BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Fundament og kælder

Fundament og kælder

Fundament og kælder

Fundament og kælder

50'er-villaens fundament og kælder

50'er-villaens fundament og kælder

1950’er-villaen i 1½ plan har kælder, og kælderen rummer villaens sekundære rum. Kælderen har som regel vinduer over terræn, men kan også have dem i lyskasser under terræn.

Etageadskillelsen mellem kælder og stueetage er en trækonstruktion bestående af et lag bjælker med indskudsler eller et tyndt lag isolering imellem. Indskudslerlaget er 50-80 mm tykt, og isoleringslaget er typisk 20-30 mm tykt. I badeværelset kan etageadskillelsen bestå af en jernbetonplade. Sjældent består hele etageadskillelsen af betondæk. 

I begyndelsen af perioden bestod gulvene stadig typisk af brædder i fyrretræ, men senere blev det almindeligt med parketgulve i f.eks. bøg.

1950’er-villaen i 1½ plan har typisk kælder under hele huset. Kælderen er som regel højtliggende, dvs. med kældervinduer lige over jordoverfladen udenfor. Der findes dog også kældre, hvor vinduerne befinder sig i lyskasser under terræn, f.eks. hvis der er fald på jordoverfalden fra den ene til den anden side af huset. Så befinder vinduerne sig måske i lyskasser, hvor terrænet er højt, og er fri over jorden, hvor terrænet er lavt. Der er som regel 2,10 meter til loftet i kælderen, og gulvet ligger lidt under 1½ meter under jordoverfladen.

Indretning 

Kælderen er oprindeligt indrettet med vaskerum, fyrrum og oplagsrum for brændsel adskilt fra fyrrummet pga. brandfare. Kælderen indeholdt som regel også et viktualierum til kølig opbevaring af fødevarer. Hvis der var mere plads i kælderen, var der også et disponibelt rum til opbevaring og f.eks. et værksted. Hvis der er stort spring i terrænets overflade, kunne kælderen også rumme en garage.

Kældervæggene

Kældervæggene var fuldmurede til lige under terræn i en tykkelse på ca. 30 cm. Under terræn bestod de af beton. Skiftet mellem beton og murværk kunne også ske lige under kældervinduerne.

Fugtighed 

Kældervægge og -gulve er som regel fugtige, fordi de er i direkte kontakt med jorden. Under kældervæggene er der ikke altid et fundament. Det betyder, at fundamentet ikke går ret meget længere ned end til undersiden af kældergulvet. Der er dog oftere fundament under kældervæggene end i tidligere tiders hustyper, f.eks. bungalowen.

Varmekilden i kælderen 

De fleste 1950’er-villaer i 1½ plan bliver nu om dage opvarmet med fjernvarme eller naturgas og ikke længere med en kedel, der afbrænder olie, der afgiver spildvarme til kælderen. Den naturlige varmekilde er derfor forsvundet fra kælderen, og du bør erstatte den med en radiator i hvert rum. Ellers vil kælderen blive mere fugtig. 

50'er-villaens fundament og kælder

Uopvarmet kælder

Uopvarmet kælder

Etageadskillelsen mellem kælder og stueetage er som regel et uisoleret betondæk med parketgulv eller trægulv ovenpå. Den kan også bestå af et lag bjælker med indskudsler imellem.

Uopvarmet kælder

Uopvarmet kælder

Uopvarmet kælder

Vedligehold

 • Tjek for og reparer revnerKontroller kældervæggene for revner, og reparer dem ved at hugge ud og fylde ud med puds. Pudsens sammensætning bør være den samme som den nuværende beton, dvs. uden ret meget cement i. Det er svært at udføre korrekt, hvis man ikke er uddannet murer.
 • Kom af med fugtenIndvendige overflader skal stå diffusionsåbne og uorganiske, fordi både kældervægge og -gulve skal kunne afgive fugt. Væggene skal altså stå med pudsede overflader, overfladebehandlet med kalk eller silikatmaling og gulvet f.eks. med uglaserede klinker.

  Hvis kældervæggene er fugtige, kan de drænes udefra. Du får den bedste løsning, hvis der isoleres samtidig med, at der etableres et dræn – se afsnittet Vedligehold og forbedringer.

 • Luft ud tidlig morgen og sen aftenDu bør lufte din kælder ud tidlig morgen og sen aften på dage, hvor der er skyfri himmel for at undgå det, der kaldes sommerkondens. Sommerkondens opstår, når varm fugtig luft kommer ind i kælderen og kondenserer på kældervægge og gulve, som er kolde, fordi der er kontakt til jorden. Når der opstår kondens, er der risiko for skimmelvækst.

Forbedringer

Isoler gulv over uopvarmet kælder

Du bør få efterisoleret dit gulv over uopvarmet kælder – den såkaldte etageadskillelse.

Efterisoleringen sker nedefra, hvilket betyder, at der bliver lavere til loftet i kælderen, med mindre isoleringen bygges ind i etageadskillelsen, som er den bedste løsning komfortmæssigt i stueetagen og pladsmæssigt i kælderen.

Hvis etageadskillelsen består af træ med lerindskud imellem, kan du vælge enten at fjerne det hele og begynde forfra eller at indblæse isolering over og under lerindskuddet under. Hvis du fjerner det hele, skal du tænke både lyd- og brandforhold ind i den nye loftkonstruktion i kælderen. Indskudsleret både lyd- og brandisolerer.  

 • Isoler kun, hvis der ikke er tegn på fugtIsoler kun, hvis kælderen ikke viser tegn på fugt eller skimmelsvamp.
 • Maksimalt 150 mmDu bør maksimalt efterisolere med det, der svarer til 150 mm isolering.

Uopvarmet kælder

Læs mere

Opvarmet kælder

Opvarmet kælder

Kælderydervægge er normalt støbt af beton og er uden isolering, og det giver ofte fugtproblemer. Hvis kælderen skal bruges til f.eks. værksted, vaske-/tørrerum eller opbevaring og derfor opvarmes, bør du efterisolere både kældervægge og -gulv.

Opvarmet kælder

Opvarmet kælder

Opvarmet kælder

Vedligehold

 • Tjek for og reparer revnerKontroller kældervæggene for revner, og reparer dem ved at hugge ud og fylde ud med puds. Pudsens sammensætning bør være den samme som den nuværende beton, dvs. uden ret meget cement i. Det er svært at udføre korrekt, hvis man ikke er uddannet murer.
 • Kom af med fugtenIndvendige overflader skal stå diffusionsåbne og uorganiske, fordi både kældervægge og -gulve skal kunne afgive fugt. Væggene skal altså stå med pudsede overflader, overfladebehandlet med kalk eller silikatmaling og gulvet f.eks. med uglaserede klinker.

  Hvis kældervæggene er fugtige, kan de drænes udefra. Du får den bedste løsning, hvis der isoleres samtidig med, at der etableres et dræn.

 • Luft ud tidlig morgen og sen aftenDu bør lufte din kælder ud tidlig morgen og sen aften på dage, hvor der er skyfri himmel for at undgå det, der kaldes sommerkondens. Sommerkondens opstår, når varm fugtig luft kommer ind i kælderen og kondenserer på kældervægge og gulve, som er kolde, fordi der er kontakt til jorden. Når der opstår kondens, er der risiko for skimmelvækst.

Forbedringer

Isoler kældervæggen - udefra

Kælderydervægge er normalt støbt af beton og er uden isolering, og det giver ofte fugtproblemer. Derfor bør du efterisolere din opvarmede kælder udefra, da det vil gøre kældervæggen tør og varm.

 • Brug en autoriseret kloakmesterArbejdet bør udføres af en autoriseret kloakmester. Han ved, hvornår han er nødt til at involvere en rådgivende ingeniør eller en geotekniker for at sikre husets stabilitet og undersøge undergrunds- og grundvandsforhold.
 • Etabler dræn samtidigNår du alligevel graver, bør du samtidig få etableret dræn. Hvis der skal indhentes myndighedsgodkendelse af omfangsdrænet, klarer din kloakmester også det.
 • Vælg diffusionsåben isoleringIsoleringen bør være diffusionsåben, så fugten i kældervæggen kan tørres ud både udad og indadtil. Det tager ca. 2 år, før væggen er tør, hvis fugten kan komme ud til begge sider.

Undgå isolering indefra 

Du bør ikke isolere eller beklæde dine kældervægge indefra pga. de fugtforhold, der er i villaens kældervægge. Indvendig efterisolering medfører stor risiko for efterfølgende problemer med fugt og skimmelsvamp bag isoleringen, fordi fugt fortsat trænger ind ude fra jorden. 

Isoler kældergulvet

Kældergulve er normalt støbt af beton og er uden isolering. Da de ligger direkte på jorden, er de som regel fugtige.

Du kan kun opnå den anbefalede isoleringstykkelse, hvis du får brudt det nuværende kældergulv op. Det vil også give mindre varmetab og minimere evt. problemer med fugt i kældergulvene.

 • Isoler når du alligevel bryder gulvet opDu bør efterisolere kældergulvet, hvis det alligevel skal brydes op f.eks. i forbindelse med vand i kælderen, ny kloak, forøgelse af loftshøjde eller lignende.
 • Rentabel isoleringstykkelseDen rentable isoleringstykkelse vil altid være den, der svarer til det stykke, som fundamentet stikker under kældergulvet, da det er dyrt at få håndværkere til at understøbe kældervæggene. Hvis fundamenterne ikke stikker ret langt ned, er det en fordel at udføre det kapillarbrydende lag under isoleringen og betongulvet i et godt isolerende materiale som f.eks. coated perlite i stedet for bare i sten eller lecanødder. Så vil det nemlig hjælpe til med at isolere, når det er tørt.

Opvarmet kælder

Læs mere

Fundament og kælder