BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Fundament og kælder

Fundament og kælder

Fundament og kælder

Fundament og kælder

Bungalowens fundament og kælder

Bungalowens fundament og kælder

Kældervæggene over terrænniveau består ofte af mursten i samme plan og udformning som ydervæggene, men massive, dvs. uden hulmur. Under jordoverfladen består de af beton støbt mod jord uden jern. Da betonen er i direkte kontakt med jorden udenfor, vil den som regel være fugtig.

Bungalowen har kælder under hele huset. Kælderen er som regel højtliggende, dvs. med kældervinduer lige over jordoverfladen udenfor. Vinduerne er ca. 0,5 meter høje. Der er typisk 2 meter til loftet i kælderen, og gulvet ligger lidt under 1,5 meter under jordoverfladen. 

Indretning 

Kælderen er oprindeligt indrettet med vaskerum, fyrrum og oplagsrum for brændsel adskilt fra fyrrummet pga. brandfare. Kælderen indeholdt som regel også et viktualierum til kølig opbevaring af fødevarer. Hvis der var mere plads i kælderen, var der også et disponibelt rum til opbevaring. 

Kældervæggene

Kældervæggene var fuldmurede til lige under terræn i en tykkelse på ca. 30 cm. Under terræn bestod de af beton.

Fugtighed

Kældervægge og -gulve er som regel fugtige, fordi de er i direkte kontakt med jorden. Under kældervæggene er der ikke altid et fundament, dvs. at kældervæggene ikke ret går meget længere ned end til undersiden af kældergulvet.

Varmekilden i kælderen

De fleste bungalows bliver nu om dage opvarmet med fjernvarme eller naturgas og ikke længere med en kedel, der afbrænder olie, koks eller andet, der afgiver spildvarme til kælderen. Den naturlige varmekilde er derfor forsvundet fra kælderen, og du bør erstatte den med en radiator i hvert rum. Ellers vil kælderen blive mere fugtig.

Bungalowens fundament og kælder

Uopvarmet kælder

Uopvarmet kælder

Etageadskillelsen mellem kælder og stueetage er enten en trækonstruktion bestående af et lag bjælker med indskudsler imellem eller et uisoleret betondæk med parketgulv eller trægulv ovenpå – f.eks. over husets garage.

Uopvarmet kælder

Uopvarmet kælder

Uopvarmet kælder

Vedligehold

 • Tjek for og reparer revnerKontroller kældervæggene for revner, og reparer dem ved at hugge ud og fylde ud med mørtel. Mørtlens sammensætning bør være den samme som den nuværende beton, dvs. uden ret meget cement i. Det er svært at udføre korrekt, hvis man ikke er uddannet murer.
 • Undgå fugtIndvendige overflader skal stå diffusionsåbne og uorganiske, fordi både kældervægge og -gulve skal kunne afgive fugt. Væggene skal altså stå med pudsede overflader, overfladebehandlet med kalk eller silikatmaling og gulvet f.eks. med uglaserede klinker.

  Hvis kældervæggene er fugtige, kan de drænes udefra. Du får den bedste løsning, hvis du isolerer samtidig med, at du etablerer dræn.

 • Luft ud tidlig morgen og sen aftenDu bør lufte din kælder ud tidlig morgen og sen aften på dage, hvor der er skyfri himmel for at undgå det, der kaldes sommerkondens. Sommerkondens opstår, når varm, fugtig luft kommer ind i kælderen og kondenserer på kældervægge og gulvet, som er kolde, fordi der er kontakt til jorden. Når der opstår kondens, er der risiko for skimmelvækst.

Forbedringer

Isoler gulv over uopvarmet kælder

Efterisoleringen sker nedefra, hvilket betyder, at der bliver lavere til loftet i kælderen, med mindre isoleringen bygges ind i etageadskillelsen. 

Hvis etageadskillelsen består af træ med lerindskud imellem, kan du vælge enten at fjerne det hele og begynde forfra eller at indblæse isolering over lerindskudet og isolere under. Hvis du fjerner det hele, skal du tænke både lyd- og brandforhold ind i den nye loftkonstruktion i kælderen. Indskudsleret er nemlig både lyd- og brandisolerende.  

Hvis etageadskillelsen består af en betonplade med trægulv ovenpå, bør du få blæst isoleringen ind oven på betonpladen. Typisk er der plads til ca. 50 mm isolering der. For at opnå så god isolering som muligt bør du vælge et isoleringsmateriale med bedst mulig isoleringsevne.

Resten af isoleringen bør du få monteret under betonpladen. Det kan give problemer med højden i rummet, men for det meste er der plads.  

 • Isoler kun, hvis der ikke er tegn på fugtDu bør kun få efterisoleret dit gulv over uopvarmet kælder, hvis kælderen ikke viser tegn på fugt eller skimmelsvamp.
 • Maksimalt 150 mmDu bør maksimalt efterisolere med det, der svarer til 150 mm isolering.
 • Brug ikke brændbar isoleringHvis bungalowen har fået tilbygget en 1. sal, bør du udføre etageadskillelsen sådan, at loftet mod kælderen er brandteknisk i orden, og at isoleringen er ubrændbar.

Uopvarmet kælder

Læs mere

Opvarmet kælder

Opvarmet kælder

Hvis kælderen skal bruges til f.eks. værksted, vaske-/tørrerum eller opbevaring og derfor opvarmes, bør du efterisolere både kældervæggene og -gulvet.

Opvarmet kælder

Opvarmet kælder

Opvarmet kælder

Vedligehold

 • Tjek for og reparer revnerKontroller kældervæggene for revner, og reparer dem ved at hugge ud og fylde ud med mørtel. Mørtlens sammensætning bør være den samme som den nuværende beton, dvs. uden ret meget cement i. Det er svært at udføre korrekt, hvis man ikke er uddannet murer.
 • Undgå fugtIndvendige overflader skal stå diffusionsåbne og uorganiske, fordi både kældervægge og -gulve skal kunne afgive fugt. Væggene skal altså stå med pudsede overflader, overfladebehandlet med kalk eller silikatmaling og gulvet f.eks. med uglaserede klinker.

  Hvis kældervæggene er fugtige, kan de drænes udefra. Du får den bedste løsning, hvis du isolerer samtidig med, at du etablerer dræn.

 • Luft ud tidlig morgen og sen aftenDu bør lufte din kælder ud tidlig morgen og sen aften på dage, hvor der er skyfri himmel for at undgå det, der kaldes sommerkondens. Sommerkondens opstår, når varm, fugtig luft kommer ind i kælderen og kondenserer på kældervægge og gulvet, som er kolde, fordi der er kontakt til jorden. Når der opstår kondens, er der risiko for skimmelvækst.

Forbedringer

Isoler kældervæggen - udefra

Du bør få efterisoleret kældervæggene udefra i forbindelse med dræning. Du bør ikke isolere eller beklæde dine kældervægge indefra pga. de fugtforhold, der er i bungalowens kælder.

Det bedste resultat opnås energimæssigt, hvis ydervæggene over jordoverfladen isoleres med samme isoleringstykkelse. Kælderydervægge er normalt støbt af beton og er uden isolering, og det giver ofte fugtproblemer. Derfor bør du efterisolere din opvarmede kælder udefra, da det vil gøre kældervæggen tør og varm. 

 • Brug en autoriseret kloakmesterHvis du vil isolere kældervæggene udefra, bør du bruge en autoriseret kloakmester. Han ved, hvornår han er nødt til at involvere en rådgivende ingeniør eller en geotekniker for at sikre husets stabilitet og undersøge undergrunds- og grundvandsforhold. 
 • Etabler omfangsdræn samtidigSørg for at etablere omfangsdræn samtidig. Hvis der skal indhentes myndighedsgodkendelse af omfangsdrænet, klarer din kloakmesster også det.
 • Vælg diffusionsåben isoleringIsoleringen bør være diffusionsåben, så fugten i kældervæggen kan tørres ud både udad og indadtil. Det tager ca. 2 år, før væggen er tør, hvis fugten kan komme ud til begge sider.

Undgå isolering indefra

Du bør ikke isolere eller beklæde dine kældervægge indefra pga. de fugtforhold, der er i bungalowens kældervægge. Indvendig efterisolering medfører stor risiko for efterfølgende problemer med fugt og skimmelsvamp, bag isoleringen, fordi fugt fortsat trænger ind ude fra jorden.

Isoler kældergulvet

Kældergulve er normalt støbt af beton og er uden isolering. Da de ligger direkte på jorden, er de som regel fugtige. Hvis du vil bruge den opvarmede kælder til opbevaringsrum, bør du også få efterisoleret kældergulvet.

 • Isoler når du alligevel bryder gulvet opDu bør efterisolere kældergulvet, hvis det alligevel skal brydes op f.eks. i forbindelse med vand i kælderen, ny kloak, forøgelse af loftshøjde eller lignende. Du kan kun opnå den anbefalede isoleringstykkelse, hvis du får brudt det nuværende kældergulv op. Det vil også give mindre varmetab og minimere evt. problemer med fugt i kældergulvene.
 • Rentabel isoleringstykkelseDen rentable isoleringstykkelse vil altid være den, der svarer til det stykke, som fundamentet stikker under kældergulvet, da det er et dyrt at få håndværkere til at understøbe kældervæggene. Hvis fundamenterne ikke stikker ret langt ned, er det en fordel at udføre det kapillarbrydende lag under isoleringen og betongulvet i et godt isolerende materiale som f.eks. coated perlite i stedet for bare i sten eller lecanødder. Så vil det nemlig hjælpe til med at isolere, når det er tørt. 

Opvarmet kælder

Læs mere

Fundament og kælder