BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varme

Varme

Varme

Varme

Varme i typehus 1977-1984

Varme i typehus 1977-1984

Typehuset havde oprindelig en oliekedel placeret i bryggerset eller i kælderen, elvarme eller fjernvarme. Varmen fra kedlen eller fjernvarmen i bryggerset eller kælderen bliver fordelt med rør under parketgulvet eller under loftet i kælderen til radiatorer i stueetagen og på 1. sal. De oprindelige rør var enten tynde kobberrør eller rør i sort stål.

Hvis typehuset ligger i et område med enten naturgas eller fjernvarme, er den oprindelige oliekedel eller elvarme som regel skiftet ud med en gaskedel eller fjernvarmeinstallation. Hvis typehuset ligger uden for disse områder, kan oliekedlen erstattes af en ny oliekedel, en biobrændselskedel, eller du kan etablere enten jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe. Vandet til radiatorerne bør cirkuleres med en pumpe, der bruger så lidt strøm som muligt.

Konvektorgrav

Hvis huset har en eller flere konvektorgrave, er det en fordel at rengøre dem med jævne mellemrum – som minimum når fyringssæsonen starter. Så undgår du, at støv og andet skidt dernede fra blander sig med den opvarmede luft. Placer ikke møbler oven på risten. Det forhindrer den frie varmestrøm og kan beskadige risten.

Elradiatorer

Nogle af husene i disse årgange blev opført med elvarme, dvs. elradiatorer i alle rum. Det gælder hovedsagligt huse, der ligger uden for områder med tilslutningspligt til kollektiv forsyning. Det var lovligt at etablere elvarme i nye huse indtil 1988.

Du bør overveje, om det er tid til at skifte varmeform for at opnå billigere og mere miljøvenligt varme. Se på Ny Varme, hvad du kan skifte til der, hvor du bor.

Varme i typehus 1977-1984

Naturgas

Naturgas

Gaskedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er installeret. De første naturgaskedler blev installeret i 1980’erne, hvor naturgasnettet blev etableret i hele landet.

Naturgas

Naturgas

Naturgas

Indtil midten af 1990’erne var det traditionelle gaskedler, der blev installeret. Det er kedler, der ikke kan udnytte energien i røgen fra afbrændingen af gassen.  

Fra 2000 var det lovkrav, at gaskedler skulle være kondenserende, dvs. at energien i røgen også udnyttes.

Vedligehold

Eftersyn 

Der er ingen krav om, hvor ofte du skal have kontrolleret gaskedlen, men det er en god idé at få den efterset en gang om året. Eftersynet indebærer:

 • Kontrol af friskluftstilførsel og aftræk 
 • Kontrol af kedeltermostat 
 • Kontrol af kedlens sikkerhedsfunktioner 
 • Kontrol, rensning og justering af brænderen 
 • Evt. reparationer
 • Energitest og helhedsvurdering af anlægget 

Vælg en vvs’er, der er medlem af GSR

Vvs’ere, der er medlem af Gas Service Registreringen (GSR), tilbyder en kvalitetssikret serviceordning. De kan vejlede dig om, hvordan du kan spare energi, og om du evt. bør skifte varmeform.

Overvej isolering 

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra gaskedlen.  

Forbedringer

Du har sikkert overvejet at udskifte dit gasfyr med en anden form for opvarmning. Det vil koste nogle penge her og nu, men det kan formentligt hurtigt tjene sig hjem afhængigt af gaspriserne.

I vores beregner Ny Varme kan du få et overslag, på hvad det koster for dig, og hvad du kan spare ved at skifte opvarmningsform.

Prøv Ny Varme

Naturgas

Læs mere

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarmeinstallationens tilstand og opbygning afhænger af, hvornår den er etableret. Mange af fjernvarmeinstallationerne i typehusene er af ældre dato – dvs. fra før 1990.

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme

En ældre fjernvarmeinstallation er typisk opbygget på stedet. Disse installationer blev brugt fra 1960’erne og frem til ca. 1990.  

Fjernvarmeinstallationerne er i mange tilfælde ikke ændret ret meget siden. Dvs. at fjernvarmeinstallationernes dele – f.eks. veksleren og rør – kun er lidt eller slet ikke isoleret, hvilket giver et varmetab til opstillingsrummet.   

Fra 1990 blev der brugt de såkaldte units. En unit er en samlet enhed, som er installeret på væg eller i skab. En unit er mere kompakt end den ældre installation – men ikke nødvendigvis bedre isoleret.

Vedligehold

Eftersyn 

Der er ingen krav om eftersyn af fjernvarmeinstallationer, men det er en god idé at justere og vedligeholde installationen hvert 2. år af en specialuddannet vvs-installatør eller servicemontør. Eftersynet bør omfatte både fjernvarmeinstallationen og varmeforsyningsanlægget:

 • Eftersyn
 • Test
 • Justering
 • Vejledning om hvilke forbedringer der kan være gode at få udført
 • Vejledning om drift af fjernvarmeinstallationen  

Vælg en virksomhed fra Fjernvarmens Serviceordning

Vælg en virksomhed, der er medlem af Fjernvarmens Serviceordning, til at indregulere anlægget. De er specialuddannelse inden for fjernvarme og arbejder ofte sammen med det lokale fjernvarmeværk.

Overvej isolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra fjernvarmeinstallationen.

Forbedringer

Skift til fjernvarme

I områder, hvor der er fjernvarme, er det i langt de fleste tilfælde en økonomisk og miljømæssig fordel at få indlagt fjernvarme. Hvis typehuset har et 2-strenget varmefordelingsanlæg, egner det sig godt til fjernvarme. Hvis typehuset har et 1-strenget varmefordelingsanlæg, er det mindre egnet til fjernvarme. Fjernvarmeunitten kan placeres i bryggerset eller kælderrummet, hvor den gamle kedel var installeret.  

Skift til fjernvarme

Skift til fjernvarme

Fjernvarme er driftsikkert, og i mange områder er det også en billig og klimavenlig kilde til opvarmning. Overvej fjernvarme, hvis du opvarmer med olie eller naturgas eller har elvarme.

Vandbårne radiatorer

Skift fra elvarme til gas eller fjernvarme kræver installation af vandbårne radiatorer i huset.


Ny fjernvarmeunit

Har huset en fjernvarmeinstallation fra før 1990, spilder den meget energi og er klar til udskiftning. Erstat med en ny fjernvarmeunit. Fjernvarmeunitten kan placeres i rummet, hvor den gamle installation stod.

Nyt fjernvarmeanlæg

Nyt fjernvarmeanlæg

Hvis din fjernvarmeunit er fra før 1990, kan det sandsynligvis betale sig at udskifte den – især hvis du vælger en plusinstallation med ekstra lavt varmetab.

Fjernvarme

Læs mere

Varmepumper

Varmepumper

Hvis typehuset er blevet energirenoveret, kan du skifte din oliekedel ud med en jordvarmepumpe eller en luft til vand-varmepumpe. Jordvarmepumpen er mest effektiv, men den er også dyrere og kræver et vist jordareal til at grave slanger ned.

Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper

Etabler jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe  

Hvis typehuset er blevet energirenoveret, kan du skifte din oliekedel ud med en jordvarmepumpe eller en luft til vand-varmepumpe. Varmepumpen udnytter den vedvarende energi fra solens opvarmning af hhv. jorden eller luften.  

Jordvarmepumpen er mest effektiv, men den er også dyrere og kræver et vist jordareal til at grave slanger ned.  

Jordvarme kan også etableres med lodrette rør ned i jorden. Så er det ikke længere solens opvarmning af jorden, der udnyttes, men jordens varme. Der lodrette rør koster lidt mere end de vandretliggende, men til gengæld skal der ikke graves nær så meget op. 

 • Isoler og skift vinduer først Det er en god idé, hvis husets lofter og ydervægge er blevet efterisoleret og tætnet, og at vinduerne er skiftet ud til energivinduer, inden varmepumpen dimensioneres.  
 • Varmefordelingsanlægget Pga. den lavere fremløbstemperatur på varmepumper bør radiatorerne være større end oprindeligt, for at varmepumpen kan fungere optimalt. 
 • Supplerende radiator i bryggers eller kælderrum Hvis du skifter en gammel oliekedel ud med en ny gaskedel- eller en varmepumpe, kan du være nødt til at montere en radiator i bryggerset eller i kælderrummet. De erstatter den varme, som oliekedlen afgav, og minimerer dermed fugtproblemer.

Støj

En luft til vand-varmepumpe kan støje fra udedelen. Derfor bør du placere den, så lyden ikke kommer til at genere naboen eller jer selv.  

Skift til jordvarme

Skift til jordvarme

Jordvarme giver billig, klimavenlig og driftsikker varme til at opvarme hus og brugsvand. Overvej jordvarme, hvis du har oliefyr, naturgas, træpillefyr eller elvarme og bor i et område uden fjernvarme.
skift til luft til vand varmepumpe

Skift til luft til vand-varmepumpe

Luft til vand-varmepumpen giver billig, klimavenlig varme. Overvej denne varmepumpe, hvis du varmer op med oliefyr, naturgas eller elvarme og bor i et område uden fjernvarme.

Varmepumper

Læs mere

Olie

Olie

Hvis typehuset ikke har fået en gaskedel eller er blevet tilsluttet fjernvarme, kan det stadig have en oliekedel. Oliekedlen blev sandsynligvis monteret, da huset blev opført.

Olie

Olie

Olie

Et oliefyringsanlæg består af en kedel og en brænder. Brænderen på en ældre kedel vil ofte være udskiftet. Brænderen har en vis betydning for effektiviteten, men det er kedlen, der betyder mest for den samlede energieffektivitet. Virkningsgraden for en ældre oliekedel kan være helt ned til 75 %.  

Kedlerne er som regel kun lidt eller slet ikke isoleret, hvilket giver et stort varmetab til bryggerset eller kælderrummet som følge af den lave effektivitet. Ældre kedler kan ikke udnytte energien i røgen fra afbrændingen af olien.  

Vedligehold

Oliekedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er etableret – og hvordan den senere er blevet vedligeholdt.

Eftersyn

 • Tjek, om det er tid til eftersynTjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der er ingen regler for, hvor tit kedlen skal tjekkes, men det er en god idé at få den efterset regelmæssigt, gerne efter hvert af skorstensfejerens årlige besøg – bl.a. af sikkerhedshensyn. 
Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Energiløsning: Eftersyn af oliefyr

Hvis oliekedlen er sodet til, eller oliebrænderen er tilsmudset, bliver kedlen mindre effektiv. Hvis oliekedlens drift skal være optimal, er det derfor en god ide at få et olieservicefirma til at efterse det jævnligt – gerne 1 gang om året.

 • Vælg en tekniker fra OR-ordningenVælg en tekniker fra OR-ordningen til at tjekke dit oliefyr. OR-ordningen er en frivillig ordning for oliefyrs-servicebranchen. Medlemmerne af OR-ordningen er oliefyrsteknikere, der er godkendt til at udføre energimålinger og eftersyn. Samtidig med målingen bør du få oliefyringsanlægget kontrolleret, renset og justeret. Oliefyrsteknikeren kan også fortælle dig, om du bør udskifte oliekedlen. De fleste skorstensfejere kan også foretage energimålingen.

Overvej isolering 

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra oliekedlen.  

Forbedringer

Skrot oliefyret

Skrot dit oliefyr, og skift til fjernvarme eller en varmepumpe – det giver typisk store besparelser på både din varmeregning og CO2-udledningen. Du bør være særligt opmærksom på at skifte, hvis din oliekedel er over 15 år gammel.

Tjek med vores beregner Ny Varme, om du kan få fjernvarme eller skal overveje varmepumpe. Her kan du også få et overslag på hvad det koster og hvad du kan spare, når du skifter.

Prøv Ny Varme

Olie

Læs mere

Radiatorer 

Radiatorer 

De oprindelige radiatorer i typehuset er som regel placeret under vinduerne i alle opholdsrum. Det giver den bedste fordeling af varmen i rummet og den bedste komfort.  

Radiatorer 

Radiatorer 

Radiatorer 

Vinduerne isolerer væsentligt dårligere end ydervæggene. Det skaber et kuldenedfald, som radiatorerne modarbejder, når den opvarmede luft stiger op. Derfor placeres radiatoren optimalt under vinduet. Foran de store skydedørspartier var der ofte lange, ikke så høje radiatorer placeret foran den faste del.  Dette giver mindst mulige gener fra kuldenedfald fra vinduet. 

Placering i køkken og bad 

I køkken og badeværelse har radiatorerne ikke altid fået den optimale placering pga. indretningen. Der blev f.eks. placeret underskabe eller badekar foran vinduerne i stedet for radiatorer. Badeværelse og toilet er ofte forsynet med gulvvarme.

Oprindelige radiatorer 

De oprindelige radiatorer var af pladejern med enten glat eller riflet overflade og med en lille ydelse, fordi de var dimensioneret til en høj fremløbstemperatur på vandet, der oprindeligt blev opvarmet af oliekedlen. Det varme vand kommer ind i toppen af den ene side af radiatoren, og det afkølede vand løber ud i bunden af radiatoren i den modsatte side.

Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og lunken i bunden. Termostatstyrede radiatorventiler på radiatorerne var standard. De blev almindelige fra omkring 1965.  

I nogle typehuse blev der monteret elradiatorer i stedet for vandbårne radiatorer.

Konvektorgrav

Ved store vinduespartier fra loft til gulv, hvad enten de var faste eller med skydedøre, kunne radiatoren være placeret i en grav med rist over foran vinduespartiet i stedet for at stå foran vinduespartiet. I det tilfælde bør den kolde luft, der falder ned langs rudens overflade ledes ned under radiatoren af en plade. Når så luften varmes op af radiatoren, stiger den til vejrs. Det betyder, at trækgenerne ved de store vinduespartier fjernes. Når en stor del af varmen kommer ved opvarmning af luften, kaldes det konvektion.

 

Hvis der er gardiner eller andet foran vinduespartierne, skal de være lige over ledepladen, når de er trukket for. Så falder den kolde luft ned ud mod vinduet og sendes opvarmet op ind mod rummet. 

Vedligehold og forbedringer

Oprindelige eller nye radiatorer

 • Skift til større radiatorerHvis du får en kondenserende gaskedel i stedet for en ældre olie- eller gaskedel, bør radiatorerne være større end oprindeligt pga. den lavere fremløbstemperatur. Det samme gælder, hvis du får jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe. Kontroller, at radiatorerne er store nok til at afgive tilstrækkelig varme, når varmepumpen opererer med en lavere fremløbstemperatur.
 • Isoler og skift vinduer Du kan beholde dine nuværende radiatorer, hvis de er i god stand. Efterisoler og tætn husets loft og vægge, og udskift vinduerne til energivinduer. Det nedsætter varmebehovet, og radiatorerne kan levere tilstrækkeligt varme igen, selvom vandet fra husets varmekilde har en lavere temperatur.
 • Udskift oprindelige ventilerHvis radiatorerne har ældre radiatorventiler/termostatstyringer, bør du udskifte dem til en mere moderne udgave. De nyeste og bedste kan indstilles, så varmen kan sænkes, når I er væk hjemmefra i løbet af dagen og om natten, når I sover. 

Konvektorgrav

Hvis huset har en eller flere konvektorgrave, er det en fordel at rengøre dem med jævne mellemrum – som minimum når fyringssæsonen starter. Så undgår du, at støv og andet skidt dernede fra blander sig med den opvarmede luft. Placer ikke møbler oven på risten. Det forhindrer den frie varmestrøm og kan beskadige risten.

Det kan være en fordel at få en ekstern termostatstyring til radiatorventilen nede i konvektorgraven. Der kan nemlig hurtigt blive varmt nede i graven, og hvis termostatstyringen sidder der, så lukker den måske for tidligt for radiatorventilen, så der ikke kommer varmt vand ind i radiatoren. Så bliver der måske for koldt i rummet.

Elradiatorer

Elradiatorerne fra disse årgange har tit en dårlig termostat og kan med fordel udskiftes til nye elradiatorer med bedre termostater. Det giver et lidt mindre forbrug af den dyre elvarme og en bedre komfort.

Radiatorer 

Læs mere

Rørsystem 

Rørsystem 

De oprindelige vandbårne radiatorer fik enten varmen tilført gennem et 2- eller 1-strenget rørsystem. Vandet blev cirkuleret rundt af en pumpe placeret ved oliekedlen eller fjernvarmen.

Rørsystem 

Rørsystem 

Rørsystem 

 • 2-strenget rørsystemI det 2-strengede rørsystem er der 2 rør med hele vejen rundt. Fremløbsrøret førte det opvarmede vand til radiatorerne, og returrøret førte det afkølede vand tilbage til varmekilden. Radiatorrørene, som oprindeligt var enten tynde kobberrør eller sorte stålrør, løb under parketgulvet eller under loftet i kælderen, og de var som regel isoleret med 20 mm isolering.  I huse med 1. sal kan der også være rør i skunkene for at levere varme til radiatorerne ovenpå. Det er bedre varmetabsmæssigt, hvis rørene er ført synligt i gavlene fra stuetagen og op til radiatorerne foran vinduerne ovenpå. I skunkene vil de være placeret bag isoleringen, hvilket øger varmetabet.
 • 1-strenget rørsystemI et 1-strenget rørsystem er der kun 1 rør med hele vejen rundt til radiatorerne. Det betyder, at vandet i røret bliver mindre og mindre varmt efter hver radiator, fordi det vand, der er blevet afkølet i radiatorerne, blandes op med fremløbet. Det betyder, at radiatorerne skal være større og større, jo længere væk fra varmkilden de er, for at kunne afgive den samme mængde varme. 

Ekspansionsbeholder

Da vand udvider sig, når det varmes op, var det oprindelige rørsystem forsynet med en ekspansionsbeholder. Den hænger som regel oppe på loftet - i hvert fald hvis det er en åben model. Den skal nemlig sidde højere end den øverste radiator for at fungere korrekt. Den har et afløb, der er ført til et gulvafløb i bryggers, ud på taget eller lignende i tilfælde af, vandet bliver så varmt, at beholderen fyldes op.

Skift cirkulationspumpen

Pumpen, der sender vandet rundt i radiatorerne, er sandsynligvis af ældre dato. Hvis den kører med konstant vandmængde, bør du udskifte den med en trinløs, regulerbar cirkulationspumpe.

Ny cirkulationspumpe

Ny cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen sørger for, at det varme vand kommer ud til radiatorerne. I nogle boliger er der en pumpe mere til varmt brugsvand. Overvej at skifte din cirkulationspumpe, hvis den er fra før 1995. Nye cirkulationspumper bruger mindre strøm, fordi de tilpasser sig varmebehovet.

Isoler de varme rør

Hvis du får taget parketgulvet i et etplanshus op for at skifte det ud eller hvis rørene er placeret let tilgængeligt under kælderloftet, bør de være isoleret så godt som muligt for at undgå et stort varmetab. Ellers får du en masse spildvarme fra rørene oppe under loftet – lige inden for en som regel uisoleret sokkel. Det samme gælder, hvis der er varmerør i skunke på en 1. sal.

Skift de oprindelige ventiler

Nye radiatorventiler

Nye radiatorventiler

Termostatstyrede radiatorventiler regulerer varmen mere effektivt. Du kan derfor både spare varme og få et bedre indeklima, hvis du udskifter dine gamle manuelle radiatorventiler med termostatstyrede.

Hvis du skifter fra elvarme

Hvis huset oprindeligt har elradiatorer, og du gerne vil skifte til en anden varmekilde for at spare penge, skal du have vandbårne radiatorer i alle rum og rør til forsyning af radiatorerne.  

Det er lidt besværligt at finde føringsveje til rørene, hvis huset er uden kælder. Du kan med fordel gøre det ved at trække rørene skjult i specialfremstillede fodpaneler i plastik. Så er det kun foran yderdøre og havedøre, at der kan være behov for at brække gulvet op for at trække rørene under det.

Rørsystem 

Læs mere

Varme