BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Intelligente besparelser på Aarhus Universitet

Intelligente besparelser på Aarhus Universitet

Intelligente besparelser på Aarhus Universitet

Intelligente besparelser på AU

Intelligente besparelser på AU

Høje energipriser fik Aarhus Universitet til at trykke speederen i bund for at nedbringe energiforbruget. Det lykkedes med en systematisk gennemgang af faciliteter og tiltag for energivenlig adfærd.

Små tiltag gør stor forskel

Teknisk chef Conor Leerhøy er ansvarlig for energiforbruget på Health-fakultetet. Da krisens omfang stod klart, samlede han de lokale driftsansvarlige til en snak om, hvordan de kunne tage energibesparelserne til et nyt niveau.

”Jeg bad dem om at gå til grænsen. Vi skal gøre alt, vi kan, samtidig med, at vi selvfølgelig fortsat skal sikre et godt indeklima og arbejdsmiljø på tværs af bygningerne. Det er summen af de mange små tiltag, som i sidste ende gør den store forskel,” fortæller Conor Leerhøy.

Citat

Blandt de gennemførte tiltag kiggede universitetet bl.a. på at dæmpe belysningen og, hvor det var muligt, helt at slukke den. Derudover lykkedes det universitetet at forkorte perioden for ventilationen, at sænke temperaturen på tværs af bygninger og at lukke faciliteter ned i ydertimerne, medmindre der var et udtalt behov for at holde dem åbne.

Opbakning på hele linjen

Tiltagene har generelt mødt stor opbakning på hele universitetet, og medarbejderne har endda bidraget til at finde yderligere energibesparelser i de områder, hvor de selv står med ansvaret. Den store opbakning har imponeret Conor:

”Jeg vil tro, at 70-80 % af hele reduktionen kommer af, at medarbejderne har bidraget og løftet deres del af ansvaret for at sænke forbruget. Det, havde jeg aldrig troet, var muligt, hvis du havde spurgt mig bare få måneder tidligere.”

Citat

For at understøtte adfærden har universitetet lanceret en engagerende oplysningskampagne under titlen ’Kilowhat can you do?’. På et kampagnesite kan brugerne både læse om de tiltag, som universitet har implementeret, og der er mulighed for at hente kampagnemateriale, herunder plakater til print og infoskærme. Endelig har brugerne selv mulighed for at sende gode forslag og idéer ind, som universitet herefter kan implementere.

Conor glæder sig over de mange tiltag og den store opbakning, der har betydet, at Aarhus Universitet har sparet omkring 30 % på deres samlede energiforbrug.

 

"Nu slukker folk reelt for tingene"

"Nu slukker folk reelt for tingene"

Du skal acceptere marketing cookies for at se dette indhold. Klik her for at ændre cookieindstillinge.

Teknisk chef Conor Leerhøy fortæller om Aarhus Universitets systematiske gennemgang af faciliteter og deres tiltag for energivenlig adfærd.

Fakta

Fakta

Sådan sparer Aarhus Universitet på energien:
  • Lys dæmpes og slukkes i ydertimer, og bevægelsessensorer tilpasses, så lyset er tændt i kortere tid.
  • Varmen justeres til 19 °C på tværs af hele universitetet.
  • Ventilationen kører ikke længere uafbrudt, men tilpasses behovet i de enkelte rum.
  • Udvalgte bygninger lukkes i ydertimerne.
  • Adfærdskampagne opfordrer og motiverer hele universitetet til at spare på energien.

Intelligente besparelser på Aarhus Universitet