BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Fundament og kælder

Fundament og kælder

Fundament og kælder

Fundament og kælder

Funkisvillaens fundament og kælder

Funkisvillaens fundament og kælder

Kældervæggene over terrænniveau består ofte af mursten i samme plan og udformning som ydervæggene, men uden hulmur. Under jordoverfladen består de af beton støbt mod jord uden jern. Da betonen er i direkte kontakt med jorden udenfor, vil den som regel være fugtig.

De fleste funkishuse har kælder under hele huset. Kælderen i funkisvillaen er som regel højtliggende, dvs. med kældervinduer lige over jordoverfladen udenfor. Få villaer har kældervinduer under jordoverfladen i lyskasser, som er almindeligt meget senere. Der er som regel lidt over 2 meter til loftet i kælderen, og gulvet ligger typisk ca. 1,5 meter under jordoverfladen. Kældervæggene var fuldmurede til lige under terræn i en tykkelse på ca. 35-36 cm. Under terræn bestod de af beton. 

Indretning

Kælderen er oprindeligt indrettet med vaskerum, fyrrum og oplagsrum for brændsel adskilt fra fyrrummet pga. brandfare. Kælderen indeholdt som regel også et viktualierum til kølig opbevaring af fødevarer. Hvis der var mere plads i kælderen, var der også et disponibelt rum til opbevaring.

Fugtighed

Kældervægge og -gulve er som regel fugtige, fordi de er i direkte kontakt med jorden. Under kældervæggene er der et fundament. I nogle tilfælde går fundamentet ikke ret meget længere ned end til undersiden af kældergulvet.

Du bør få efterisoleret kældervæggene udefra i forbindelse med dræning. Ydervæggene over jordoverfladen er af arkitektoniske grunde svære at gøre noget ved uden arkitektrådgivning. Hvis du vil bruge den opvarmede kælder til opbevaringsrum, bør du også få efterisoleret kældergulvet.

Du bør holde kældervægge og kældergulv fri for revner for at undgå, at der trænger vand ind. Du bør male kældervæggene med diffusionsåbne malinger, og kældergulvet bør bestå af beton eller klinker for at undgå fugtskader.

Varmekilde i kælderen

De fleste funkisvillaer bliver nu om dage opvarmet med fjernvarme eller naturgas og ikke længere med en kedel, der afbrænder olie, koks eller andet, der afgiver spildvarme til kælderen. Den naturlige varmekilde er derfor forsvundet fra kælderen, og du bør erstatte den med en radiator i hvert rum. Ellers vil kælderen blive mere fugtig. 

Funkisvillaens fundament og kælder

Uopvarmet kælder

Uopvarmet kælder

Etageadskillelsen mellem kælder og stueetage er som regel et uisoleret betondæk med parketgulv eller trægulv ovenpå. Den kan også bestå af et lag bjælker med indskudsler imellem.

Uopvarmet kælder

Uopvarmet kælder

Uopvarmet kælder

Vedligehold

 • Tjek for og reparer revnerKontroller kældervæggene for revner, og reparer dem ved at hugge ud og fylde ud med puds. Pudsens sammensætning bør være den samme som den nuværende beton, dvs. uden ret meget cement i. Det er svært at udføre korrekt, hvis man ikke er uddannet murer.
 • Undgå fugtIndvendige overflader skal stå diffusionsåbne og uorganiske, fordi både kældervægge og -gulve skal kunne afgive fugt. Væggene skal altså stå med pudsede overflader, overfladebehandlet med kalk eller silikatmaling og gulvet f.eks. med uglaserede klinker.

  Hvis kældervæggene er fugtige, kan de drænes udefra. Du får den bedste løsning, hvis der isoleres samtidig med, at der etableres et dræn.

 • Luft ud tidlig morgen og sen aftenDu bør lufte din kælder ud tidlig morgen og sen aften på dage, hvor der er skyfri himmel for at undgå det, der kaldes sommerkondens. Sommerkondens opstår, når varm, fugtig luft kommer ind i kælderen og kondenserer på de kolde kældervægge og gulvet. Når der opstår kondens, er der risiko for skimmelvækst.

Forbedringer

Isoler gulv over uopvarmet kælder

Du bør få efterisoleret dit gulv over uopvarmet kælder. Efterisoleringen sker nedefra, hvilket betyder, at der bliver lavere til loftet i kælderen, med mindre den bygges ind i etageadskillesen.

Hvis etageadskillelsen består af en betonplade med trægulv ovenpå, bør du få blæst isoleringen ind oven på betonpladen. Typisk er der plads til ca. 50 mm isolering under gulvet. Resten af isoleringen bør du få monteret under betonpladen. De kan give problemer med højden i rummet, men for det meste er bjælkelaget ret tykt, så der er plads oppe over loftet mellem de bærende bjælker.

Hvis etageadskillelsen består af træ med lerindskud imellem, kan du vælge enten at fjerne det hele og begynde forfra eller at indblæse isolering over lerindskudet og isolere under. Hvis du fjerner det hele, skal du tænke både lyd og brand ind i den nye loftkonstruktion i kælderen. Indskudsleret både lyd- og brandisolerer.

 • Isoler kun hvis der ikke er tegn på fugtIsoler kun, hvis kælderen ikke viser tegn på fugt eller skimmelsvamp.
 • Maksimalt 150 mmDu bør maksimalt efterisolere med det, der svarer til 150 mm isolering.
 • Tjek isoleringsevnenFor at opnå så god isolering som muligt bør du vælge et isoleringsmateriale med bedst mulig isoleringsevne.
 • Brug ikke brændbar isoleringDa funkisvillaen er i 2 etager, bør du udføre etageadskillelsen sådan, at loftet mod kælderen er brandteknisk i orden, og at isoleringen ikke er brændbar.
  Isolering af gulv over uopvarmet kælder

  Isolering af gulv over uopvarmet kælder

  Hvis gulvet over din uopvarmede kælder er isoleret med mindre end 75 mm bør du efterisolere det. Du sparer penge på din varmeregning og får et bedre indeklima.

Uopvarmet kælder

Læs mere

Opvarmet kælder

Opvarmet kælder

Hvis kælderen skal bruges til f.eks. værksted, vaske-/tørrerum eller opbevaring, bør du efterisolere kældergulv og kældervægge.

Opvarmet kælder

Opvarmet kælder

Opvarmet kælder

Vedligehold

 • Tjek for og reparer revnerKontroller kældervæggene for revner, og reparer dem ved at hugge ud og fylde ud med puds. Pudsens sammensætning bør være den samme som den nuværende beton, dvs. uden ret meget cement i. Det er svært at udføre korrekt, hvis man ikke er uddannet murer.
 • Undgå fugtIndvendige overflader skal stå diffusionsåbne og uorganiske, fordi både kældervægge og -gulve skal kunne afgive fugt. Væggene skal altså stå med pudsede overflader, overfladebehandlet med kalk eller silikatmaling og gulvet f.eks. med uglaserede klinker.

  Hvis kældervæggene er fugtige, kan de drænes udefra. Du får den bedste løsning, hvis der isoleres samtidig med, at der etableres et dræn.

 • Luft ud tidlig morgen og sen aftenDu bør lufte din kælder ud tidlig morgen og sen aften på dage, hvor der er skyfri himmel for at undgå det, der kaldes sommerkondens. Sommerkondens opstår, når varm, fugtig luft kommer ind i kælderen og kondenserer på de kolde kældervægge og gulvet. Når der opstår kondens, er der risiko for skimmelvækst.

Forbedringer

Isoler kældergulvet

Kældergulve er normalt støbt af beton og er uden isolering. Da de ligger direkte på jorden, er de som regel fugtige.

Du kan kun opnå den anbefalede isoleringstykkelse, hvis du får brudt det nuværende kældergulv op. Det vil også give mindre varmetab og måske fjerne evt. problemer med fugt i kældergulvene.

 • Isoler når du alligevel bryder kældergulvet opDu bør efterisolere kældergulvet, hvis det alligevel skal brydes op f.eks. i forbindelse med vand i kælderen, ny kloak, forøgelse af loftshøjde eller lignende.
 • Rentabel isoleringstykkelseDen rentable isoleringstykkelse vil altid være den, der svarer til det stykke, som fundamentet stikker under kældergulvet, da det er et dyrt at få håndværkere til at understøbe kældervæggene. Hvis fundamenterne ikke stikker ret langt ned, er det en fordel at udføre det kapillarbrydende lag under isoleringen og betongulvet i et godt isolerende materiale i stedet for bare i sten eller Leca-nødder. Så vil det nemlig hjælpe til med at isolere, når det er tørt.
  Isolering af kældergulv

  Isolering af kældergulv

  Hvis gulvet i din kælder har mindre end 100 mm isolering, er det en god idé at efterisolere det. Det sparer penge på varmeregningen, og du får et mere behageligt indeklima.

Isoler kældervæggen - udefra

Kælderydervægge er normalt støbt af beton og er uden isolering, og det giver ofte fugtproblemer. Derfor bør du efterisolere din opvarmede kælder udefra, da det vil gøre kældervæggen tør og varm.

 • Brug en autoriseret kloakmesterHvis du vil isolere kældervæggene, bør du få en autoriseret kloakmester til at gøre det udefra. Han ved, hvornår han er nødt til at involvere en rådgivende ingeniør eller en geotekniker for at sikre husets stabilitet og undersøge undergrunds- og grundvandsforhold.
 • Etabler omfangsdræn samtidigNår du alligevel graver, bør du samtidig få etableret dræn. Hvis der skal indhentes myndighedsgodkendelse af omfangsdrænet, klarer din kloakmester også det.
 • Vælg diffusionsåben isoleringIsoleringen bør være diffusionsåben, så fugten i kældervæggen kan tørres ud både udad og indadtil. Det tager ca. 2 år, før væggen er tør, hvis fugten kan komme ud til begge sider.
 • Udgå isolering indefraDu bør ikke isolere eller beklæde dine kældervægge indefra pga. de fugtforhold, der er i funkisvillaers kældervægge. Indvendig efterisolering medfører stor risiko for efterfølgende problemer med fugt og skimmelsvamp bag isoleringen, fordi fugt fortsat trænger ind ude fra jorden.
  Isolering af kældervæg, udefra

  Isolering af kældervæg, udefra

  Hvis din kælder er opvarmet, og kældervæggen har mindre end 100 mm isolering, er det en god idé at efterisolere den. Det mindsker varmetabet, så du både sparer penge på varmeregningen og får et bedre indeklima.

 

Opvarmet kælder

Læs mere

Fundament og kælder