BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand i 50'er-villaen

Varmt vand i 50'er-villaen

Det varme vand blev oprindeligt varmet op af husets kedel og oplagret i en stor, vandretliggende varmtvandsbeholder.

I dag produceres det varme vand af husets gas- eller oliekedel eller med fjernvarme, og varmtvandsbeholderen er blevet mindre og lodretstående. I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere. 

Varmt vand i 50'er-villaen

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

1950’er-villaens oprindelige varmtvandsbeholder var på 200-250 liter, dvs. væsentligt større end nutidens, hvis man ser bort fra dem, der bruges til solvarme. Desuden var den vandretliggende, og der blev derfor brugt mere energi på at varme vandet i den op. Beholderen var oprindeligt ikke isoleret ret meget, men kan være blevet det siden.

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholderen er som regel blevet skiftet ud til en mindre og lodretstående varmvandsbeholder. I dag er varmtvandsbeholderne typisk 60 eller 110 liter og bedre isoleret. I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere.

Vedligehold

Vandet i varmtvandsbeholderen bør være ca. 55 °C. Det er varmt nok til at holde legionella væk og ikke så varmt, at varmtvandsbeholderen kalker til. 

Forbedringer

Skift varmtvandsbeholderen

 • Tjek beholderens alderHvis varmtvandsbeholderen er 10 år eller ældre, er den klar til udskiftning.
 • Tjek isoleringenHvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre end 20 mm isolering eller er vandretliggende, bør du skifte den ud.
 • Skift, når du får ny kedelBeholderen bliver som regel udskiftet, når du alligevel skifter husets kedel eller får en anden varmekilde.
  Ny varmtvandsbeholder

  Ny varmtvandsbeholder

  Hvis din varmtvandsbeholder er over 10 år gammel, er den sandsynligvis dårligt isoleret og har et større varmetab end nødvendigt. Nye beholdere er langt bedre isoleret end gamle. Overvej derfor at skifte til en ny model, som er mere energieffektiv.

Varmtvandsbeholder

Læs mere

Solvarme

Solvarme

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, der varmes op af solens stråler. En pumpe får væsken til at cirkulere mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen og/eller radiatorsystemet, hvor væsken afgiver sin varme.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Forbedringer

Få solvarme til varmt vand

Hvis 1950’er-villaen i 1½ plan ligger i et område med naturgas eller opvarmes med en oliekedel, kan det være en god idé at etablere solvarme.

Når varmtvandsbeholderen skiftes, får du en lodretstående solvarmebeholder på mindst 200 liter i stedet for en standard-varmtvandsbeholder på 60 eller 110 liter. Solvarmen forsyner huset med varmt vand hele sommeren, og gas- eller oliekedlen supplerer, når solen ikke leverer varme nok. Du kan vælge løsninger, hvor solvarmen både bidrager til rumvarme og det varme brugsvand.

 • Etabler solvarme, når du får ny kedel eller varmtvandsbeholderSolvarme kan være en god idé, når du alligevel skal skifte eller etablere kedlen eller skifte varmtvandsbeholderen.
 • Solvarmepaneler kan bygges ned i tagbelægningenArkitektonisk er det svært at etablere solvarme på en 1950’er-villa i 1½ plan, fordi solvarmepanelerne ser markante ud på tegltaget. Hvis taget står for udskiftning, kan du bygge dem ind/forsænke dem i tegltaget, dvs. lægge dem ned mellem spærene, så de ikke stikker op over teglene og virker så fremmede. 
  Solvarmeanlæg til varmt vand

  Solvarmeanlæg til varmt vand

  Hvis du opvarmer dit brugsvand med el, olie eller gas, kan det betale sig for dig at installere et solvarmeanlæg til varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

 


Få solvarme til varmt vand og varme

Da 1950’er-villaen i 1½ plan har kælder, kan det være en god idé at udvide løsningen til også at bidrage med en smule varme her. Kældre har det med at blive fugtige om sommeren, fordi udeluften indeholder meget fugt, som kan kondensere på de koldere vægge, der er i kontakt med jorden. Om sommeren er der solvarme nok, så den bør forsyne radiatorerne i kælderen som førsteprioritet. Hvis du har badeværelser med vandbaseret gulvvarme, bør du så vidt muligt også solopvarme dem.

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Hvis du opvarmer med olie, naturgas eller elvarme, og hvis du har et opvarmningsbehov om sommeren, kan det betale sig at installere et solvarmeanlæg til varme og varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Solvarme

Læs mere

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

1950’er-villaen i 1½ plan er opført på et tidspunkt, hvor det var begyndt at være almindeligt med indbyggede badeværelser. Derfor er badeværelser og køkkener som regel placeret tæt på hinanden, så rørtræk blev så korte som muligt.

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Tit er badeværelset oven på køkkenet, eller de er forskudt en smule fra hinanden, men har stadig fælles rørtræk.

Vedligehold

Isoler de varme rør

Rørene bør være isolerede, så de svarer til Bygningsreglementets anbefaling, de steder, hvor det er nemt at komme til dem – f.eks. nede i kælderen eller i udhuset i forbindelse med varmtvandsbeholderen. 

Isolering af rør til varmt vand

Isolering af rør til varmt vand

Hvis du har rør til varmt brugsvand i rum uden opvarmning, f.eks. kælder, loft eller skunk, er det en god ide at efterisolere dem. Undgå varmespild ved at isolere med 40-50 mm.

Sæt tidsstyring på cirkulationspumpen

Hvis der er cirkulationsrør, der sikrer, at der er varmt vand hele tiden, bør cirkulationen kun køre, når der er brug for varmt vand. Den pumpe, der cirkulerer det varme vand, har som regel mulighed for tidsstyring. Den bør indstilles, så der er varmt vand om morgenen og om aftenen.

Hvis der er meget kort afstand mellem varmekilde i kælderen og køkken og badeværelse, der skal have tilført varmt vand, kan du måske undvære og fjerne cirkulationsrøret og pumpen.

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Cirkulationspumpen pumper det varme vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Med termostatstyring kan du vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor du har behov for varmt vand. Det mindsker både vandspild og sænker din elregning.

Forbedringer

Isoler rør til varmt vand

Rørsystemet bør være så kort som muligt, så der spildes mindst mulig varme på vejen rundt i huset. Som regel ligger badeværelser og køkkener lige i nærheden af hinanden i murermestervillaen, så den detalje er der tænkt på.

Rørene bør være velisolerede – også steder op igennem huset, hvor det kan være svært at komme til.

Isolering af rør til varmt vand

Isolering af rør til varmt vand

Hvis du har rør til varmt brugsvand i rum uden opvarmning, f.eks. kælder, loft eller skunk, er det en god ide at efterisolere dem. Undgå varmespild ved at isolere med 40-50 mm.

Rør til fordeling af varmt vand

Læs mere

Varmt vand