BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Tag

Tag

Tag

Tag

Den modernistiske villas tag

Den modernistiske villas tag

Den modernistiske villa har som regel fladt tag beklædt med tagpap – et såkaldt built-up tag. Den modernistiske villa har store tagflader, da huset typisk er stort. De flade tage kan have ovenlys til at hente lys ned i midten af huset.

Det er altid en god idé at efterisolere og tætne loftskonstruktionen. Loftkonstruktionen er typisk både utæt og dårligt isoleret. Hvis det er længe siden, loftet er blevet malet, kan spærene ses som sorte aftegninger på loftet, fordi spærene er en kuldebro, og skidtet samler sig på de kolde og typisk fugtige steder.

De flade tagpaptage holder ikke så længe, så der er sandsynligvis kommet et ekstra lag pap ovenpå en eller flere gange allerede. 

Den modernistiske villas tag

Fladt tag

Fladt tag

Tagpappet på det flade tag ligger som regel oven på brædder, der hviler på de nærmest vandrette bjælkespær eller bjælkespær med ensidig hældning. Tagpappen kan også ligge oven på krydsfiner. Du bør få det flade tag efterisoleret, når tagpappen alligevel skal udskiftes.

Modernistisk villa med fladt tag

Faldet på taget er meget lille – typisk 2-6 °. Under tagpap og brædder/krydsfiner er der et ventileret hulrum på ca. 50 mm. Spærene er normalt ca. 150 mm høje, dvs. 6 tommer. De findes dog også i større højder, dvs. 7 eller 8 tommer (ca. 175-200 mm). Der er typisk 50-150 mm isolering på en dampspærre over loftet, afhængigt af hvornår huset er bygget. Husene fra 1950’erne har mindst isolering og sandsynligvis ingen dampspærre.

Husene med fladt tag havde en markant sternkant til afslutning af tagpaptaget. Udhænget var typisk bræddebeklædt nedefra.

Vedligehold

Det flade tag bør holdes rent for nedfaldne blade etc., så du undgår, at vandpytter står deroppe, fordi vandet ikke kan løbe fra, og at tagrender og nedløbsrør stopper til. Eftergå tagfladen jævnligt for revner og sprækker i samlinger og svigt i inddækninger.

Forbedringer

Det gamle tagpap skal være intakt når du efterisolerer, da den fungerer som dampspærre i den nye konstruktion. Et nyt lag isolering lægges oven på det gamle tagpap – gerne med lidt mere fald end der var før, før det lægges nyt tagpap oven på isoleringen.

Fladt tag

Fladt tag

Fladt tag

Fladt tag

Læs mere

Tagrem

Tagrem

Der er typisk en bjælke af limtræ – en såkaldt rem – der forbinder husets ydervægge med dets tag. Typisk hvilede spærfodens ender på remmen på husets facader, dvs. de 2 langsider. Remmene er kun beskyttet af maling. Da den modernistiske villa næsten altid har fladt tag, kan det have en rem på alle 4 sider.

Tagremmen er en stor kuldebro, fordi den er i direkte kontakt med ude. Den kan med fordel efterisoleres enten ude eller indefra – selvfølgelig under hensyntagen til husets arkitektur.

Vedligehold

Remmene, der forbinder ydervæggene med taget, kan være ved at rådne væk, fordi de stikker frem (= er udkragede) i forhold til taget og derfor er meget udsatte for vind og vejr. Skær den beskadigede del af bjælken væk. Hvis remmen stadig stikker frem, kan du evt. beskytte den med en zinkbeklædning eller lignende oven på et lag frisk maling.

Forbedringer

Tagrem

Tagrem

Tagrem

Tagrem

Læs mere

Tag