BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Isolering gjorde huset varmere end forventet

Isolering gjorde huset varmere end forventet

Amdi og Mette gav deres bolig fra 1973 en gennemgribende energirenovering og fik et meget varmere hus uden træk og kulde fra vinduerne.
Hent case

Beboere

Huset blev købt i 2003, hvor familien gerne ville slå sig ned med hus og have, inden den ældste skulle i skole. Dengang havde parret kun 2 børn. Amdi, som arbejder med it, bor i huset sammen med Mette, der er gymnasielærer, og deres 3 børn.

Vi fandt området tiltrækkende, fordi trafikken blev ledt uden om kvarteret, og børnene kunne færdes trygt på mange bilfrie stier. Selve huset havde den fordel, at det var stort og luftigt og med god plads til børn, og så kunne det købes til en fornuftig pris. Vores 3. barn kom, et par år efter vi flyttede ind.

Vi har været meget glade for huset og området og har ikke på noget tidspunkt overvejet at flytte i stedet for at energirenovere.

Beslutningen om projektet

Beslutning

Husets vinduer var meget slidte. Det trak, og nogle vinduer var besværlige at åbne og lukke. Vi havde også længe tænkt på, at loftet burde isoleres bedre.

Da vi modtog en folder fra kommunen om, at de kunne give støtte til store energirenoveringer pga. et EU-projekt, valgte vi at deltage i de møder, som kommunen inviterede til. Vi var begge nysgerrige og positivt stemte over for energirenoveringen - men også skeptiske og usikre på, hvad det var, vi kastede os ud i.

F.eks. skulle huset gennegås og have udpeget de energirenoveringstiltag, der var rentable. Det kostede 10.000 kr., og det var mange penge, hvis vi ikke ville gå videre med projektet. Men vi gjorde det.

Projektets rådgivere

Rådgivning

Vi brugte flere rådgivere i planlægningsfasen. Dels rådgivere fra Det Grønne Hus i Køge og dels fra en håndværker, som flere i bekendtskabskredsen havde anbefalet. Han var også energivejleder, og han var god og fair gennem hele forløbet.

Energivejlederen udarbejdede et forslag til en løsning, en beskrivelse af hele arbejdet og et tilbud, som vi så diskuterede og tilrettede. Ikke alle dele af den endelige energirenovering var med i det oprindelige forslag. I løbet af processen kom der yderligere ønsker, som blev gjort til virkelighed.

Vi undersøgte alle muligheder – og især energibesparelsen og et ønske om at reducere vedligeholdsarbejde havde betydning for vores valg.

Økonomien

Økonomi

Vi fik lavet et overslag over tilbagebetalingstider, men det var ikke styrende for vores valg.

Projektet blev dyrere end oprindeligt budgetteret, men det var først og fremmest, fordi vores egne ambitioner steg i løbet af byggeprocessen. F.eks. kom der et nyt ovenlysvindue til og en luft til vand-varmepumpe, og vi fik fjernet den gamle skorsten og sat en ny brændeovn op. Efterisoleringen af loftet blev til gengæld billigere end budgetteret, og solcellerne har været den helt store gevinst økonomisk. De producerer over forventning.

Vi finansierede energirenoveringen med en opsparing, en lånomlægning, noget arv og så tilskuddet fra kommunens EU-projekt. Vi er tilfredse med projektets økonomi.

Processen

Forløb

Vinduerne blev udskiftet, og brøstninger og rem isoleret i efteråret 2012. Ventilationsanlæg, varmepumpe og efterisolering af loftet skete i efteråret 2013. Håndværkeren stod for byggeledelsen, men vi købte selv vinduer og døre. Det skulle vi dog have overladt til ham - han kunne få næsten samme rabat som os, og så var vi sluppet for selv at forsikre vinduerne, mens de stod uden for huset.

Anden fase af projektet var værst. Vi blev forsinkede, fordi vi var længe om at træffe beslutninger, men vi nåede så også at opleve, at vores gamle pillefyr nu producerede for meget varme. Det førte til en hurtig beslutning om at installere en luft til vand-varmepumpe og nedlægge pillefyret.

Resultatet

Resultat

Vi kan mærke den bedre isolering meget mere, end vi havde troet. Huset er blevet varmere end forventet. Vi er sluppet for træk og kulde fra de tidligere ovenlysvinduer, og det er dejligt at se is på den udvendige side af vinduerne i stedet for dug på indersiden. Huset er blevet pænere udefra med de nye brøstninger. Og så har vi fået meget mere lys over bordet ved køkkenet. Det er også dejligt at slippe for at slæbe træpiller og for støv fra fyret. Endelig er det en god fornemmelse, at vi nu bidrager mindre til belastningen af klima og miljø.

Det er et år siden, vi fik renoveret huset, og vores energiforbrug er faldet som forventet. Vi mærker generelt en betydelig forskel i hverdagen. Vores indeklima er blevet bedre, efter vi har fået nyt ventilationsanlæg. Vores vurdering er, at den samlede renovering har øget huset værdi med et sted mellem 3 og 500.000 kr.

Økonomi

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Hulmursisolering
-
Isolering af let ydervæg, udefra
-
Skift til luft til vand-varmepumpe
-
Isolering af loft
-
Solcelleanlæg
-
Udskift vindue, som har 1 lag glas
-
Nye yderdøre
-
Nye ovenlysvinduer
-
Ventilationsanlæg med varmegenvinding
-
I alt
670.000kr.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Bedre lysindfald
Mere frisk luft
Mindre støj
Mindre træk
Mindre vedligeholdelse
Bedre indeklima

Gode råd over hækken

Lad håndværkeren om at købe vinduerne
Skift ikke vinduer i december
Tænk på, hvad projektet kan give af besparelser, bedre komfort og miljøforbedringer
Case om solceller, nye vinduer og døre, efterisolering og ventilationsanlæg, Amdi og Mette

Denne case er skabt i samarbejde med:

Greenlab Brugerinnovation

Om casebanken

Alle historier i casebanken er udtryk for enten boligejernes, boligadministratorens eller entreprenørens egne synspunkter og holdninger, ligesom tal for investering og energiforbrug før og efter renoveringen kommer fra selvsamme.

I de tilfælde, hvor de aktuelle energipriser ikke er oplyst, har vi brugt gennemsnitlige energipriser og korrigeret energiforbruget efter vejret.

Forbedringer og typiske besparelser

skift til luft til vand varmepumpe

Typisk besparelse ved skift til luft til vand-varmepumpe

Solcelleanlæg

Typisk besparelse ved solcelleanlæg

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Typisk besparelse ved ventilationsanlæg med varmegenvinding

Sådan kommer du selv i gang

Sådan kommer du selv i gang

Hvis du overvejer at renovere, anbefaler vi, at du starter med at tage fat i en rådgiver.

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver til at finde ud af, hvad der kan betale sig, og i hvilken rækkefølge det skal gøres.

Vælg en energirådgiver, de er uddannet til at indtænke energibesparelser i dit projekt.

Læs mere om rådgivning