BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation i den modernistiske villa

Ventilation i den modernistiske villa

Den modernistiske villa er oprindeligt naturligt ventileret. Der kommer frisk luft ind gennem vinduer eller friskluftventiler i ydervægge. Den brugte og opvarmede luft ledes ud gennem aftrækskanaler i køkken, bryggers og badeværelser eller suges ud mekanisk.

Ventilation og aftræk

 • Naturlig ventilationUd over den planlagte naturlige ventilation skabt af vinduer/friskluftventiler og aftrækskanaler ventileres den modernistiske villa ofte ekstra gennem utætte ydervægge. Det gælder især de villaer, der har lette ydervægge, dvs. brædde- eller pladebeklædte partier. Her bliver luften i huset skiftet ud for ofte, så der spildes meget varme. Derfor er der ikke behov for daglig udluftning, som der ellers er i de fleste huse med naturlig ventilation. 
 • Frisk luftBygningsreglementet fra 1961 stillede krav om, at vinduet kunne åbnes, eller at der var en regulerbar ventil, der kunne slippe frisk luft ind i alle opholdsrum. I køkkenet var kravet det samme, hvis ikke køkkenet var i åben forbindelse med et opholdsrum. I badeværelser var der også krav om enten åbent vindue eller en friskluftventil med et lidt større areal. De modernistiske villaer, der er bygget før 1961, var underlagt lokale bygningsreglementer.
 • UdsugningBygningsreglementet fra 1961 stillede krav om enten naturligt aftræk eller mekanisk udsugning. Størrelsen på det lodrette aftræk fra køkken, bryggers, badeværelser og toiletter er beskrevet i Bygningsreglementet.  Skorstenseffekten i de lodrette aftræk sørger for at lede den opvarmede og beskidte luft ud. I villaerne fra før 1961 var kravene beskrevet i lokale bygningsreglementer. 

Hvis du får energirenoveret og tætnet din villa, kan det være en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Så sparer du størstedelen af den varme, du normalt lufter ud. Ventilationsanlægget kræver plads til indblæsningskanaler i opholdsrum og udsugningskanaler i køkken og badeværelser – og til selve ventilationsaggregatet.

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer eller de store vinduespartier i termoruder til energiruder, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Husk at lufte ud dagligt

Hvis den modernistiske villa ventileres naturligt og er relativt tæt, skal du huske at lufte ud 2-3 gange om dagen med fuld gennemtræk i 5-10 minutter i stuetagen og på en eventuel 1. sal. Det er vigtigt at overholde tidsrummet, så huset ikke køles for meget ned. Hvis det sker, har du ingen glæde af det tunge murværks eller letbetonens varmeakkumulering, som nærmest gratis varmer den friske luft op.

Ventilation i den modernistiske villa

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis din villa er relativt velisoleret og tæt. Det er f.eks., hvis huset har fået efterisoleret og tætnet lofter og vægge og fået nye energivinduer eller 3-lags energiruder med tætte fuger omkring. Anlægget genvinder 80-85 % af varmen i den luft, der ledes ud, så temperaturen på den luft, der blæses ind igen, normalt kun er lidt lavere end indeluften.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Find plads til kanalerne

Det er lidt kompliceret at installere et ventilationsanlæg i en modernistisk villa, da indblæsningskanaler til opholdsrum og udsugningskanaler til køkken og badeværelser bør trækkes i isoleringen, når taget efterisoleres og får nyt tagpap. Det kræver stor omhu, da lyddæmpere fylder mere end ventilationskanalerne, så der dermed tages en stor del af isoleringslaget. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter og kan ligge i isoleringslaget.

Cirkulation i huset

For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i dørene eller hul omkring dørene, så den brugte og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene. Det kan f.eks. opnås ved at fjerne dørtrin.

Placering

 • Indblæsning i nærheden af ydervæggenIndblæsningsarmaturerne bør placeres i nærheden af ydervæggen, så den beskidte/brugte luft bliver skubbet væk. Udsugningsarmaturerne bør placeres så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar, komfur og vask. 
 • Ventilationsaggregat i bryggers eller kælderDu bør placere ventilationsaggregatet i bryggerset eller i kælderen i de modernistiske villaer med fladt tag. 
  Ventilationsanlæg med varmegenvinding

  Ventilationsanlæg med varmegenvinding

  Et ventilationsanlæg med varmegenvinding genbruger varmen fra dit hus og giver både en mindre varmeregning og et bedre indeklima. Overvej det, hvis dit hus er velisoleret og tæt.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation kræver vinduer med automatisk styring.

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation

Hvis den modernistiske villa har nyere energivinduer, der kan åbnes med automatisk styring, kan du med fordel etablere hybridventilation. Her skifter ventilationsanlægget luften og genvinder varmen i vinterhalvåret, mens oplukkelige vinduer skifter luften i sommerhalvåret, hvor luftudskiftning ikke er forbundet med varmetab. Der skal dog fortsat være mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse.

Hybridventilation

Energiløsning: Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Hvis du stadig varmer op med dyr varmekilde som f.eks. et oliefyr, kan du også få en brugsvandsvarmepumpe.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

 • VentilationHvis huset er blevet tættere, f.eks. fordi du har skiftet vinduer og efterisoleret de lette ydervægge, sørger brugsvandsvarmepumpen for udluftning af huset. 
 • Varmt vandDen producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser. På den måde udnytter den en stor del af den varme, som ellers bare forsvinder. Gennem friskluftventiler kommer der frisk luft ind i huset øvrige rum. 
  Brugsvandsvarmepumpe

  Brugsvandsvarmepumpe

  En brugsvandsvarmepumpe er en billig og klimavenlig måde at opvarme dit hus og dit brugsvand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad. En brugsvandsvarmepumpe giver højere effektivitet ved alle varmeformer.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Du bør montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Hvis den modernistiske villa har fået udskiftet vinduer eller de store faste vinduespartier, er vinduespartierne sandsynligvis blevet meget tættere, og så kommer der alt for lidt frisk luft ind. Derfor bør du montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum.  

Placer dem et lille stykke under loftet, så den friske luft ligesom klæber til loftet i stedet for at falde ned på beboerne. Det kaldes coandaeffekten. Hvis friskluftventilerne placeres forkert, lukker beboerne dem til, fordi det trækker, og så får de ikke frisk luft ind. Du kan også vælge vinduer med indbyggede friskluftventiler.

Hvis den modernistiske villa havde kanaler i væggene i forvejen, kan det være en fordel at placere nye kondens- og lydisolerende friskluftventiler i de gamle kanaler.

Friskluftventiler

Læs mere

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Vedligehold

Hold aftrækskanaler i køkken, toilet og badeværelse rene, så skorstenseffekten bevares. Der kommer støv, edderkoppespind, blade osv., hvis du ikke fejer eller støvsuger kanalerne engang imellem. 

Hvis aftrækskanalerne på et tidspunkt er blevet lukket til, bør du åbne dem igen, så du genskaber den naturlige ventilation. Den kan kun fungere, hvis der kommer frisk luft ind vandret i ydervæggene, og den brugte/beskidte luft ledes ud lodret op. 

Aftrækskanaler

Læs mere

Ventilation