BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation i bungalowen

Ventilation i bungalowen

Bungalowen er oprindelig naturligt ventileret. Der kommer frisk luft ind gennem vinduer og utætheder. Den brugte og opvarmede luft ledes ud gennem lodrette aftrækskanaler i køkken og badeværelser. Kanalerne føres over taget. Husk at lufte ud dagligt for at bevare et godt indeklima.
  • Naturlig ventilationBungalowen har oprindeligt haft naturlig ventilation. Dens ydervægge er som regel tætte, da de består af murværk. Den friske luft kommer ind gennem oplukkelige vinduer og utætheder f.eks. omkring de gamle vinduer med 1 lag glas, ved samlinger mellem loft og ydervægge eller ved samlinger mellem gulve og ydervægge.
  • Rist i køkkenskabNogle bungalows havde en rist i ydervæggen ind mod et højt skab i køkkenet, som blev holdt koldt på denne måde – et såkaldt spisekammerskab.
  • Lodrette aftrækNogle bungalows havde lodrette aftræk fra badeværelser og toiletter, så skorstenseffekten sørgede for at skifte den opvarmede og beskidte luft ud. Det samme gælder for køkkenet. Andre huse havde det ikke. En skydeventil i vinduet i nærheden af komfuret kunne også gøre det ud for ”emhætte”.
  • BrændeovnMange bungalows havde en brændeovn i stuen. Skorstenen for denne virker også som et naturligt aftræk.

Hvis du får energirenoveret og tætnet dit hus, kan det være en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Så sparer du størstedelen af den varme, du normalt lufter ud. Ventilationsanlægget kræver plads til indblæsningskanaler i opholdsrum og udsugningskanaler i køkken og badeværelser – og til selve ventilationsaggregatet.

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Husk at lufte ud

  • Daglig udluftningHvis bungalowen ventileres naturligt, stiller det krav til beboerne om, at de husker at lufte ud. Der skal luftes ud i stuetagen 2-3 gange om dagen med fuld gennemtræk i 5-10 minutter. Det er vigtigt at overholde tidrummet, så huset ikke køles for meget ned. Hvis det sker, har man ingen glæde af det tunge murværks varmeakkumulering, som varmer den friske luft op.
  • Husk kælderenKælderen bør også luftes ud med fuld gennemtræk. Udluftningen bør foretages tidligt om morgenen eller sent om aftenen på solrige dage, så du undgår sommerkondens. Sommerkondens opstår, når varm, fugtig luft kommer ind i kælderen og kondenserer på kældervægge og gulvet, som er kolde, fordi der er kontakt til jorden. Når der opstår kondens, er der risiko for skimmelvækst.

Ventilation i bungalowen

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis dit hus er relativt velisoleret og tæt. Det er f.eks., hvis huset har fået efterisoleret og tætnet lofter, vægge og gulve og fået nye energivinduer med tætte fuger omkring.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er ukompliceret at installere et ventilationsanlæg i en bungalow, da der på loftet er plads til føringsveje til indblæsningskanaler i opholdsrum og udsugningskanaler i køkken og badeværelser.

Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter.

Placering

  • IndblæsningIndblæsningsarmaturerne bør placeres i nærheden af ydervæggen.
  • UdsugningDu bør placere udsugningsarmaturerne så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar, komfur og vask.
  • VentilationsaggregatetDet vil som regel give bedst mening at placere ventilationsaggregatet på loftet i midten af huset, hvor der er mest plads.

Cirkulation i huset

For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i dørene eller hul omkring dørene, så den brugte og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene. Det kan f.eks. opnås ved at fjerne dørtrin.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding genbruger varmen fra dit hus og giver både en mindre varmeregning og et bedre indeklima. Overvej det, hvis dit hus er velisoleret og tæt.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Hybridventilation

Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation

Hvis typehuset også har nyere energivinduer, der kan åbnes vha. automatisk styring, kan du med fordel etablere hybridventilation, hvor ventilationsanlægget skifter luften og genvinder varmen i vinterhalvåret, mens oplukkelige vinduer skifter luften i sommerhalvåret, hvor luftudskiftning ikke er forbundet med varmetab. Der skal dog fortsat være mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse.

Hybridventilation

Læs mere

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation kan være et godt alternativt til et ventilationsanlæg.

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation

Oscillerende ventilationssystem

I stedet for et ventilationsanlæg, der stiller krav om føringsveje til både ind- og udblæsningskanaler, kan du bruge et oscillerende ventilationssystem. Det er en slags ventilator, der monteres i vindueshullet i hvert rum – typisk lige over vinduet. Ventilatoren suger skiftesvis luft ind og blæser luft ud. Luften, der suges ind, varmes op, med den der blæses ud. 

Da Bungalowen typisk har meget høje vindeer, kan det sagtens lade sig gøre uden af tage for meget lys.

Mikroventilation

Læs mere

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Du bør montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Hvis bungalowen har fået nye vinduer – eller har fået energiforbedret de gamle med forsatsrammer, er vinduerne blevet meget tættere, og så kommer der alt for lidt frisk luft ind. Derfor bør du montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Placer dem et lille stykke under loftet, så den friske luft ligesom klæber til loftet og opvarmes i stedet for at falde ned på beboerne. Det kaldes coandaeffekten. Hvis friskluftventilerne placeres forkert, lukker beboerne dem til, fordi det trækker, og så får de ikke frisk luft ind. Du kan også vælge vinduer med indbyggede friskluftventiler.

Friskluftventiler

Læs mere

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler i køkken, toilet og badeværelse rene, så skorstenseffekten bevares. Der kommer støv, edderkoppespind, blade osv., hvis du ikke rengør kanalerne en gang imellem.

Hvis aftrækskanalerne på et tidspunkt er blevet lukket til, bør du åbne dem igen, så du genskaber den naturlige ventilation. Den kan kun fungere, hvis der kommer frisk luft ind vandret i ydervæggene, og den beskidte luft ledes ud lodret op.

Aftrækskanaler

Læs mere

Ventilation