BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation i landhuset

Ventilation i landhuset

Landhuset er oprindelig naturligt ventileret. Der kommer frisk luft ind gennem vinduer og utætheder. Den brugte og opvarmede luft bør ledes ud gennem lodrette aftrækskanaler i køkken og badeværelser. Kanalerne føres op over taget. Husk at lufte ud dagligt for at bevare et godt indeklima.

Ventilation og aftræk

  • Naturlig ventilationLandhuset har oprindeligt haft naturlig ventilation. Husets ydervægge er som regel tætte, da de består af murværk. Den friske luft kommer ind gennem oplukkelige vinduer og utætheder f.eks. omkring de gamle vinduer med 1 lag glas, ved samlinger mellem loft og ydervægge eller ved samlinger mellem gulve og ydervægge osv.
  • Rist i køkkenskabNogle landhuse havde en rist i ydervæggen ind mod et højt skab i køkkenet, som blev holdt koldt på denne måde – et såkaldt spisekammerskab.
  • Lodrette aftrækLandhusene havde ikke badeværelser og toiletter oprindeligt. Da de fleste badeværelser blev etableret i 1960’erne og 70’erne, hvor der i Bygningsreglementet var krav om lodrette aftræk, har mange af husene det. Der er ikke nødvendigvis lodrette aftræk i badeværelser etableret i 1950’erne. Skorstenseffekten gennem de lodrette aftræk sørger for at lede den opvarmede og beskidte luft ud. Det samme gælder for køkkenet, hvis det ikke har fået en emhætte med aftræk til det fri. 
  • BrændeovnLandhusene havde tidligere en eller flere brændeovne eller kakkelovne til at opvarme alle opholdsrum. Hvis de stadig er der, vil skorstenene for disse virke som et naturligt aftræk. Hvis brændeovnen eller kakkelovnen er i brug, skal den bruge luft for at kunne brænde. Den luft trækkes ind gennem utætheder i huset, og det kan føles som træk.

Husk at lufte ud

  • Daglig udluftningHvis landhuset ventileres naturligt, stiller det krav til beboerne om, at de husker at lufte ud. Der skal luftes ud 2-3 gange om dagen med fuld gennemtræk i 5-10 minutter i stuetagen og på 1. sal. Det er vigtigt at overholde tidrummet, så huset ikke køles for meget ned. Hvis det sker, har man ingen glæde af det tunge murværks varmeakkumulering, som gratis varmer den friske luft op. 

Ventilation i landhuset

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis dit hus er relativt velisoleret og tæt. Det er f.eks., hvis huset har fået efterisoleret og tætnet lofter, vægge og gulve og fået nye energivinduer med tætte fuger omkring eller fået energirenoveret de eksisterende vinduer.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er lidt kompliceret at installere et ventilationsanlæg i et landhus, fordi aggregatet står på loftet. Det kan være svært at finde føringsveje til indblæsningskanaler til opholdsrum og udsugningskanaler til køkken og badeværelser, da 1. sal som regel er blevet inddraget til beboelse. 

Når du alligevel efterisolerer

Det kan med fordel gøres, når der alligevel efterisoleres og tætnes, da konstruktionerne så er åbne, og der kan blive plads til kanalerne. Pladsproblemet opstår især, når kanalerne skal trækkes fra hanebåndsloftet ned til skunkene, hvor kanalerne til indblæsning og udsugning i stueetagen bør være. Hvis der ikke er nogen skillevægge på 1. sal, som kanalerne kan bygges ind i, kan der bygges nogle kasser, som kanalerne skjules i. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter. 

  • Indblæsning og udsugningIndblæsningsarmaturerne bør placeres i nærheden af ydervæggen, så den friske luft skal gennem hele rummet, før den suges ud igen. Du bør placere udsugningsarmaturerne så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar, komfur og vask. 

    Indblæsning og udsugning i stueetagen bør være i de smalle skunke bag det stejle mansardtag – eller i etageadskillelsen, hvilket kræver, at denne åbnes. Indblæsning og udsugning på 1. sal bør ligeledes være i skunkene på 2. sal – eller bygges ind i etageadskillelsen. På 2. sal kan kanalerne ligge oppe på hanebåndsloftet. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter.

  • Placering af aggregatetDet vil som regel give bedst mening at placere ventilationsaggregatet på hanebåndsloftet i midten af huset, hvor der er mest plads.

Cirkulation i huset

For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i dørene eller hul omkring dørene, så den brugte og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene. Det kan f.eks. opnås ved at fjerne dørtrin.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding genbruger varmen fra dit hus og giver både en mindre varmeregning og et bedre indeklima. Overvej det, hvis dit hus er velisoleret og tæt.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation kræver vinduer med automatisk styring.

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation

Hvis landhuset også har nyere energivinduer, der kan åbnes vha. automatisk styring, kan du med fordel etablere hybridventilation, hvor ventilationsanlægget skifter luften og genvinder varmen i vinterhalvåret, mens oplukkelige vinduer skifter luften i sommerhalvåret, hvor luftudskiftning ikke er forbundet med varmetab. Der skal dog fortsat være mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse.

Hybridventilation

Energiløsning: Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Læs mere

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation er decentral ventilation, der ventilerer et mindre område.

Mikroventilation

Mikroventilation

Mikroventilation

I stedet for et ventilationsanlæg, der stiller krav om føringsveje til både ind- og udblæsningskanaler, kan du bruge et oscillerende ventilationssystem. Det er en slags ventilator, der monteres i vindueshullet i hvert rum – typisk lige over vinduet. Ventilatoren suger skiftevis luft ind og blæser luft ud. Luften, der suges ind, varmes op med den, der blæses ud. 

I et landhus, hvor der typisk er mange høje vinduer, kan det være en løsning, hvis vinduerne alligevel står for udskiftning. Da husets udseende forandres, bør du tage en arkitekt med på råd.

Mikroventilation

Læs mere

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Du bør montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Hvis landhuset har fået nye vinduer – eller har fået energiforbedret de gamle med forsats- eller koblede rammer – er vinduerne blevet meget tættere, og så kommer der alt for lidt frisk luft ind. Derfor bør du montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Placer dem et lille stykke under loftet, så den friske luft klæber til loftet og opvarmes i stedet for at falde ned på beboerne. Det kaldes Coandaeffekten. Hvis friskluftventilerne placeres forkert, lukker beboerne dem til, fordi det trækker, og så får de ikke frisk luft ind. Du kan også vælge vinduer med indbyggede friskluftventiler.

Friskluftventiler

Læs mere

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler i køkken, toilet og badeværelse rene, så skorstenseffekten bevares. Der kommer støv, edderkoppespind, blade osv., hvis du ikke rengør kanalerne engang imellem.

Hvis aftrækskanalerne på et tidspunkt er blevet lukket til, bør du åbne dem igen, så du genskaber den naturlige ventilation. Den kan kun fungere, hvis der kommer frisk luft ind vandret i ydervæggene, og den beskidte luft ledes ud lodret op.

Aftrækskanaler

Læs mere

Ventilation