BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Vinduer og døre

Vinduer og døre

Vinduer og døre

Vinduer og døre

Bungalowens vinduer og døre

Bungalowens vinduer og døre

Bungalowens oprindelige vinduer er med 1 lag glas. Vinduerne er som regel opdelt lodret i 2, 3 eller flere fag, og der er som regel mange af dem. Bungalowen har ofte hjørnevinduer og kan have enkelte anderledes vinduer – f.eks. et rundt. Vinduerne er ikke nødvendigvis symmetrisk placeret.

Hvis vinduerne er husets oprindelige, er de som regel af kernetræ eller jern. De har en arkitektonisk værdi og bør bevares. Det koster tid og penge at få dem sat i stand, men et gammelt, nyistandsat vindue er lige så godt som et helt nyt – og det holder i mange flere år. Vedligeholdelsen vil være den samme som for et nyt vindue. De fleste bungalows har dog fået udskiftet deres vinduer til mere energirigtige udgaver. 

Bungalowens vinduer og døre

Vinduer med 1 lag glas

Vinduer med 1 lag glas

Bungalowens vinduer var opdelt i 1, 2, 3 eller flere fags vinduer uden sprosser eller havde et fast parti med et smallere oplukkeligt parti i forbindelse med det faste. Bungalowen oprindelige vinduer var med 1 lag glas. Hvis huset stadig har de oprindelige vinduer, har de som regel fået forsatsrammer.

Vinduer med 1 lag glas

Vinduer med 1 lag glas

Vinduer med 1 lag glas

 • Rammer og karmeMange af de oprindelige bungalows havde vinduer med smalle ramme-/karmkonstruktioner. De smalle ramme-/karmkonstruktioner er karakteristiske for funktionalismen og bør så vidt muligt bevares. 
 • MaterialeNogle af vinduerne var af jern. Typisk findes disse i huse bygget før 1940. Flertallet af bungalows er dog opført med trævinduer.
 • Typer og antalBungalowen har som regel mange og store vinduer, og de er placeret, så rummene får et stort lysindfald og en god kontakt med haven. Hjørnevinduerne har den fordel, at man kan se solens vandring og får lyset ind fra 2 verdenshjørner i samme rum. Bungalowen kunne have et lavt langt vindue placeret helt oppe under loftet, som hentede solen ind fra endnu et verdenshjørne i rum, hvor udsynet til f.eks. haven eller vejen fandt sted gennem et vindue med standardstørrelse og i en højde, så man kan se ud af det.
 • FarveVinduernes farve var udvalgt af arkitekten og hænger nøje sammen med farven på bungalowens facader. Det er altid en god idé rent æstetisk at gå tilbage til den oprindelige farve på begge dele. Jernvinduerne var som regel malet i mørke farver, der var en kontrast til facadens farve. Vinduerne af træ var enten ensfarvede eller malet i 2 farver, så rammen var hvid, og karmen var mørk. De mørke eller 2-farvede vinduer får vinduernes ramme og karm til at se tyndere ud, end de faktisk er.

Vedligehold

Vinduer med 1 lag glas (jern)

Nogle af de første bungalows er bygget med vinduer i smalle, malede jernprofiler. Du vedligeholder dem bedst ved at slibe rust væk og behandle med rustbeskyttelse. Du bør også vedligeholde kitfalse og maling.  

 • Tjek for blyDet kan være skadeligt for miljøet at slibe gamle vinduer, fordi der kan være meget bly i den gamle maling. Start derfor med at få taget en test, som viser, om malingen indeholder bly. Hvis den gør det, skal du have en professionel med det rette sikkerhedsudstyr til at slibe vinduerne. Hvis det ikke er, kan du gøre det selv.
 • Husk alle overfladerDu kan være nødt til at tage vinduerne ud for at behandle dem på alle overflader. Det er besværligt, fordi det kan kræve, at du får hugget murankre ud og evt. får dem muret i igen bagefter.
 • Tjek fugerTjek jævnligt, om fuger omkring bungalowens vinduer er faldet ud eller beskadiget. Der vil altid være fine revner/slip langs vinduet og mørtelfugen. Derfor er det vigtigt, at bagstopningen er udført korrekt og sikrer mod utætheder og evt. træk.

  Hvis du finder tværgående revner eller steder, hvor fugen er faldet ud, bør du fuge med mørtel igen – efter kontrol af bagstopningen.

Vinduer med 1 lag glas (træ)

Hovedparten af bungalows er bygget med vinduer i træ – som oftest en blød træsort som fyr. Jo ældre trævinduet er, jo bedre er trækvaliteten. Derfor bør du vedligeholde bungalowens trævinduer sådan: 

 • Tjek for blyDet kan være skadeligt for miljøet at slibe gamle vinduer, fordi der kan være meget bly i den gamle maling. Start derfor med at få taget en test, som viser, om malingen indeholder bly. Hvis den gør det, skal du have en professionel med det rette sikkerhedsudstyr til at slibe vinduerne. Hvis det ikke er, kan du gøre det selv.
 • Tjek maling og olieKontroller, at maling/olie er intakt, og vedligehold det jævnligt ved at slibe, grunde og male 1 gang om året.
 • Tjek kitfalseKit kitfalse igen, hvis de ikke er intakte og udfyldte.
 • Tjek træetTjek, om trærammen er i god eller dårlig stand. Det gør du ved forsigtigt at stikke en kniv i træet. Hvis den trænger ind uden problemer, er rammen i dårlig stand. Hvis den kun efterlader et mærke i overfladen, er træet sundt, og vinduesrammen kan holde mange år endnu.

  Hvis der er råd eller svamp i bundstykket, kan det angrebne område erstattes med et nyt tilsvarende træstykke– dvs. kernetræ i god kvalitet.

 • Tjek beslag og hængslerSmør beslag og hængsler, så låse og lukketøj fungerer perfekt.

Forbedringer

Hvis bungalowens oprindelige vinduer er i nogenlunde stand og er lavet af jern, kernetræ eller hårdt træ, kan de holde mange år endnu.  Hvis du udskifter hele det oprindelige vindue, bør du bevare bungalowens udtryk og arkitektur ved at vælge vinduer der minder om de oprindelige.

Etabler en forsatsramme

Hvis bungalowens oprindelige vinduer er i nogenlunde stand og er lavet af jern, kernetræ eller hårdt træ, kan de holde mange år endnu. Så er den bedste løsning æstetisk, energi- og bæredygtighedsmæssigt at etablere en forsatsramme med energiglas (1 lag glas) eller energirude (2 lag glas) frem for at udskifte hele vinduet.  

Rammen, som glasset eller ruden skal monteres i, bør fremstilles af en god snedker og være så spinkel som mulig.  

 • VarmetabVinduer med ramme og karm i jern har et større varmetab end vinduer af træ, fordi jern har en høj varmeledningsevne. Forsatsrammen mindsker varmetabet meget, og den slemme kuldebro ved vinduer af jern bliver væsentligt mindre.
 • TrækForsatsrammen eliminerer også trækgener, fordi den eksisterende ramme og karm normalt ikke er helt tæt. Du kan dog fortsat føle træk pga. kuldenedfald – især hvis der kun bruges 1-lags energiglas i forsatsrammen. Problemet mindskes eller forsvinder næsten helt med en 2-lags energirude i forsatsrammen.

  Hvis der ingen forsatsramme er i forvejen, kan det være en fordel at få fremstillet en, der er stærk nok til at bære en energirude. Energimæssigt svarer det næsten til et nyt A-mærket vindue. Vinduet vil stadig have en kuldebro langs karmen, da der typisk ikke er ret meget afstand mellem karm og ydervæg, så fugen omkring vinduet er meget tynd og svær at isolere. Desuden er for- og bagmuren sammenmuret rundt om vinduet.

  Hvis vinduet har en forsatsamme med et almindeligt glas, bør du sikre tætningen mellem forsatsrammen og vinduets karm og skifte glasset ud med et energiglas. Energimæssigt svarer det ca. til et C-mærket nyt vindue.

 • Dug på glassetHvis der opstår dug på glasset, bør du bore nogle skrå udluftningshuller i den ydre vinduesramme, så duggen ventileres væk. Hullerne skal bores skråt nedad og udadtil, så vandet ikke kan løbe ind, og være så små som muligt, så der ikke kommer fluer og andre insekter ind.

Udskift hele vinduet

Hvis du udskifter hele det oprindelige vindue, bør du bevare bungalowens udtryk og arkitektur ved at vælge vinduer med nogenlunde samme profil, opdeling, disponering og farve som oprindeligt.

Hvis huset oprindeligt havde trævinduer, er den ideelle løsning nye, koblede vinduer, som kan fremstilles som en tro kopi af de gamle. De fås i dag med energimærke A – det bedste energimærke. De smalle rammer og karme opnås bedst med et koblet vindue, fordi der er 1 lag glas yderst og en energirude inderst.

 • Det bæredygtige valgDet mest bæredygtige valg, når du skal skifte vinduer, er vinduer i kernetræ eller i en træsort af høj kvalitet (hårdt træ), som er behandlet med linolie. Undgå eksotiske træsorter, som ikke er FSC-certificeret. Træsorter i god kvalitet (hårdt træ) er billigst i længden, fordi de behøver mindre vedligeholdelse, og fordi de holder i flere år.
 • Vinduer af aluminium eller glasfiberHvis bungalowen oprindeligt havde jernvinduer, kan man i dag få fremstillet en kopi i pulverlakeret aluminium eller glasfiber. Da aluminium lige som jern leder varme og kulde rigtig godt, skal kuldebroerne i vinduet minimeres. Ellers vil du komme til at slås med kondens på indersiden.

  Aluminium i vinduer kan smeltes om, når de en dag ikke længere er i brug. Glasfiber har en mindre varmeledningsevne og har derfor mindre tendens til kondens. Men de kan ikke så godt genbruges.

 • Undgå plastikAf hensyn til bungalowens arkitektur bør du undgå vinduer i plastik. Deres udtryk er tungt og passer sjældent til en bungalow. Plastik er ikke så stærkt som jern, træ eller glasfiber, så derfor er der brug for en noget bredere ramme-karm-konstruktion, som reducerer lysindfaldet og udsynet. Desuden er de lavet af fossile materialer og kan ikke bortskaffes miljøvenligt.
 • Undgå pålimet glasEndelig bør du undgå vinduer, hvor glasset er limet på. Her kan glasset ikke udskiftes, uden at hele rammen også skal skiftes. Det er både dyrt og et unødigt ressourcespild.
 • Find de oprindelige tegninger af husetDu kan finde de tegninger af huset, som arkitekten i sin tid tegnede, i byggesagsarkivet hos din kommunes tekniske forvaltning eller på weblager.dk. Farven er sværere at genfinde, men hvis du har de gamle vinduer, kan du få en konservator til at finde farverne.

  Gå altid efter A-mærkede vinduer eller bedre. Find energimærkede vinduer på energivinduer.dk.  

Vinduer med 1 lag glas

Læs mere

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder

De fleste bungalows har senere fået udskiftet vinduerne til vinduer med termoruder. Det er sket for at spare på varmen og slippe for kondens og træk fra de gamle vinduer.

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder

Vinduer med termoruder holder typisk ikke nær så længe som de oprindelige vinduer, så de kan være udskiftningsmodne. Hvis de nye vinduer ikke har samme udformning som de oprindelige, bør du skifte dem ud med nogle, der ligner de oprindelige. Tag evt. en arkitekt med på råd. 

Smalle rammer og karme 

Typisk har vinduerne med termoruder ramme-/karmkonstruktioner, der er væsentlig bredere end de oprindelige. Det skyldes, at termoruden vejer det dobbelte, og derfor skal der kraftigere konstruktion til for at bære den. Den bredere ramme-/karmkonstruktion medfører et mindre lysindfald. Det er dog sjældent et problem, fordi bungalowen typisk har mange og store vinduer.  

Vinduernes farve 

Vinduerne med termoruder er typisk ikke malet i den oprindelige farve, så det bør du også huske, hvis vinduet skal skiftes ud. 

Vedligehold

 • Tjek tætningslisterKontroller og udskift evt. tætningslister – de beskytter både mod vand og utætheder.
 • Tjek træetTjek, om trærammen er i god eller dårlig stand. Det gør du ved forsigtigt at stikke en kniv i træet. Hvis den trænger ind uden problemer, er rammen i dårlig stand. Hvis den kun efterlader et mærke i overfladen, er træet sundt, og vinduesrammen kan holde mange år endnu.

  Hvis der er råd eller svamp i bundstykke eller glaslister, kan det angrebne område erstattes med et nyt, tilsvarende træstykke.

 • Tjek beslag og hængslerSmør beslag og hængsler, så låse og lukketøj fungerer perfekt. Udskift evt. rustne beslag og skruer.

Forbedringer

Hvis bungalowens oprindelige vinduer på et tidspunkt er udskiftet til vinduer med termoruder, er det andre løsninger, der er i spil for at spare på energien.

Skift fra termoruder til energiruder

Hvis vinduet (dvs. ramme og karm) er i god stand, er den energimæssigt bedste løsning at skifte termoruderne ud med energiruder.

 • Tjek fugerDu bør tjekke tætningslister og fuger omkring vinduerne som beskrevet under Vedligeholdelse. Det hjælper ikke ret meget på varmeregningen og komforten at udskifte ruden, hvis vinduet eller fugen omkring det er utæt. Det er vigtigt med kvalitet over hele linjen.

Skift hele vinduet

 • Skift kun hvis vinduet er i dårlig standHvis vinduet med termoruder er i dårlig stand og snart skal skiftes, skal du gøre det samme som ved vinduer med 1 lag glas, men brug energiløsningen 'Fra vinduer med termoruder til energivinduer'.
 • Skift tilbage til den oprindelige udformningHer gælder det igen, at det er vigtigt af hensyn til bungalowens arkitektur at vælge enten koblede vinduer eller aluminiumsvinduer, som er lige så smalle i ramme/karmkonstruktionen som husets oprindelige.

Ventilationsvinduer

Ventilationsvinduer giver solvarmet, naturlig ventilation. Når luften, der tages ind, forvarmes mellem glassene i ventilationsvinduet, reduceres behovet for traditionel opvarmning, ligesom risikoen for træk mindskes. 

For at vinduet skal passe til bungalowens stil, bør ramme og karm males i 2 farver. Rammen kan være hvid og karmen mørk. Olier og laker mahogni og teak, så det også fremstår mørkt. De mørke eller 2-farvede vinduer får vinduernes ramme og karm til at se tyndere ud, end de faktisk er. 
 
Vinduerne bør helst sidde mod solen, og den luft, der kommer ind via vinduet, skal kunne komme ud et andet sted via naturlig opdrift gennem aftrækskanaler eller mekanisk udsugning fra f.eks. køkken og bad. Spørg evt. en rådgiver.

Vinduer med termoruder

Læs mere

Solafskærmning

Solafskærmning

Bungalowen har behov for solafskærmning – især hvis der er store vinduer mod syd. Selvom bungalowen har et stort udhæng, er det på ingen måde nok til at holde solen ude om sommeren, hvor der følger meget varme med.

Den solafskærmning, der virker bedst, er en udvendig afskærmning f.eks. i form af en overdækket terrasse på sydsiden af huset. Andre muligheder er solafskærmende glas som yderste lag i vinduerne eller udvendige persienner, lodrette solgardiner, skodder eller markiser. Det forhindrer dog udnyttelse af solens gratis varme i opvarmningssæsonen. Derfor er en dynamisk løsning bedre.

Solafskærmning

Yderdøre

Yderdøre

Hoveddørene i bungalowen var beregnet til at blive lagt mærke til. Ikke fordi de var store, men fordi de var placeret på en måde, så man lagde mærke til dem, og fordi de måske havde en anden farve end vinduerne. Da stuetagen typisk er placeret højt over jorden, er der som regel en ret dominerende udendørstrappe til hoveddøren. Hoveddørene var ofte beklædt med brædder i et mønster og kunne have et lille vindue – f.eks. et rundt koøje.

Yderdøre

Yderdøre

Yderdøre

Havedøre ud til terrasser eller verandaer i terræn var normalt indbygget i vinduespartiet, så de fremstod lige så lette og elegante som disse. Hvis resten af vinduerne havde forsatsrammer, havde havedøren det også.

Vedligehold

 • Tjek træetHvis den oprindelige hoveddør eller havedør er rådden i bunden, kan en god snedker skifte denne del ud, så døren kan bevares.
 • Monter isoleringHvis døren er neutral på indersiden, kan du måske få monteret et tyndt lag isolering under den indvendige beklædning.
 • Etabler tætningslisteDet kan være en god idé at etablere tætningsliste i døren for at undgå træk og varmespild.

Forbedringer

Hvis hoveddøren er så ringe, at den skal udskiftes, bør du få fremstillet en ny dør i nøjagtig samme udformning som den nuværende, men selvfølgelig bedre isoleret og tætnet. 

Skift yderdøren

 • Vælg bæredygtige materialerUd over lavenergidøre er der ikke mange bæredygtighedscertificerede døre på markedet. Gå efter døre, der er lavet af FSC-certificeret træ.
 • Gå efter god kvalitetDøren bør også være i god kvalitet med en forventet levetid, der er længere end for almindelige døre, dvs. +20 år. 

Yderdøre

Læs mere

Vinduer og døre