BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Tag

Tag

Tag

Tag

Funkisvillaens tag

Funkisvillaens tag

Funkisvillaen har som regel fladt tag, som fremhæver husets kubiske form, men det kan være udformet på forskellige måder.

Funkisvillaens tag kan være udformet enten som en betonplade med et tyndt lag isolering og tagpap eller som en gitterspærskonstruktion med en lille hældning og tagpap på brædder. Gitterspærskonstruktionen kan også stå på en betonplade.

Funkisvillaens tag

Fladt tag af jernbeton

Fladt tag af jernbeton

Nogle af funkisvillaerne har tag i form af en betonplade, der er støbt som loftet på 1. salen. I starten af perioden var der ingen isolering i betonen. Du bør få funkisvillaens tag efterisoleret, når du alligevel får udskiftet tagpappet.

Fladt tag af jernbeton

Fladt tag af jernbeton

Fladt tag af jernbeton

Funkisvilla med fladt tag af jernbeton

Fra slutningen af 1930’erne blev det almindeligt at indstøbe et tyndt lag isolering i betonpladen. I arkitekt Mogens Lassen egen villa er det f.eks. 50 mm halmasfalt. Isoleringen kan også bestå af et tyndt lag kork – måske 30 mm.

Oven på betonpladen lå der enten tagpap, støbeasfalt eller flydende asfalt for at tætne tagkonstruktionen. Der er normalt fald indad mod et tagnedløb skjult inde i huset. Faldet er som oftest meget lille.

Der blev gjort meget arkitektonisk ud af overgangen mellem tag og facade. Det nærmest ikke eksisterende udhæng er en vigtig detalje, der så vidt muligt bør bevares. Nogle villaer havde en tilbygning i en etage, hvor man så havde udgang fra 1. sal til tagterrassen oven på denne. Det har arkitekt Arne Jacobsen på sit hus. Dele af taget kunne bruges som tagterrasse.

Vedligehold

Pga. det minimale fald på funkisvillaens tag kan der komme søer på taget. F.eks. kan nedfaldne blade forhindre, at regnvandet løber af. Du bør sikre dig, at der ikke samler sig skidt i tagnedløbet, da det ofte er placeret inde i huset, og det kan give vandskader, hvis det stopper til.

Tagpappets samlinger skal være tætte, så der ikke trænger vand ind i den underliggende konstruktion. Hvis du finder revner eller nedslidning, kan du reparere ved at lægge et nyt lag tagpap oven på den gamle ved revnen.

Afskalninger og rust-misfarvninger ved murkrone, udhæng eller loft kan være tegn på, at armeringsjernene ruster og nedbryder jernbetonpladen. Det skyldes ilt- og vandindtrængning til armeringen. Rust fylder 3 gange så meget som jern, og det gør, at betonpladen sprænges indefra. For at reparere det kan det være nødvendigt at få hugget betonpladen delvis i stykker oppefra, fritlægge og supplere armeringen og genudstøbe i området. Herefter skal taget genetableres.

Den støbte jernbetonplade i loftet kan revne mellem tag og ydervægge. Hvis revnerne ikke går igennem, dvs. er kosmetiske, kan du bare spartle dem til og male nedefra.

Betonpladen kan også hvile på den yderste del af muren. Det betyder, at den er i direkte kontakt med den kolde udeluft. Det er en kuldebro, som medfører fugt og skimmel.

Der kan være altaner eller balkoner, som er støbt i beton og afsluttet med et tyndt lag isolering af kork og tagpap. Altanens tagpap kan tage skade af f.eks. personer og møbelben, så altanen bliver utæt. 

Forbedringer

Isoler det flade tag

Du bør få funkisvillaens tag efterisoleret, når du alligevel får udskiftet tagpappet. Den bedste løsning er at lægge isolering oven på det nuværende tag og afslutte isoleringen med et lag tagpap. Da tagpappet typisk brændes på, skal isoleringen være egnet til dette.

For at bevare funkisvillaens arkitektur bør isoleringen tilpasses i en spids vinkel, så isoleringstykkelsen ikke fremstår som en tung klods oven på huset. Kommunen skal godkende den mindre tykkelse langs facaden.

I nogle funkisvillaer føres tagnedløb inde i huset. Af fugttekniske grunde bør disse lukkes, og faldet på taget bør ændres til hælde udad til en synlig tagrende.

Overvej at få hjælp af en arkitekt til at træffe de æstetiske valg. Flere arkitekter har specialiseret sig i energirenovering.

Fladt tag af jernbeton

Læs mere

Tagpaptag med lav hældning

Tagpaptag med lav hældning

Tagdækning er tagpap på brædder på en gitterspærskonstruktion. Tagfladen hælder som regel 10-15⁰. Den vandrette loftflade er oprindeligt isoleret med, hvad der svarer til 0-25 mm isolering.

Tagpaptag med lav hældning

Tagpaptag med lav hældning

Tagpaptag med lav hældning

Funkisvilla med tagpap og lav hældning

Nogle funkisvillaer har tagpaptag med lav hældning og med et spinkelt udhæng afsluttet af en zinktagrende. Det kan minde om taget på bungalowen. Det findes dog også i variationer næsten uden udhæng som taget i beton.

Tagpapdækningen er lagt i glatte baner uden lister og understreger funkishusets lette og stramme arkitektur. Der er normalt fald udad mod en tagrende. Hvis tagrender og tagnedløb er synlige, indgår de også i husets arkitektur. Hvis du udskifter dem, bør de have samme form, størrelse og være af det oprindelige materiale.

Vedligehold

  • Tjek taget for revner i tagpappen og dårlige/åbne samlingerReparer med almindeligt glat tagpap. Hvis de underliggende materialer er våde og skadede, skal de skiftes ud. Materialerne bør erstattes af samme type som de nuværende, hvad enten det drejer sig om isolering, spærkonstruktioner, brædder, tagpap eller dampspærre.

Forbedringer

Isoler det flade tag

Pladsforholdene gør det svært at efterisolere, og det er derfor nemmest at indblæse granulat. Du skal have sikret ventilation af tagkonstruktionen, og at loftskonstruktionen er tæt, inden isoleringen blæses ind. Det er nemmest at udføre efterisoleringen udefra, når der alligevel skal lægges et nyt lag tagpap oven på det gamle.

Alle typer granulat kan bruges her. Men hvis der ikke er en betonplade under gitterspærene, er nogle isoleringstyper ikke egnede af hensyn til brandkrav, med mindre etageadskillelsen på anden måde brandsikres nedefra.

Tagpaptag med lav hældning

Læs mere

Tag