BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand i landhuset

Varmt vand i landhuset

Det varme vand blev oprindeligt varmet op af husmoren i husets køkken, hvor man vaskede sig. Senere har huset fået et badeværelse og en kedel, der producerer varmt vand. Det blev oplagret i en stor, vandretliggende varmtvandsbeholder.

Hvis huset fortsat ligger uden for fjernvarmeområder, står dets kedel for det varme vand. Hvis huset nu ligger i et fjernvarmeområde, står fjernvarmen for det varme vand. 

Varmt vand i landhuset

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Landhusets første varmtvandsbeholder kunne rumme 200 liter eller mere, dvs. den er væsentligt større end nutidens, hvis man ser bort fra dem, der bruges til solvarme.

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Lanmdhusets varmtvandsbeholder kan den have været vandretliggende, og der blev derfor brugt mere energi på at varme vandet i den op. Beholderen var oprindeligt ikke isoleret ret meget, men kan være blevet det siden.

Varmtvandsbeholderen er som regel blevet skiftet ud til en mindre og lodretstående varmvandsbeholder. I dag er varmtvandsbeholderne typisk 60 eller 110 liter og bedre isoleret. I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere.

Vedligehold

Vandet i varmtvandsbeholderen bør være ca. 55 °C. Det er varmt nok til at holde legionella væk og ikke så varmt, at varmtvandsbeholderen kalker til. 

Forbedringer

Skift varmtvandsbeholderen

  • Tjek beholderens alderHvis varmtvandsbeholderen er 10 år eller ældre, er den klar til udskiftning.
  • Tjek isoleringenHvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre end 20 mm isolering eller er vandretliggende, bør du skifte den ud. 
  • Skift, når du får ny kedelVarmtvandsbeholderen bliver som regel udskiftet, når du alligevel skifter husets kedel eller får en anden varmekilde.
    Ny varmtvandsbeholder

    Ny varmtvandsbeholder

    Hvis din varmtvandsbeholder er over 10 år gammel, er den sandsynligvis dårligt isoleret og har et større varmetab end nødvendigt. Nye beholdere er langt bedre isoleret end gamle. Overvej derfor at skifte til en ny model, som er mere energieffektiv.

Varmtvandsbeholder

Læs mere

Solvarme

Solvarme

Et solvarmeanlæg består af en eller flere solfangere. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, der varmes op af solens stråler. En pumpe får væsken til at cirkulere mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen og eller radiatoranlæg, hvor væsken afgiver sin varme.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Få solvarme til varmt vand

Når varmtvandsbeholderen skiftes, får du en lodretstående solvarmebeholder på mindst 200 liter i stedet for en almindelig varmtvandsbeholder på 60 eller 110 liter. Solvarmen forsyner huset med varmt vand hele sommeren, og gas- eller oliekedlen supplerer, når solen ikke leverer varme nok. Der kan vælges løsninger, hvor solvarmen både bidrager til rumvarme og det varme brugsvand.

Arkitektonisk udfordring

Arkitektonisk er det svært at etablere solvarme på et landhus, fordi solvarmepanelerne kan se markante ud på et tegltag eller et tag af betonsten. Solvarmepanelerne er sorte og stikker op i forhold til belægning. Det syner mindre slemt, hvis taget er af sorte eternitplader eller sort skiffer.

Hvis landhuset har stråtag, bør solvarmepanelerne placeres på et udlænge med eternitpladetag eller lignende. Solvarmepanelerne bør ligge over det udlænge, hvor varmekilden er placeret, så rørtrækket mellem paneler og solvarmebeholderen bliver så kort som muligt.

Hvis tagbelægningen står for udskiftning, kan du bygge solvarmepanelerne ind/forsænke dem i tagbelægningen, dvs. lægge dem ned mellem spærene, så de ikke stikker op over belægningen og virker fremmede. 

Solvarmeanlæg til varmt vand

Solvarmeanlæg til varmt vand

Hvis du opvarmer dit brugsvand med el, olie eller gas, kan det betale sig for dig at installere et solvarmeanlæg til varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Få solvarme til varmt vand og varme

Hvis landhuset har badeværelser med vandbaseret gulvvarme, kan de også solopvarmes om sommeren, hvor der som regel er solvarme nok. 

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Hvis du opvarmer med olie, naturgas eller elvarme, og hvis du har et opvarmningsbehov om sommeren, kan det betale sig at installere et solvarmeanlæg til varme og varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Solvarme

Læs mere

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Landhuset er opført på et tidspunkt, hvor der ikke var indbyggede badeværelser. Derfor er badeværelset typisk kommet til i 1950’erne, 60’erne eller 70’erne. Måske er badeværelset blevet placeret tæt på køkkenet, så rørtræk er så korte som muligt, men det er ikke altid tilfældet.

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Isoler de varme rør

Rørene bør være isolerede, så de svarer til Bygningsreglementets anbefaling, de steder, hvor det er nemt at komme til dem – f.eks. i udlængen i forbindelse med varmtvandsbeholderen. 

Sæt tidsstyring på cirkulationspumpen

Hvis der er cirkulationsrør, der sikrer, at der er varmt vand hele tiden, bør cirkulationen kun køre, når der er brug for varmt vand. Den pumpe, der cirkulerer det varme vand, har som regel mulighed for tidsstyring. Den bør indstilles, så der er varmt vand om morgenen og om aftenen.

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Cirkulationspumpen pumper det varme vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Med termostatstyring kan du vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor du har behov for varmt vand. Det mindsker både vandspild og sænker din elregning.

Hvis der er meget kort afstand mellem varmekilde i udlængen og køkken og badeværelse, der skal have tilført varmt vand, kan du måske undvære og fjerne cirkulationsrøret og pumpen.

Rør til fordeling af varmt vand

Læs mere

Varmt vand