BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand i bindingsværkshuset

Varmt vand i bindingsværkshuset

Det varme vand blev oprindeligt varmet op af husmoren ved ildstedet, hvor man vaskede sig. Senere har huset fået et badeværelse og en kedel, der producerer varmt vand. Det blev oplagret i en stor, vandretliggende varmtvandsbeholder.

Hvis huset fortsat ligger uden for fjernvarmeområder, står dets kedel for det varme vand. Hvis huset ligger i et fjernvarmeområde, står fjernvarmen for det varme vand.

Varmt vand i bindingsværkshuset

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Bindingsværkshusets første varmtvandsbeholder kunne rumme 200 liter eller mere, dvs. den er væsentligt større end nutidens, hvis man ser bort fra dem, der bruges til solvarme.

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholderen kan have været vandretliggende, og der blev derfor brugt mere energi på at varme vandet i den op. Beholderen var oprindeligt ikke isoleret ret meget, men kan være blevet det siden.

Varmtvandsbeholderen er som regel blevet skiftet ud til en mindre og lodretstående varmvandsbeholder. I dag er varmtvandsbeholderne typisk 60 eller 110 liter og bedre isoleret. I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere.

Vedligehold

Vandet i varmtvandsbeholderen bør være ca. 55 °C. Det er varmt nok til at holde legionella væk og ikke så varmt, at varmtvandsbeholderen kalker til. 

Forbedringer

Man udskifter som regel varmtvandsbeholderen, når man alligevel skifter husets kedel eller anden varmekilde. 

Ny varmtvandsbeholder

Ny varmtvandsbeholder

Hvis din varmtvandsbeholder er over 10 år gammel, er den sandsynligvis dårligt isoleret og har et større varmetab end nødvendigt. Nye beholdere er langt bedre isoleret end gamle. Overvej derfor at skifte til en ny model, som er mere energieffektiv.

Varmtvandsbeholder

Læs mere

Solvarme

Solvarme

Hvis bindingsværkshuset opvarmes af en kedel – ligegyldigt hvilken type – kan det være en god idé at etablere solvarme, når du alligevel skal skifte eller etablere kedlen eller skifte varmtvandsbeholderen.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Få solvarme til varmt vand

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere, der er forbundet med varmtvandsbeholderen i huset. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, der varmes op af solens stråler. En pumpe får væsken til at cirkulere mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen, hvor væsken afgiver sin varme.

Når varmtvandsbeholderen skiftes, får du en lodretstående solvarmebeholder på mindst 200 liter i stedet for en almindelig varmtvandsbeholder på 60 eller 110 liter. Solvarmen forsyner huset med varmt vand hele sommeren, og gas- eller oliekedlen supplerer, når solen ikke leverer varme nok. Der kan vælges løsninger, hvor solvarmen både bidrager til rumvarme og det varme brugsvand.

Arkitektonisk udfordring

Arkitektonisk er det svært at etablere solvarme på et bindingsværkshus, fordi solvarmepanelerne kan se markante ud på et stråtag. Det syner mindre slemt, hvis det er et tag i sorte eternitplader.

Hvis bindingsværkshuset har stråtag, bør solvarmepanelerne placeres på et udlænge med eternitpladetag eller lignende. Solvarmepanelerne bør være over det udlænge, hvor varmekilden er placeret, så rørtrækket mellem paneler og solvarmebeholderen bliver så kort som muligt.

Hvis tagbelægningen på udlængen står for udskiftning, kan du bygge solvarmepanelerne ind/forsænke dem i tagbelægningen, dvs. lægge dem ned mellem spærene, så de ikke stikker op over belægningen og virker fremmede. 

Solvarmeanlæg til varmt vand

Solvarmeanlæg til varmt vand

Hvis du opvarmer dit brugsvand med el, olie eller gas, kan det betale sig for dig at installere et solvarmeanlæg til varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Få solvarme til varmt vand og varme

Hvis bindingsværkshuset har badeværelser med vandbaseret gulvvarme, kan de også solopvarmes om sommeren, hvor der som regel er solvarme nok. 

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Hvis du opvarmer med olie, naturgas eller elvarme, og hvis du har et opvarmningsbehov om sommeren, kan det betale sig at installere et solvarmeanlæg til varme og varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Solvarme

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Hvis huset varmes op med en dyr varmekilde, er en anden mulighed at få installeret en brugsvandsvarmepumpe. Varmepumpen er en god idé, hvis huset er blevet tættere, f.eks. fordi du har skiftet vinduer og efterisoleret bindingsværksvæggene indefra, fordi den sørger for udluftning af huset.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Installer en brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, evt. bryggers og badeværelser. På den måde udnytter den en stor del af den varme, som ellers bare forsvinder. Gennem friskluftventiler kommer der frisk luft ind i huset øvrige rum som hidtil.  

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe er en billig og klimavenlig måde at opvarme dit hus og dit brugsvand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad. En brugsvandsvarmepumpe giver højere effektivitet ved alle varmeformer.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Bindingsværkshuset er opført på et tidspunkt, hvor der ikke var indbyggede badeværelser. Derfor er badeværelset typisk kommet til i 1950’erne, 60’erne eller 70’erne.

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Badeværelset kan være placeret tæt på køkkenet, så rørtræk blev så korte som muligt, men behøver ikke at være det.

Isoler de varme rør

Rørene bør være isolerede, så de svarer til Bygningsreglementets anbefaling, de steder, hvor det er nemt at komme til dem – f.eks. i udlængen eller i enden af huset i forbindelse med varmtvandsbeholderen. 

Isolering af rør til varmt vand

Isolering af rør til varmt vand

Hvis du har rør til varmt brugsvand i rum uden opvarmning, f.eks. kælder, loft eller skunk, er det en god ide at efterisolere dem. Undgå varmespild ved at isolere med 40-50 mm.

Sæt tidsstyring på cirkulationspumpen

Hvis der er cirkulationsrør, der sikrer, at der er varmt vand hele tiden, bør cirkulationen kun køre, når der er brug for varmt vand. Den pumpe, der cirkulerer det varme vand, har som regel mulighed for tidsstyring. Den bør indstilles, så der er varmt vand om morgenen og om aftenen.

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Cirkulationspumpen pumper det varme vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Med termostatstyring kan du vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor du har behov for varmt vand. Det mindsker både vandspild og sænker din elregning.

Hvis der er meget kort afstand mellem varmekilde og køkken og badeværelse, der skal have tilført varmt vand, kan du måske undvære og fjerne cirkulationsrøret og pumpen.

Rør til fordeling af varmt vand

Læs mere

Varmt vand