BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand i funkisvillaen

Varmt vand i funkisvillaen

Det varme vand blev oprindeligt varmet op af husets kedel og oplagret i en stor, vandretliggende varmtvandsbeholder.

I dag produceres det varme vand af husets gaskedel eller med fjernvarme, og varmtvandsbeholderen er blevet mindre og lodretstående. I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere.

Varmt vand i funkisvillaen

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Funkisvillaens oprindelige varmtvandsbeholder var fra 200 liter helt op til 450 liter, dvs. væsentligt større end nutidens, hvis man ser bort fra dem, der bruges til solvarme. Desuden var den vandretliggende, og der blev derfor brugt mere energi på at varme vandet i den op. Beholderen var oprindeligt ikke isoleret ret meget, men kan være blevet det siden.

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Den oprindelige varmtvandsbeholder er som regel blevet skiftet ud med en mindre og lodretstående varmvandsbeholder. I dag er varmtvandsbeholderne typisk 60 eller 110 liter og bedre isoleret.

Vedligeholdelse

Vandet i varmtvandsbeholderen bør være ca. 55 °C. Det er nok til at holde legionella væk og gør, at varmtvandsbeholderen ikke kalker til.

Forbedringer

Skift varmtvandsbeholderen

 • Tjek beholderens alderHvis varmtvandsbeholderen er 10 år eller ældre, er den klar til udskiftning.
 • Tjek isoleringenHvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre end 20 mm isolering eller er vandretliggende, bør du skifte den ud.
 • Skift, når du får ny kedelBeholderen bliver som regel udskiftet, når du alligevel skifter husets kedel eller får en anden varmekilde.
  Ny varmtvandsbeholder

  Ny varmtvandsbeholder

  Hvis din varmtvandsbeholder er over 10 år gammel, er den sandsynligvis dårligt isoleret og har et større varmetab end nødvendigt. Nye beholdere er langt bedre isoleret end gamle. Overvej derfor at skifte til en ny model, som er mere energieffektiv.

Varmtvandsbeholder

Læs mere

Solvarme

Solvarme

Et solvarmeanlæg består af 1 eller flere solfangere. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, der varmes op af solens stråler. En cirkulationspumpe får væsken til at cirkulere mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen og/eller radiatorsystemet, hvor væsken afgiver sin varme.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Få solvarme til varmt vand

Når varmtvandsbeholderen skiftes, får du en lodretstående solvarmebeholder på mindst 200 liter i stedet for en standard-varmtvandsbeholder på 60 eller 110 liter. Solvarmen forsyner huset med varmt vand hele sommeren, og gaskedlen supplerer, når solen ikke leverer varme nok. Der kan vælges løsninger, hvor solvarmen både bidrager til rumvarme og det varme brugsvand.

Gode råd

Case

Peder og Rita fik gratis varmt vand og tilskud til varmen, da de fik etableret et solvarmeanlæg i deres funkisvilla fra 1939

Arkitektonisk udfordring

Arkitektonisk er det svært at etablere solvarme på en funkisvilla, fordi solvarmepanelerne ser voldsomme ud på det flade tag. Det flade tag giver mulighed for god orientering og hældning, men solvarmepanelerne vil virke påklistrede, når de står frit oppe på det flade tag.

 • Byg solvarmepanelerne ind i tagetDu bygge solpanelerne ind i tagpaptaget, dvs. lægge dem ned i brædderne mellem gitterspærene, så de ikke stikker op over tagpappet. Da funkisvillaen typisk har meget lav rejsning, skal der måske et større areal solvarmepaneler til for at levere den samme mængde varme.
 • Placer solvarmepanelerne på f.eks. garagenSolvarmepanelerne kan placeres oven på et skur, en garage eller carport. Dog så tæt på huset som muligt, så det solopvarmede vand ikke skal løbe ret langt.
  Solvarmeanlæg til varmt vand

  Solvarmeanlæg til varmt vand

  Hvis du opvarmer dit brugsvand med el, olie eller gas, kan det betale sig for dig at installere et solvarmeanlæg til varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Få solvarme til varmt vand og varme

Da funkisvillaen har kælder, kan det være en god idé at udvide løsningen til også at bidrage med en smule varme her. Kældre har det med at blive fugtige om sommeren – og her er der solvarme nok. Solvarme bør forsyne radiatorerne i kælderen som første prioritet. Hvis du har badeværelser med vandbaseret gulvvarme, bør du så vidt muligt også solopvarme dem.

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Hvis du opvarmer med olie, naturgas eller elvarme, og hvis du har et opvarmningsbehov om sommeren, kan det betale sig at installere et solvarmeanlæg til varme og varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Solvarme

Læs mere

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Funkisvillaen er opført på et tidspunkt, hvor det var ret nyt med indbyggede badeværelser. Derfor er badeværelser og køkkener som regel placeret tæt på hinanden, så rørtræk blev så korte som muligt.

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Sæt tidsstyring på cirkulationspumpen

Hvis der er cirkulationsrør, der sikrer, at der er varmt vand hele tiden, bør cirkulationen kun køre, når der er brug for varmt vand. Den pumpe, der cirkulerer det varme vand, har som regel mulighed for tidsstyring, så den kun behøver at køre, når der er behov for varmt vand. Det vil typisk være om morgenen og om aftenen.

Hvis der er meget kort mellem varmekilde i kælderen, og de køkkener og badeværelser, der skal have tilført varmt vand, kan du måske undvære og fjerne cirkulationsrøret og pumpen.

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Cirkulationspumpen pumper det varme vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Med termostatstyring kan du vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor du har behov for varmt vand. Det mindsker både vandspild og sænker din elregning.

Isoler rør til varmt vand

Rørsystemet bør være så kort som muligt, så der spildes mindst mulig varme på vejen rundt i huset. Som regel ligger badeværelser og køkkener lige i nærheden af hinanden i funkisvillaen, så den detalje er der tænkt på.

Rørene bør være velisolerede – også steder op igennem huset, hvor det kan være svært at komme til.

Isolering af rør til varmt vand

Isolering af rør til varmt vand

Hvis du har rør til varmt brugsvand i rum uden opvarmning, f.eks. kælder, loft eller skunk, er det en god ide at efterisolere dem. Undgå varmespild ved at isolere med 40-50 mm.

Rør til fordeling af varmt vand

Læs mere

Varmt vand