BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Flere forbedringer har givet en varmere hverdag

Flere forbedringer har givet en varmere hverdag

Med nyt tag, nye vinduer, isolering i væggene og et nyt gasfyr er der kommet mere varme ud i alle kroge af huset.
Hent case

Beboere

Bag de gule mursten i typehuset fra 1969 med fladt tag bor Vibeke og Henning. De har hver deres voksne søn. Vibeke er pensioneret sekretær, mens Henning er efterlønner efter en årrække som bygningskonstruktør og spildevandsoperatør.

"Vi faldt primært for huset på grund af størrelsen og prisen. Det var nemt at indrette, og det var rart at have luft mellem albuerne," siger Vibeke og Henning, som købte huset i 1990.

Huset er på 162 m2, og parret har renoveret det ad flere omgange. De har bl.a. skiftet køkken 2 gange, fået nye badeværelser og skiftet taget.

Beslutningen om projektet

Beslutning

For vinduerne var det en løbende overvejelse, men de var utætte, og det trak meget i huset. Så det skulle gøres. På det tidspunkt var der et offentligt tilskud, og så sagde vi: Nu gør vi det. Når det gælder taget, så begyndte det at dryppe i entreen. Det var det, der slog hul på bylden. Man kan ikke lappe, når man er os, så hellere gøre det ordentligt og skifte taget. Så det skulle bare gøres. Hulmursisoleringen kom, fordi man kunne mærke kulden fra væggen i hjørnet i stuen. Der var træk, og man fik ondt i skulderen, hvis man sad i hjørnet. Der var også tilskud, så vi tog bare fat. Når det gælder fyret, så fungerede det ikke godt nok. Der skulle skrues for meget op for at holde på varmen, og det var ikke alle radiatorer, der blev varme.

Projektets rådgivere

Rådgivning

Vi er efterhånden så gamle, at vi godt kan træffe beslutninger selv. Vi har prøvet lidt af hvert. Vi læser og undersøger tingene og bruger vores sunde fornuft - og så taler vi med gode håndværkere, som man kan have tillid til.

Økonomien

Økonomi

Når der er tilskud, så giver det jo mening at bruge dem. Men vi tror ikke på gæld. Vi sparer op, så beslutter vi os, og så betaler vi med penge. Så vi løfter lidt på kistelåget, som man siger. Men det handlede både om bedre komfort og om at spare på udgifterne til varme i de fleste tilfælde. Den samlede beslutning er egoistisk, det er pengepungen, det handler om, men det gør jo ikke noget, at man også hjælper miljøet.

Processen

Forløb

Udskiftningen af vinduerne tog 2-3 dage. Det gik helt efter skemaet, der var ikke noget at komme efter. Taget tog 2-3 uger, men der fik vi også lukket udhænget under taget og fik nye tagrender. Igen kørte det bare efter bogen. Hulmurisoleringen tog under 1 dag. Det kørte bare derudad. Udskiftningen af fyret tog 1 dag, men så var mureren der i nogle flere dage med gulvet. Men det var helt som forventet. Det er jo et spørgsmål om tillid. Vi vil gerne betale lidt ekstra for at have den tillid til håndværkerne, og de gjorde bare tingene godt og korrekt i alle tilfælde.

Resultatet

Resultat

Samlet set kan vi bestemt godt mærke, at vi har fået det varmere i huset. Det er 2-3 grader varmere end før. Det skyldes jo en kombination af vores mange forbedringer, og vi kan ikke sige, om det lige er den ene eller anden ting, der har gjort størst forskel. Taget giver en stor tryghed, og med nye vinduer er der ingen træk. Efter hulmursisoleringen kan man sidde i hjørnet uden at få en kold skulder. Fyret er meget tilfredsstillende, og nu er der varme i alle radiatorer. Så det har gjort en stor forskel for os.

Økonomi

Energiforbrug før
34.700kr./år
Energiforbrug efter
21.400kr./år
Hvad har det betydet økonomisk?
13.300kr./år

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Hulmursisolering
15.000kr.
Ny gaskedel
40.000kr.
Isolering af fladt tag
270.000kr.
Udskift vindue, som har 1 lag glas
100.000kr.
Nye yderdøre
30.000kr.
I alt
455.000kr.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Bedre akustik
Bedre lysindfald
Mindre støj
Mindre træk
Mindre vedligeholdelse
Bedre indeklima

Gode råd over hækken

Vælg håndværkere, du har tillid til
Brug en håndværker, der kan lave en termografisk undersøgelse
Vælg isolering, som er genbrug og uden gift
Tænk ikke så meget - bare få det gjort
Udnyt eventuelle tilskud
Case: Nye vinduer og gaskedel, hulmursisolering og efterisoleret tag. Henning fra Glostrup

Denne case er skabt i samarbejde med:

SEAS-NVE

Om casebanken

Alle historier i casebanken er udtryk for enten boligejernes, boligadministratorens eller entreprenørens egne synspunkter og holdninger, ligesom tal for investering og energiforbrug før og efter renoveringen kommer fra selvsamme.

I de tilfælde, hvor de aktuelle energipriser ikke er oplyst, har vi brugt gennemsnitlige energipriser og korrigeret energiforbruget efter vejret.

Forbedringer og typiske besparelser

Sådan kommer du selv i gang

Sådan kommer du selv i gang

Hvis du overvejer at renovere, anbefaler vi, at du starter med at tage fat i en rådgiver.

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver til at finde ud af, hvad der kan betale sig, og i hvilken rækkefølge det skal gøres.

Vælg en energirådgiver, de er uddannet til at indtænke energibesparelser i dit projekt.

Læs mere om rådgivning