BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Vi drømmer om at skabe grønne, sunde og energibesparende boliger

Vi drømmer om at skabe grønne, sunde og energibesparende boliger

En planlagt renovering af Korngården skal nedsætte energiforbruget med 60 % og skabe større lejligheder og nye tilgængelighedsboliger.

Beboere

Korngården i Ballerup er en klassisk almennyttig udlejningsejendom fra 1961 med 248 stort set identiske 3-værelses lejligheder på 74-79 m2. Der er skimmelsvamp i bygningerne, og den sparsomme isolering i facaderne er ikke gode for varmeregningen. Derfor skal Korngården i 2015 gennem en totalrenovering, som skal nedsætte energiforbruget med 60 % og skabe nye lejlighedstyper, bl.a. 120 boliger, som er ekstra tilgængelige for f.eks. kørestolsbrugere. 

Beslutningen om projektet

Beslutning

Indeklimaproblemerne i ejendommen og ønsket om en gennemgribende renovering med fokus på energiforbedrende tiltag havde længe været på dagsordenen blandt beboere og bestyrelsen i ejendommen, fortæller Klaus Petersen fra DAB. Vi tog en dialog med Landsbyggefonden omkring projektplanerne, og de ønskede, af budgetmæssige årsager, at vi traf nogle hurtige beslutninger omkring projektets udformning og budget.

Dermed blev beboerne først inddraget efter, at vi havde lavet et budget for renoveringen, og man kan sige, at hele beboerprocessen i dette tilfælde blev kørt lidt baglæns. Beboerne kunne naturligvis godt afvise projektet på dette tidspunkt, men heldigvis bakkede de 100 % op om vores beslutninger og projektets udformning.

Beboerne har efterfølgende været med til at udarbejde en helhedsplan bl.a. gennem workshops, hvor der var plads til konkrete ideer og ønsker. Helhedsplanen blev vedtaget af beboerne med et flertal på 96 % af de afgivne stemmer. 

Der er nedsat et byggeudvalg, som består af medlemmer fra bestyrelsen og 4 beboere. Ud fra vores rådgivning omkring pris og kvalitet træffer byggeudvalget beslutninger om valg af materialer og løsninger, siger Klaus Petersen. Byggeudvalget og DAB holder møder hver måned, og her bliver fremdriften i projektet og økonomien også drøftet.

Projektets rådgivere

Rådgivning

Vi har arbejdet sammen med en større arkitektvirksomhed, som har udarbejdet en helhedsplan, der tager udgangspunkt i bæredygtighedens 3 aspekter: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Alle løsninger i projektet fungerer inden for de 3 aspekter, og på den måde skulle vi gerne skabe grønne, sunde og energibesparende boliger, siger Klaus Petersen. Vi har også arbejdet sammen med en rådgiver om energiløsningerne. En spændende løsning, som vi venter os meget af, er energivisualisering, hvor beboerne via en lille skærm i lejlighederne kan følge deres energiforbrug og se luftfugtighed i lejlighederne.

Økonomien

Økonomi

Renoveringsprojektet er planlagt til at koste 330 mio. kr. Landsbyggefonden yder støttede lån for 245 mio. kr., og resten skal Korngården selv betale. Det giver en huslejestigning på 16 % for beboerne, som i fremtiden skal betale 722 kr. pr. m2 om året.

Processen

Forløb

Forløbet har indtil nu været uden de store problemer. Renoveringen inkluderer nogle omfattende ændringer af ejendommen, bl.a. skal facaden udskiftes og rykkes 1,2 meter ud, så lejlighederne bliver større. For at være sikre har vi lavet en workshop med entreprenøren og rådgiverne, hvor vi har afprøvet ombygningen på en prøvelejlighed, fortæller Klaus Petersen.

Når renoveringsarbejdet for alvor går i gang i 2015, bliver beboerne berørt, men vi skal forsøge at give beboerne færrest mulige gener. Når beboernes boliger ombygges, skal de midlertidigt bo i beboelsespavilloner på 66 m2, som indeholder toilet, køkken og alt, hvad der ellers er brug for i en bolig.

Forbedringer og typiske besparelser

Solcelleanlæg

Typisk besparelse ved solcelleanlæg

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Typisk besparelse ved ventilationsanlæg med varmegenvinding

Sådan kommer I selv i gang

Sådan kommer I selv i gang

Hvis I overvejer at renovere, anbefaler vi, at I starter med at tage fat i en rådgiver.

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver til at finde ud af, hvad der kan betale sig, og i hvilken rækkefølge det skal gøres.

Vælg en energirådgiver, de er uddannet til at indtænke energibesparelser i jeres projekt.

Læs mere om rådgivning