altid efter A-mærkede vinduer eller bedre. Energimærkede vinduer kan findes på EnergiVinduer.dk.

Vinduer med 1 lag glas

Læs mere

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder

De fleste 1950’er-villaer i 1½ plan har senere fået udskiftet vinduerne til vinduer med termoruder. Det er sket for at spare på varmen og slippe for kondens og træk fra de gamle vinduer.

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder holder typisk ikke nær så længe som de oprindelige vinduer, så de kan være udskiftningsmodne. Hvis de nye vinduer ikke har samme udformning som de oprindelige, bør du skifte dem ud med nogle, der har. Find tegningerne fra da huset blev opført i kommunens byggesagsarkiv, eller tag evt. en arkitekt med på råd. 

Smalle rammer og karme 

Typisk har vinduerne med termoruder ramme-/karmkonstruktioner, der er bredere end de oprindelige. Det skyldes, at termoruden vejer det dobbelte, og derfor skal der en kraftigere konstruktion til for at bære den. Den bredere ramme-/karmkonstruktion kan medføre et mindre lysindfald, da 1950’er-villaen i 1½ plans vinduer som regel ikke er så store.                                                                                                                                                          

Vinduernes farve

Vinduerne med termoruder er typisk ikke malet i den oprindelige farve, så det bør du også huske, hvis vinduet skal skiftes ud.

Forbedringer

Hvis villaens oprindelige vinduer på et tidspunkt er udskiftet til vinduer med termoruder, er det andre løsninger, der er i spil for at spare på energien. Hvis vinduet (ramme og karm) er i god stand, er den energimæssigt bedste løsning at skifte termoruderne ud med energiruder.  

Skift fra termoruder til energiruder

 • Tjek fugerDu bør tjekke tætningslister og fuger omkring vinduerne som beskrevet under Vedligeholdelse. Det hjælper ikke ret meget på varmeregningen og komforten at udskifte ruden, hvis vinduet er utæt. Det er vigtigt med kvalitet over hele linjen.

Skift hele vinduet

 • Skift kun hvis vinduet er i dårlig standHvis vinduet med termoruder er i dårlig stand og snart skal skiftes, skal du gøre det samme som ved vinduer med 1 lag glas, men i stedet skifte hele vinduet.
 • Skift tilbage til den oprindelige udformningDet er klart overvejelsen værd, af hensyn til 1950’er-villaens arkitektur, at vælge koblede vinduer eller energivinduer med smalle rammer og karme, som ligner husets oprindelige.

Ventilationsvinduer

Ventilationsvinduer giver solvarmet, naturlig ventilation. Når luften, der tages ind, forvarmes mellem glassene i ventilationsvinduet, reduceres behovet for traditionel opvarmning, ligesom risikoen for træk mindskes. 

 Vinduerne bør helst sidde mod solen, og den luft, der kommer ind via vinduet, skal kunne komme ud et andet sted via naturlig opdrift eller mekanisk udsugning fra f.eks. køkken og bad. Spørg evt. en rådgiver. 

 

Vinduer med termoruder

Læs mere

Ovenlysvinduer

Ovenlysvinduer

Nogle af 1950’er-villaerne i 1½ plan har ovenlysvinduer indbygget i tagfladen.

Ovenlysvinduer

Ovenlysvinduer

Ovenlysvinduer

Ovenlysvinduer i 50'er-villaer er typisk første generation af det velkendte danske Velux-vindue. De har sandsynligvis de første termoruder på markedet.

Der kan også være ovenlysvinduer oppe på hanebåndsloftet til at give lidt lys, hvis husejer skal op og inspicere tagets understrygning indefra. De har typisk 1 lag glas.

Vedligehold

Ovenlysvinduerne i den skrå tagflade er som regel belagt med aluminium på ydersiden, dvs. der er intet behov for vedligeholdelse her.

Ovenlysvinduer

Læs mere

Kviste

Kviste

Nogle af villaerne i 1½ plan havde kviste på 1. sal. Kviste giver i modsætning til ovenlysvinduer et større gulvareal.

Kviste

Kviste

Kviste

Vedligehold

Hvis flunkerne, dvs. de trekantede stykker på siden af kvistene, er træbeklædte, kræver det, at de malerbehandles med jævne mellemrum – sammen med resten af træværket i forbindelse med taget.

Kviste

Læs mere

Solafskærmning

Solafskærmning

1950’er-villaen i 1½ plan kan have et behov for solafskærmning – især ved større vinduespartier mod syd, typisk i stuen og vinduerne i gavlene på 1. sal. Selvom husets som oftest har et lille udhæng, er det på ingen måde nok til at holde solen ude om sommeren, og der følger meget varme med.

Solafskærmning

Solafskærmning

Solafskærmning

Den solafskærmning, der virker bedst, er en udvendig afskærmning f.eks. i form af en overdækket terrasse på sydsiden af huset. Andre muligheder er solafskærmende glas som yderste lag i vinduerne eller udvendige persienner, lodrette solgardiner, skodder eller markiser. Det forhindrer dog udnyttelse af solens gratis varme i opvarmningssæsonen. Derfor er en dynamisk løsning bedre.

Skodder

I en 1950’er-villa i 1½ plan med skodder kan skodderne bevares, og der bør evt. udarbejdes flere i samme udformning som de oprindelige.

Vedligehold

Mal evt. skodder som husets øvrige træværk.

Solafskærmning

Læs mere

Yderdøre

Yderdøre

Hoveddørene i 1950’er-villaen i 1½ plan var som regel en pladedør – evt. med et vinduesparti i den øverste halvdel. Hovedøren kan også være en pladedør med et vindue over eller ved siden af.

Yderdøre

Yderdøre

Yderdøre

Døre ud til terrasser i terræn var normalt indbygget i vinduespartiet, så de fremstod lige så lette og elegante som disse. Hvis resten af vinduerne havde koblede rammer, havde havedøren det også.

Vedligehold

 • Tjek træetHvis den oprindelige hoveddør eller havedør er rådden i bunden, kan en god snedker skifte denne del ud, så døren kan bevares.
 • Monter isoleringHvis døren er neutral på indersiden, kan du måske få monteret et tyndt lag isolering under den indvendige beklædning.
 • Etabler tætningslisteDet kan være en god idé at etablere tætningsliste i døren for at undgå træk og varmespild.

Forbedringer

Hvis hoveddøren er så ringe, at den skal udskiftes, bør du få fremstillet en ny dør i samme udformning som den nuværende, men selvfølgelig bedre isoleret og tætnet. 

Skift yderdøren

 • Vælg bæredygtige materialerUd over lavenergidøre er der ikke mange bæredygtighedscertificerede døre på markedet. Gå efter døre, der er lavet af FSC-certificeret træ.
 • Gå efter god kvalitetDøren bør også være i god kvalitet med en forventet levetid, der er længere end for almindelige døre, dvs. +20 år.

Yderdøre

Læs mere

Vinduer og døre