BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Boligforening har aftalt med kommunen at spare 2 % årligt

Boligforening har aftalt med kommunen at spare 2 % årligt

En energispareaftale med Høje-Taastrup Kommune sikrer god rådgivning om energiløsninger gennem netværk med eksperter og andre boligforeninger.

Beboere

Pælestykkerne AKB består af 152 lejligheder i en velfungerende ejendom fra 1967. En del beboere har boet i ejendommen, siden den blev opført, men der bor også mange unge mennesker i de 21 1-værelses lejligheder, som findes i ejendommen. De øvrige lejligheder er på 2, 3 og 5 værelser. Ejendommen har gennem tiden været godt vedligeholdt, og de seneste par år har bestyrelsens sat flere små energirenoveringsprojekter i søen. 

Beslutningen om projektet

Beslutning

Som i andre almennyttige boligforeninger er det beboerne og bestyrelsen, der vedtager beslutninger om renoveringsprojekter, siger Erik Petersen, driftsleder i Pælestykkerne. Min rolle i denne proces er at rådgive og undersøge løsninger grundigt, så ejendommen kan træffe valg på et gennemarbejdet grundlag.

Bestyrelsen er generelt meget aktiv og opsøgende omkring at finde gode løsninger på de udfordringer, vi står med. Eksempelvis går vi og overvejer at implementere et underjordisk affaldssystem og i denne forbindelse har bestyrelsen været rundt og se lignende systemer i andre ejendomme for at kunne vurdere fordele og ulemper bedst muligt.

Projektets rådgivere

Rådgivning

En stor del af den rådgivning, vi benytter, får vi gennem en vedligeholdelsesaftale, ejendommen har med KAB. Aftalen giver os mulighed for at trække på forskellige energieksperter, som er tilknyttet KAB. Det var f.eks. den måde, vi fik rådgivning om, at der lå nogle energibesparelser ved at ændre opbygningen af vores varmecentral. Den viden tog vi med til Høje-Taastrup Fjernvarme, som hjalp os i den videre proces.  

Pælestykkerne AKB har desuden indgået en energispareaftale med Høje-Taastrup Kommune. Med aftalen forpligter vi os til at arbejde mod en reduktion af energiforbruget på 2 % årligt i perioden 2014-2017, fortæller Erik Petersen. Til gengæld får vi hjælp og rådgivning fra kommunen, bl.a. i form af netværksgrupper, hvor medlemmer fra ejendommens bestyrelse deltager og møder energieksperter og bestyrelsesmedlemmer fra andre boligforeninger. Det var også gennem denne aftale, at vi fik en energiekspert ud, som gennemgik bygningerne og gav os en masse gode energiråd. 

Økonomien

Økonomi

Vores arbejde med energiforbedrende tiltag er finasieret af beboerne selv gennem huslejen. Vi søger naturligvis støtte, når det er muligt, men det er altid fra projekt til projekt vi ser på, om der er muligheder for økonomisk hjælp udefra. 

Resultatet

Resultat

Især ombygning og renoveringen af vores fjernvarmesystem har været en succes. Vi sparer penge her, og jeg kan styre varmen meget bedre nu. Ellers er vores ejendom i generelt god stand, og vi døjer f.eks. ikke med store indeklimaproblemer, som mange andre gør. Vores energirenoveringer er med til holde bygningerne i god stand og spare penge til glæde for beboerne, siger Erik Petersen. Vi skal dog hele tiden være lidt kreative for at få økonomien til at hænge sammen, og der er ingen tvivl om, at skal vi lave større energiprojekter i fremtiden, så får vi brug for støtte fra f.eks. landsbyggefonden.

Gode råd over hækken

Det er meget vigtigt af få en idé belyst fra flere vinkler
Der er altid nogen, som har lavet noget lignende tidligere – spørg dem om deres erfaringer
Vær ikke bange for at sige til, når I ikke forstå, hvad der bliver sagt
Case: Nyt fjernvarmesystem, vandbesparende toiletter og LED-belysning, Erik, Taastrup

Forbedringer og typiske besparelser

Automatik til varmeanlæg

Typisk besparelse ved automatik til varmeanlæg

240-830 kr./år ved at installere automatik på varmeanlægget

Forudsætning for beregning. Gennemsnitlig energipris og varmeforbrug

Sådan kommer I selv i gang

Sådan kommer I selv i gang

Hvis I overvejer at renovere, anbefaler vi, at I starter med at tage fat i en rådgiver.

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver til at finde ud af, hvad der kan betale sig, og i hvilken rækkefølge det skal gøres.

Vælg en energirådgiver, de er uddannet til at indtænke energibesparelser i jeres projekt.

Læs mere om rådgivning