BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ydervægge

Ydervægge

Ydervægge

Ydervægge

Bungalowens ydervægge

Bungalowens ydervægge

Ydervæggene består som regel af gule eller røde mursten ude og inde. Hvis murstenene er røde, er der måske en kontraststribe i gule mursten. Hvis murstenene er gule, er det måske en rød kontraststribe.

Bungalowen har dobbeltmurede vægge ligesom næsten alle andre danske enfamiliehuse, der blev opført på det tidspunkt. Huset har altså både en formur og en bagmur af mursten – som regel med en hulmur imellem. 

  • Synlige mursten (=blankt murværk)De fleste bungalower står med synlige, blødstrøgne mursten, som giver et flot spil i facaden. De kan have gule mursten eller røde mursten. Nogle gange har de en kontraststribe i den anden murstensfarve. Hulmur var et meget nyt begreb, så byggesagsbehandlerne stilledede krav om, at de murede ydervægge var massive ud for og under bjælkelagene ved etageadskillelser.
  • Pudsede og maledeNogle bungalows er bygget i mindre gode mursten og har derfor fået et pudslag udenpå og herefter malerbehandlet. Ofte er det en ru puds.
  • HjørnevinduerI hjørnet, hvor der typisk er vinduer til begge sider, kan der være en muret søjle, et jernprofil skjult bag brædder eller en synlig jernbetonsøjle.

Bungalowens ydervægge

Det kan du gøre

Det kan du gøre

Vedligehold

Blankt murværk (synligt murværk)

Kontroller jævnligt, om der er revner i fugerne. Det er vigtigt for at undgå, at vand trænger ind, og efterfølgende frostsprængninger forværrer situationen. De kan være svære at få øje på, men er nemme at udbedre. Fugen kradses blot ud og fuges igen med den samme type mørtel. Hvis murstenene også er beskadigede, bør du få dem skiftet ud med gamle mursten af samme type som de oprindelige.  

Vinduesoverliggere kan bestå af murede stik, armerede tegloverliggere eller udmurede stålprofiler. Hvis der er revner omkring overliggeren på bungalowens store vinduespartier, bør du straks få dem udbedret, så du forhindrer vand i at trænge ind til armeringsjern eller stålprofil. Hvis der kommer vand ind, vil jernet eller stålprofilet nemlig ruste og skabe endnu større revner, fordi rust fylder mere end jern.  

Hvis vinduesoverliggere allerede har rustskader, kan mureren være nødt til at ommure stik, udskifte tegloverligger eller udskifte det bærende stålprofil. Stålprofilerne kan skabe kuldebroer over vinduer og døre. 

Det massive murværk kan give kuldebroer i vindueslysninger, dørhuller, ved etageadskillelser etc. Det kan medføre mørkfarvning, der skyldes støv eller skimmel, der sætter sig på den kolde overflade. Hvis overfladerne holdes varme, nedsættes risikoen for det.  

Du bør ikke overpudse teglstensydervægge, som ikke har været overfladebehandlet fra starten. Når bungalowen bliver pudset og overfladebehandlet, ændres husets fugtbalance (fugt trænger indefra og ud). Det kan give frostsprængninger, afskalninger og dårligt indeklima. 

Murede yder- og indervægge kan mangle fugtspærre ved overgangen til fundamentet, eller fugtspærren kan være nedbrudt, så fugt kan trænge op i nederste del af murstensvæggen. Det kan give mørkfarvning, der skyldes støv eller skimmel på indersiden af den fugtige og kolde ydervæg.

Pudsede ydervægge 

Bungalowen er normalt er i 1 etage og har et stort tagudhæng, som mindsker fugtpåvirkningen fra regn. Kontroller jævnligt bungalowens pudslag for revner. De kan medføre vandindtrængning, opfugtning og frostsprængninger i puds og murværk.  

Hvis der er revner, skal du hugge dem ud og pudse området op igen med samme type mørtel. Reparationsstedet bør ikke stå åbent i længere tid, da der kan komme fugt ind, som senere kan have svært ved at tørre ud. Prøv at ramme den samme struktur i overfladen som på overfladerne rundt om, når du reparerer. 
 
Bungalowens pudsede mure er oprindeligt overfladebehandlet med kalk, men kalken er senere erstattet med andre og ofte mere tætte malerbehandlinger. En for tæt malerbehandling kan dog give afskalninger, fordi fugt ikke kan trænge ud. Du bør derfor rense malerbehandlingen af og fortsætte med den oprindelige kalkning af overfladen. Du kan også bruge silikatmaling, som er en mineralsk diffusionsåben maling. Vælg en type uden organiske stoffer. 

Forbedringer

Da ydervæggene som regel har hulmur, er de relativt nemme at hulmursisolere. Mange huse er på et tidspunkt blevet hulmursisoleret med det, der er plads til i hulmuren, dvs. 75-80 mm. Nogle hulmure er efterisoleret med Leca. Men Lecas isoleringsevne er kun halvt så god som standard-isoleringsgranulater, og du bør overveje at udskifte isoleringsmaterialet til et nyt produkt.

En bungalow kan med fordel efterisoleres udefra – fra kælder til kvist. Det store tagudhæng giver plads til det.

Hulmursisolering 

Du bør efterisolere hulmure, der indeholder ingen eller kun lidt isolering som f.eks. Leca, ved at få indblæst et isoleringsgranulat. Det giver en stor varmebesparelse og forbedrer indeklimaet.  

Det er en fordel at bruge et kapillarbrydende isoleringsprodukt, fordi fugtspærren mellem ydervæg af murværk og betonen i kældervæggen ofte er nedbrudt. Det kapillarbrydende isoleringsprodukt består af små kugler. Det er vigtigt, at isoleringen ikke er fugtsugende på nogen måde.

Da hulmurens tykkelse er, som den er, er det en fordel at bruge et produkt, der isolerer bedre end standard for at opnå en bedre isolering på den samme plads.

Da bungalowen typisk er et lille hus, vil det være en fordel, hvis det kan efterisoleres udefra.

Udvendig isolering  

Efterisolering udefra er byggeteknisk en god løsning. Især hvis isoleringen fortsætter under jordoverfladen, så du får en ubrudt isolering af muren. Du slipper for alle kuldebroerne ved etagedækkene og indervæggene, som opstår ved indvendig efterisolering. 

Vinduer og døre bør flyttes med ud i det nye isoleringslag for at undgå kuldebroer. Lamper, el- og gasmåler og alt andet, der er monteret udvendigt på væggene, bør flyttes med ud på ydersiden af isoleringen. Derfor er udvendig efterisolering af ydervægge et stort tiltag.

Udvendig efterisolering udføres normalt ved, at håndværkeren opsætter et nyt isoleringslag direkte på ydermuren og afslutter med et lag puds. Løsningen er især velegnet til huse som bungalowen med et stort tagudhæng, der kan dække over den forøgede vægtykkelse. 

Hvis bungalowen har hjørnevinduer, er det meget sværere at isolere udefra. Der skal findes en løsning til at bære væggene over vinduet, og som vinduet kan gøres fast i. Det kræver et tæt samarbejde mellem arkitekt og rådgivende ingeniør med speciale i statik. 

Indvendig isolering

Indvendig efterisolering er pænest set udefra, da den bevarer bungalowens udtryk. Du mister nogle indvendige m2 – til gengæld bliver det mere behageligt at opholde sig i rummene. Inden du kan få efterisoleret indefra, skal du flytte varmerør, radiatorer og elinstallationer længere ind. Det gør arbejdet vanskeligere og dyrere.

Indvendig efterisolering af ydervægge bliver heller aldrig lige så godt energimæssigt som en udvendig efterisolering, hvor huset populært siges at få en overfrakke på. Af pladshensyn bør du isolere indvendigt med 50-100 mm, og fugtteknisk er løsningen problematisk, fordi der fortsat vil være kuldebroer ved etagedæk og indvendige vægge.

Indvendig efterisolering medfører desuden, at husets varmeakkumuleringseffekt nedsættes, fordi den varmeakkumulerende pudsede murstensvæg dækkes med isolering.

Det er meget vigtigt at følge energiløsningen (link) helt nøje for at undgå skimmel. Det er især vigtigt at afrense den murede væg fuldstændigt, dvs. fjerne alle organiske materialer, så der kun er puds og sten tilbage.

Der må ikke kunne trænge rumfugt ind bag isoleringen, så det er vigtigt med en tæt dampspærre. Hvis der kommer fugt derind, vil der i løbet af kort tid opstå skimmelsvamp på indersiden af bagmuren.

Det kan du gøre

Ydervægge