BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand i den modernistiske villa

Varmt vand i den modernistiske villa

Det varme vand blev oprindeligt varmet op af husets oliekedel og oplagret i en stor, vandretliggende eller lodretstående varmtvandsbeholder.

I dag produceres det varme vand sandsynligvis af husets gaskedel eller med fjernvarme, og varmtvandsbeholderen er blevet mindre og lodretstående. I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere.

Varmt vand i den modernistiske villa

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Den oprindelige varmtvandsbeholder var typisk på 150-250 liter, dvs. væsentligt større end nutidens – hvis man ser bort fra dem, der bruges til solvarme. Desuden kunne den være vandretliggende, og der blev derfor brugt mere energi på at varme vandet i den op. Beholderen var oprindeligt ikke isoleret ret meget, men kan være blevet det siden.

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Den oprindelige varmtvandsbeholder er som regel blevet skiftet ud med en mindre og lodretstående varmvandsbeholder. I dag er varmtvandsbeholderne typisk 60 eller 110 liter og bedre isoleret.

Vedligehold

Vandet i varmtvandsbeholderen bør være ca. 55 °C. Det er nok til at holde legionella væk og gør, at varmtvandsbeholderen ikke kalker til.  

Forbedringer

Skift varmtvandsbeholderen

  • Tjek beholderens alderHvis varmtvandsbeholderen er 10 år eller ældre, er den klar til udskiftning.
  • Tjek isoleringenHvis den er isoleret med mindre end 20 mm isolering, bør du også skifte den ud.
  • Skift, når du får ny kedelDen kan med fordel udskiftes, når man alligevel skifter husets kedel eller konverterer til anden varmekilde.
    Ny varmtvandsbeholder

    Ny varmtvandsbeholder

    Hvis din varmtvandsbeholder er over 10 år gammel, er den sandsynligvis dårligt isoleret og har et større varmetab end nødvendigt. Nye beholdere er langt bedre isoleret end gamle. Overvej derfor at skifte til en ny model, som er mere energieffektiv.

Varmtvandsbeholder

Læs mere

Solvarme

Solvarme

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, der varmes op af solens stråler. En pumpe får væsken til at cirkulere mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen og/eller radiatorsystemet, hvor væsken afgiver sin varme.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Forbedringer

Få solvarme til varmt vand 

Når varmtvandsbeholderen skiftes, får du en lodretstående solvarmebeholder på mindst 200 liter i stedet for en almindelig varmtvandsbeholder på 60 eller 110 liter. Solvarmen forsyner huset med varmt vand hele sommeren, og gaskedlen supplerer, når solen ikke leverer varme nok. 

Arkitektonisk udfordring

Det anbefales at placere solvarmepanelerne på et udhus eller en garage fremfor at have dem stående og ”flagre” på den modernistiske villas flade tag. Hvil villaen er en af de få med tag med hældning, bør du overveje at bygge solvarmepanelerne ned i taget, f.eks. i forbindelse med, at tagbelægningen skal skiftes. Det giver en æstetisk bedre løsning.

Solvarmeanlæg til varmt vand

Solvarmeanlæg til varmt vand

Hvis du opvarmer dit brugsvand med el, olie eller gas, kan det betale sig for dig at installere et solvarmeanlæg til varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Få solvarme til varmt vand og varme

Hvis den modernistiske villa har badeværelser med gulvvarme, kan det være en god idé at udvide løsningen til også at bidrage med en smule varme. På den måde får du lune flisegulve om sommeren. 

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Hvis du opvarmer med olie, naturgas eller elvarme, og hvis du har et opvarmningsbehov om sommeren, kan det betale sig at installere et solvarmeanlæg til varme og varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Solvarme

Læs mere

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

I den modernistiske villa var det almindeligt med et toilet, et badeværelse og et bryggers i forbindelse med køkkenet. I nogle villaer er de vandkrævende rum placeret meget tæt på hinanden. I andre er der ikke tænkt i den retning, og der kan være ret lange rørtræk til det varme vand og dermed meget spildvarme, da rørene typisk ikke er ret godt isoleret.

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Vedligehold

Isoler de varme rør

Rørene bør være isolerede, så de svarer til Bygningsreglementets anbefaling, de steder, hvor det er nemt at komme til dem – f.eks. nede i kælderen eller i bryggerset i forbindelse med varmtvandsbeholderen.  

Sæt tidsstyring på cirkulationspumpen

Hvis der er cirkulationsrør, der sikrer, at der er varmt vand hele tiden, bør cirkulationen kun køre, når der er brug for varmt vand. Den pumpe, der cirkulerer det varme vand, har som regel mulighed for tidsstyring. Den bør tidsindstilles, så der er varmt vand om morgenen og om aftenen. Det sparer på strømmen og reducerer varmetabet.

Hvis der er meget kort afstand mellem varmekilden i kælderen og de køkkener og badeværelser, der skal have tilført varmt vand, kan du måske undvære cirkulationsrøret og pumpen.

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Cirkulationspumpen pumper det varme vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Med termostatstyring kan du vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor du har behov for varmt vand. Det mindsker både vandspild og sænker din elregning.

Forbedringer

Isoler rør til varmt vand

Rørsystemet bør være så kort som muligt, så det spilder mindst mulig varme på vejen rundt. Badeværelser og køkkener ligger ikke altid lige i nærheden af hinanden i den modernistiske villa, så det er vigtigt at få rørene isoleret. 

Rørene bør være isolerede, så det svarer til Bygningsreglementet. 

Rør til fordeling af varmt vand

Læs mere

Varmt vand