BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varme

Varme

Varme

Varme

Varme i den modernistiske villa

Varme i den modernistiske villa

Den modernistiske villa var oprindeligt opvarmet med olie eller fjernvarme. Hvis villaen ligger i et område med naturgas eller fjernvarme, er der som regel skiftet til det siden.

Varmen fra kedlen i bryggerset eller kælderen bliver fordelt med rør under parketgulvet eller under loftet i kælderen til radiatorer i stueetagen og på en eventuel 1. sal. 

Varme i den modernistiske villa

Naturgas

Naturgas

Gaskedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er installeret. De første naturgaskedler blev installeret i 1980’erne, hvor naturgasnettet blev etableret i hele landet.

Naturgas

Naturgas

Naturgas

Indtil midten af 1990’erne var det traditionelle gaskedler, der blev installeret. Det er kedler, der ikke kan udnytte energien i røgen fra afbrændingen af gassen.  

Fra 2000 var det lovkrav, at gaskedler skulle være kondenserende, dvs. at energien i røgen også udnyttes.

Vedligehold

Krav om eftersyn 

Der er ingen krav om, hvor ofte du skal have tjekket gaskedlen, men det er en god idé at få den efterset en gang om året.  

Eftersynet indebærer 

 • Kontrol af friskluftstilførsel og aftræk 
 • Kontrol af kedeltermostat 
 • Kontrol af kedlens sikkerhedsfunktioner 
 • Kontrol, rensning og justering af brænderen 
 • Evt. reparationer 
 • Energitest og helhedsvurdering af anlægget 

Vælg en vvs’er, der er medlem af GSR

Vvs’ere, der er medlem af Gas Service Registreringen (GSR), tilbyder en kvalitetssikret serviceordning. De kan vejlede dig om, hvordan du kan spare energi, og om du evt. bør skifte varmeform.

Overvej isolering 

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra gaskedlen.

Forbedringer

Du har sikkert overvejet at udskifte dit gasfyr med en anden form for opvarmning. Det vil koste nogle penge her og nu, men det kan formentligt hurtigt tjene sig hjem afhængigt af gaspriserne.

I vores beregner Ny Varme kan du få et overslag, på hvad det koster for dig, og hvad du kan spare ved at skifte opvarmningsform.

Prøv Ny Varme

Naturgas

Læs mere

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarmeinstallationens tilstand og opbygning afhænger af, hvornår den er etableret. Mange af fjernvarmeinstallationerne i de modernistiske villaer er af ældre dato.

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme

En ældre installation er typisk opbygget på stedet. Disse installationer blev brugt fra 1960’erne og frem til ca. 1990.  

Fjernvarmeinstallationerne er i mange tilfælde ikke ændret ret meget siden. Dvs. at delene – f.eks. veksleren og rør – kun er lidt eller slet ikke isoleret, hvilket giver et varmetab til opstillingsrummet.   

Fra 1990 blev der brugt de såkaldte units. En unit er en samlet enhed, som er installeret på væg eller i skab. En unit er mere kompakt end den ældre installation – men ikke nødvendigvis bedre isoleret.

Vedligehold

Krav om eftersyn 

Der er ingen krav om eftersyn af fjernvarmeinstallationer, men det er en god idé at justere og vedligeholde installationen hvert 2. år. Her gennemgår en specialuddannet vvs-installatør eller servicemontør fjernvarmeinstallationen. Han efterser, tester og justerer både selve installationen og varmefordelingsanlægget.  

Han vejleder dig også om, hvilke forbedringer der kan være gode at få udført, og om hvordan du kan sikre en fornuftig drift af fjernvarmeinstallationen.  

Vælg en virksomhed fra Fjernvarmens Serviceordning

Vælg en virksomhed, der er medlem af Fjernvarmens Serviceordning, til at indregulere anlægget. De er specialuddannelse inden for fjernvarme og arbejder ofte sammen med det lokale fjernvarmeværk.

Overvej isolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. i forbindelse med fjernvarmeinstallationen.

Forbedringer

Hvis den modernistiske villa har et 2-strenget varmefordelingsanlæg, egner det sig godt til fjernvarme. Hvis villaen har et 1-strenget varmefordelingsanlæg, er det mindre egnet til fjernvarme. Fjernvarmeunitten kan placeres i bryggerset eller kælderrummet, hvor den gamle kedel var installeret.

Skift til fjernvarme

I områder, hvor der er fjernvarme, er det i langt de fleste tilfælde en økonomisk og miljømæssig fordel at få indlagt fjernvarme.

Skift til fjernvarme

Skift til fjernvarme

Fjernvarme er driftsikkert, og i mange områder er det også en billig og klimavenlig kilde til opvarmning. Overvej fjernvarme, hvis du opvarmer med olie eller naturgas eller har elvarme.

Skift din ældre fjernvarmeunit

Har huset en fjernvarmeinstallation fra før 1990, spilder den meget energi og er klar til udskiftning. Erstat med en ny fjernvarmeunit. Fjernvarmeunitten kan placeres i rummet, hvor den gamle installation stod. 

Nyt fjernvarmeanlæg

Nyt fjernvarmeanlæg

Hvis din fjernvarmeunit er fra før 1990, kan det sandsynligvis betale sig at udskifte den – især hvis du vælger en plusinstallation med ekstra lavt varmetab.

Hvis du ønsker at etablere varmepumpe, skal kommunen være villig til at give dispensation for tilslutnings- og forblivelsespligten.


Etabler automatik på varmeanlægget

Den nye fjernvarmeinstallation bør have indbygget vejrkompensering og natsænkning. Vejrkompenseringen har en termostat udenfor, der fortæller, hvornår temperaturen er lav, og dermed hvornår der er brug for varmt vand i varmefordelingsanlægget. På samme måde reduceres ydelsen, når behovet falder, fordi det bliver varmere ude. Med natsænkningen kan du programmere kedlen, så temperaturen f.eks. sænkes om natten, og når du er på arbejde.   

Automatik til varmeanlæg

Automatik til varmeanlæg

Automatik på varmeanlægget kan styre varmeforbruget efter vejret og din døgnrytme. Det er mest oplagt at installere automatik, hvis du alligevel skal udskifte eller renovere dit varmeanlæg.

Fjernvarme

Læs mere

Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper udnytter den vedvarende energi fra solens opvarmning af hhv. jorden eller luften.

Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper

Skift til jordvarme eller luft til vand-varmepumpe

Varmepumper udnytter den vedvarende energi fra solens opvarmning af hhv. jorden eller luften.

Jordvarmepumpen er mest effektiv, men den er også dyrere og kræver et vist jordareal til at grave slanger ned.

Jordvarme kan også etableres med lodrette rør ned i jorden. Så er det ikke længere solens opvarmning af jorden der udnyttes, men jordens varme. Der lodrette rør koster lidt mere end de vandretliggende, men til gengæld skal der ikke graves nær så meget.

 • Større radiatorerHvis du får en varmepumpe i stedet for en ældre olie- eller gaskedel, bør radiatorerne være større for at dække dit varmebehov.  
 • Isoler og skift vinduer i stedetHvis du stadig bruger de oprindelige radiatorer, kan du alternativt efterisolere og tætne husets loft, vægge og gulve og udskifte vinduerne til energivinduer, så radiatorerne kan levere varme nok igen.
 • Radiator i bryggers eller kælderHvis du skifter en gammel oliekedel ud med en ny gaskedel eller en varmepumpe, kan du være nødt til at montere en radiator i bryggerset eller i kælderrummet. De erstatter den varme, som oliekedlen afgav og minimerer dermed fugtproblemer.

Støj

En luft til vand-varmepumpe kan støje fra udedelen. Derfor bør du placere den, så lyden ikke kommer til at genere naboen eller jer selv.

Energistyrelsen har udviklet en støjberegner, du kan bruge til at finde den bedste placering af din varmepumpe.

Varmepumper

Læs mere

Olie

Olie

Hvis den modernistiske villa ikke har fået en gaskedel eller er blevet tilsluttet fjernvarme, kan den stadig have en oliekedel. Den blev sandsynligvis monteret, da villaen blev opført.

Olie

Olie

Olie

Et oliefyringsanlæg består af en kedel og en brænder. Brænderen på en ældre kedel vil ofte være udskiftet. Brænderen har en vis betydning for effektiviteten, men det er kedlen, der betyder mest for den samlede energieffektivitet. Virkningsgraden for en ældre oliekedel kan være helt ned til 60-70 %.  

Kedlerne er som regel kun lidt eller slet ikke isoleret, hvilket giver et stort varmetab til bryggerset eller kælderrummet som følge af den lave effektivitet. Ældre kedler kan ikke udnytte energien i røgen fra afbrændingen af olien.  

Vedligehold

Oliekedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er etableret – og hvordan den senere er blevet vedligeholdt.  

Eftersyn

 • Tjek, om det er tid til eftersynTjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der er ingen regler for, hvor tit kedlen skal tjekkes, men det er en god idé at få den efterset regelmæssigt, gerne efter hvert af skorstensfejerens årlige besøg – bl.a. af sikkerhedshensyn.
Eftersyn af oliefyr

Energiløsning: Eftersyn af oliefyr

Hvis oliekedlen er sodet til, eller oliebrænderen er tilsmudset, bliver kedlen mindre effektiv. Hvis oliekedlens drift skal være optimal, er det derfor en god ide at få et olieservicefirma til at efterse det jævnligt – gerne 1 gang om året.

 • Vælg en tekniker fra OR-ordningenVælg en tekniker fra OR-ordningen til at tjekke dit oliefyr. OR-ordningen er en frivillig ordning for oliefyrsservicebranchen. Medlemmerne af OR-ordningen er oliefyrsteknikere, der er godkendt til at udføre energimålinger og eftersyn. 

  Samtidig med målingen bør du få oliefyringsanlægget kontrolleret, renset og justeret. Oliefyrsteknikeren kan også fortælle dig, om du bør udskifte oliekedlen. De fleste skorstensfejere kan også foretage energimålingen.

Overvej isolering 

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra oliekedlen.  

Forbedringer

Skrot oliefyret

Skrot dit oliefyr, og skift til fjernvarme eller en varmepumpe – det giver typisk store besparelser på både din varmeregning og CO2-udledningen. Du bør være særligt opmærksom på at skifte, hvis din oliekedel er over 15 år gammel.

Tjek med vores beregner Ny Varme, om du kan få fjernvarme eller skal overveje varmepumpe. Her kan du også få et overslag på hvad det koster og hvad du kan spare, når du skifter.

Prøv Ny Varme

Olie

Læs mere

Radiatorer

Radiatorer

Radiatoranlæggets opbygning har stor betydning for udnyttelsen af varmen fra husets varmekilde og for komforten. Det kan derfor godt betale sig at bruge lidt tid på det.

Radiatorer

Radiatorer

Radiatorer

Placering

 • Placering i køkken og bad I køkken og badeværelse har radiatorerne ikke altid fået den optimale placering pga. indretningen. Der blev f.eks. placeret underskabe eller badekar foran vinduerne i stedet for radiatorer. Badeværelse og toilet er ofte forsynet med gulvvarme. Rørene kan være enten stål (jern) eller kobber. 
 • Opbygning af oprindelige radiatorerDe oprindelige radiatorer var af pladejern med enten glat eller riflet overflade og ikke så store, fordi de var dimensioneret til en høj fremløbstemperatur på vandet, der oprindeligt blev opvarmet af oliekedlen. Det varme vand kom ind i toppen af den ene side af radiatoren, og det afkølede vand løb ud i bunden af radiatoren i den modsatte side. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og lunken i bunden. Radiatorerne i de første villaer af disse årgange havde måske ikke oprindeligt termostatstyrede radiatorventiler, men de var opfundet og blev almindelige fra omkring 1965.

Opbygning af oprindelige radiatorer

I køkken og badeværelse har radiatorerne ikke altid fået den optimale placering pga. indretningen. Der blev f.eks. placeret underskabe eller badekar foran vinduerne i stedet for radiatorer. Badeværelse og toilet er ofte forsynet med gulvvarme. Rørene kan være enten stål (jern) eller kobber.

Konvektorgrav

Ved store vinduespartier fra loft til gulv, hvad enten de var faste partier eller med skydedøre, kunne radiatoren være placeret i en grav med rist over foran vinduespartiet i stedet for at stå foran vinduespartiet. I det tilfælde bør den kolde luft, der falder ned langs rudens overflade, ledes ned under radiatoren af en plade. Når så luften varmes op af radiatoren, stiger den til vejrs. Det betyder, at trækgenerne ved de store vinduespartier fjernes. Når en stor del af varmen kommer ved opvarmning af luften, kaldes det konvektion. En traditionel radiator leverer også et stort bidrag via varmestråling.

Hvis der er gardiner eller andet foran vinduespartierne, skal de være lige over ledepladen, når de er trukket for. Så falder den kolde luft ned ud mod vinduet og sendes opvarmet op ind mod rummet. 

Luftvarmeanlæg

I et lille udsnit af de modernistiske villaer af disse årgange blev varmen fordelt i varmekanaler under gulvet, så varmen kommer op som varm luft gennem riste i de enkelte rum i stedet for at blive fordelt af radiatorer.

Indeluften i villaen opvarmes ved enten at strømme igennem en varmeflade opvarmet af oliekedlen eller ved direkte opvarmning i oliekedlen, hvor luften blæses ind i huset af en ventilator. Det stiller krav om, at huset er tæt, for at anlægget kan fungere tilfredsstillende. Det bedste indeklima opnås ved at placere ristene, som luften kommer ud af, under vinduerne.

Du bør kun fjerne ristene til luftvarmeanlægget, hvis du skal samle ting op nede i kanalen. Den varme luft bør i stort omfang holde kanalerne rene, men inden fyringssæsonen går i gang, kan det være en god idé at støvsuge dernede.

Vedligehold

 • Hold radiatorerne friHold området lige foran radiatorerne frit, så radiatorerne yder mest muligt. Undgå at placere sofaen lige op ad radiatoren. Vindueskarmene bør sidde et stykke over radiatorerne for at får størst mulig glæde af varmen. 10 cm luft over radiatoren er bedre end 5 cm luft.
 • Hvis radiatoren rislerHvis der er en rislende lyd i radiatoren, er der luft i systemet. Åbn for luftskruen, og vær klar med en klud, hvis der skulle komme en smule sort vand med ud. Rørsystemet bør være luftfrit, så det ikke ruster.
 • Hold øje med, om rørsystemet taber vandHvis du med jævne mellemrum skal hælde vand på rørsystemet til radiatorerne, bør du finde lækagen. Jo før, du finder den, jo mindre skade sker der på de nærliggende konstruktioner. Rør i badeværelsesgulve af disse årgange kan være tærede igennem, så vandet langsomt trænger ud i betongulvet.
 • Udskift til nyere termostaterHvis radiatorventilerne har ældre radiatorventiler/termostatstyringer, bør du udskifte dem. Det er vigtigt, at termostatstyringerne sidder frit og ikke er dækket af gardiner eller lignende. Ellers virker de ikke efter hensigten.
  Nye radiatorventiler

  Nye radiatorventiler

  Termostatstyrede radiatorventiler regulerer varmen mere effektivt. Du kan derfor både spare varme og få et bedre indeklima, hvis du udskifter dine gamle manuelle radiatorventiler med termostatstyrede.

Brugsråd

 • Stil radiatorerne ensAlle radiatorer bør stå på det samme, så varmen bliver jævnt fordelt i boligen og i de enkelte rum. Tjek, at radiatorerne er lige varme i den samme højde. På den måde hjælper radiatorerne hinanden og sikrer den mest effektive afkøling af vandet og dermed den bedste varmeøkonomi og komfort.
 • Skru ned, når du lufter udLuk for radiatoren, mens du lufter ud. Det behøver du dog ikke, hvis du har de nyeste termostatstyringer, der kan registrere, at et vindue åbner. 
 • Motioner ventilerneDu kan være nødt til at motionere radiatorventilerne, når varmesæsonen sætter ind. Somme tider kan de have sat sig fast i sommerens løb, og så virker ventilen ikke. 
 • Overvej returtermostatventilerHvis det med fjernvarme er svært at opnå afkøling på 30 °C, kan du få monteret returtermostatventiler. Det sikrer, at vandet, der forlader radiatoren, er afkølet nok.

Forbedringer

Oprindelige eller nye radiatorer

 • Skift til større radiatorerHvis du får en kondenserende gas- eller oliekedel i stedet for en ældre olie- eller gaskedel eller en varmepumpe, bør radiatorerne være større end oprindeligt pga. den lavere fremløbstemperatur. 
 • Isoler og skift vinduer i stedetHvis du stadig bruger de oprindelige radiatorer, kan du alternativt efterisolere og tætne husets loft, vægge og gulve og udskifte vinduerne til energivinduer. Det nedsætter varmebehovet, og radiatorerne kan levere varme nok igen. Det samme gælder, hvis du får jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe. Kontroller, om radiatorerne er store nok til at afgive tilstrækkelig varme, når varmepumpen leverer en lavere fremløbstemperatur.
 • Udskift oprindelige ventilerHvis radiatorerne har ældre radiatorventiler/termostatstyringer, bør du udskifte dem til en mere moderne udgave. De nyeste og bedste kan indstilles, så varmen kan sænkes, når I er væk hjemmefra i løbet af dagen og om natten, når I sover.
  Nye radiatorventiler

  Nye radiatorventiler

  Termostatstyrede radiatorventiler regulerer varmen mere effektivt. Du kan derfor både spare varme og få et bedre indeklima, hvis du udskifter dine gamle manuelle radiatorventiler med termostatstyrede.

Radiatorer

Læs mere

Gulvvarme

Gulvvarme

Nogle få modernistiske villaer havde gulvvarme i hele huset, fordi gulvbelægningen bestod af natursten. Sandsynligvis var det de første huse med gulvvarme i Danmark.

Gulvvarme

Gulvvarme

Gulvvarme

Gulvvarmen blev typisk udført med plastrør, støbt inde i betonlaget i husets terrændæk.

Plastrørene var den type, som var på markedet på det tidspunkt, og ikke ilttætte – som dem der er på markedet i dag. Ilttætheden er vigtig for at undgå, at resten af rørene i husets varmesystem korroderer indefra.

Hvis gulvvarmesystemet er rigtigt udført, ligger det varmeste stykke gulvvarmeslange langs ydervæggen og måske vinduer, så evt. kuldenedfald bliver mindst muligt. Det varmeste stykke gulvvarmeslange er det, der kommer lige fra kedlen/fjernvarmeunitten.

Forbedringer

Isoler terrændæk

Selvom villaen er en af de få, der oprindeligt har haft gulvvarme overalt, er den ikke nødvendigvis velegnet til jord- eller luft til vand-varmepumpe, fordi gulvet er meget dårligt isoleret. Hvis du ønsker gulvvarme i stedet for fritstående radiatorer eller konvektorgrave, kræver det en efterisolering af husets terrændæk.

Isolering af terrændæk

Nyt terrændæk

Terrændækket er den del af konstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen. Opbyg et nyt og bedre isoleret terrændæk, hvis dit hus er fra før 1972, og der er fodkoldt eller fugtigt.

Gulvvarme

Læs mere

Rørsystem

Rørsystem

De oprindelige radiatorer fik enten varmen tilført gennem et 2- eller 1-strenget rørsystem. Vandet blev cirkuleret rundt af en pumpe placeret ved oliekedlen.

Rørsystem

Rørsystem

Rørsystem

 • 2-strenget rørsystemI det 2-strengede rørsystem er der 2 rør med hele vejen rundt. Fremløbsrøret førte det opvarmede vand til radiatorerne, og returrøret førte det afkølede vand tilbage til varmekilden. Radiatorrørene, som oprindeligt var enten kobberrør eller tynde, sorte rør, løb under parketgulvet eller under loftet i kælderen, og de var som regel isoleret med 10 eller 20 mm isolering.
 • 1-strenget rørsystemI et 1-strenget rørsystem er der kun 1 rør med hele vejen rundt til radiatorerne. Det betyder, at van<det i røret bliver mindre og mindre varmt efter hver radiator, fordi det vand, der er blevet afkølet i radiatorerne, blandes op med fremløbet. Det betyder, at radiatorerne skal være større og større, jo længere væk fra varmkilden de er, for at kunne afgive den samme mængde varme.

Ekspansionsbeholder

Da vand udvider sig, når det varmes op, var det oprindelige rørsystem forsynet med en ekspansionsbeholder. Den hænger som regel oppe på loftet - i hvert fald hvis det er en åben model. Den skal nemlig sidde højere end den øverste radiator for at fungere korrekt. Den har et afløb, der er ført til et gulvafløb i bryggers, ud på taget eller lignende i tilfælde af, vandet bliver så varmt, at beholderen fyldes op. 

Vedligehold

Hvis rørene er placeret let tilgængeligt under kælderloftet, bør de være isoleret så godt som muligt for at undgå et stort varmetab. Ellers får du en masse spildvarme fra rørene oppe under loftet – lige inden for en som regel uisoleret sokkel. Det samme gælder, hvis der er varmerør i skunke på en eventuel 1. sal.

Forbedringer

Skift cirkulationspumpen

Pumpen, der sender vandet rundt i radiatorerne, er sandsynligvis af ældre dato. Hvis den kører med konstant vandmængde, bør du udskifte den med en trinløs, regulerbar cirkulationspumpe.

Ny cirkulationspumpe

Ny cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen sørger for, at det varme vand kommer ud til radiatorerne. I nogle boliger er der en pumpe mere til varmt brugsvand. Overvej at skifte din cirkulationspumpe, hvis den er fra før 1995. Nye cirkulationspumper bruger mindre strøm, fordi de tilpasser sig varmebehovet.

Isoler de varme rør

Hvis du får taget parketgulvet op for at skifte det ud, bør du få radiatorrørene under gulvet efterisoleret for at mindske varmespildet.

Hvis du har luftvarme og skifter fra olie

Hvis du skifter oliekedlen ud med enten fjernvarme eller naturgas, kræver det nok en ny ventilator til at sende luften ud i kanalerne under gulvet frem til ristene i de enkelte rum. Der vil også være brug for en varmeflade, som luften blæses igennem – uanset om det er fjernvarme eller gas, der varmer den op. Med en gaskedel er den anden mulighed, at luften opvarmes direkte, som den blev det i oliekedlen før.   

Rørsystem

Læs mere

Varme