BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand i typehus 1977-1984

Varmt vand i typehus 1977-1984

Det varme vand blev oprindeligt varmet op af husets kedel og oplagret i en stor varmtvandsbeholder. I dag produceres det varme vand af husets gaskedel eller med fjernvarme, og varmtvandsbeholderen er blevet mindre.

I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere. Uden for områder med tilslutningspligt blev det varme vand oprindeligt opvarmet af en olie- eller biobrændselskedel.

Varmt vand i typehus 1977-1984

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Den oprindelige varmtvandsbeholder var typisk 150-250 liter, dvs. væsentligt større end nutidens, hvis man ser bort fra dem, der bruges til solvarme.

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Beholderen var oprindeligt ikke isoleret ret meget, men kan være blevet det siden. Den oprindelige varmtvandsbeholder er som regel blevet skiftet ud med en mindre varmvandsbeholder. I dag er varmtvandsbeholderne typisk 60 eller 110 liter og bedre isoleret. Hvis huset er opført med elvarme, har det oprindeligt også haft en elopvarmet varmtvandsbeholder – også kaldet en elvandvarmer.

Vedligehold

Vandet i varmtvandsbeholderen bør være ca. 55 °C. Det er nok til at holde legionella væk og gør, at varmtvandsbeholderen ikke kalker til.  

Forbedringer

Skift varmtvandsbeholderen

 • Tjek beholderens alderHvis varmtvandsbeholderen er 10 år eller ældre, er den klar til udskiftning.
 • Tjek isoleringenHvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre end 20 mm isolering, bør du skifte den ud.
 • Skift, når du skifter kedelDu bør udskifte beholderen, når du alligevel skifter husets kedel eller konverterer til anden varmekilde.
  Ny varmtvandsbeholder

  Ny varmtvandsbeholder

  Hvis din varmtvandsbeholder er over 10 år gammel, er den sandsynligvis dårligt isoleret og har et større varmetab end nødvendigt. Nye beholdere er langt bedre isoleret end gamle. Overvej derfor at skifte til en ny model, som er mere energieffektiv.

Varmtvandsbeholder

Læs mere

Solvarme

Solvarme

Det er relativt nemt at lægge solvarmepaneler på typehusets tag. Mange typehuse står for at skal have udskiftet taget, da eternitpladernes levetid er nået.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Forbedringer

Få solvarme til varmt vand

Hvis varmekilden er naturgas, olie eller biobrændsel, kan det være en god idé at etablere solvarme.

Solvarmen forsyner huset med varmt vand hele sommeren, og kedlen supplerer, når solen ikke leverer varme nok.

 • Solvarmepaneler kan bygges ned i tagbelægningenOvervej at bygge solvarmepanelerne ned i tagbelægningen. Det giver en æstetisk bedre løsning.
 • Etabler solvarme, når du får ny kedel eller varmtvandsbeholderEtabler solvarme, når du alligevel skal skifte/have ny kedel eller skifte varmtvandsbeholderen. Så får du en solvarmebeholder på mindst 200 liter i stedet for en standardvarmtvandsbeholder på 60 eller 110 liter.
  Solvarmeanlæg til varmt vand

  Solvarmeanlæg til varmt vand

  Hvis du opvarmer dit brugsvand med el, olie eller gas, kan det betale sig for dig at installere et solvarmeanlæg til varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Få solvarme til varmt vand og varme

Hvis typehuset har badeværelser med gulvvarme, kan det være en god idé at udvide løsningen til også at bidrage med en smule varme. På den måde får du lune flisegulve om sommeren.

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Solvarmeanlæg til varmt vand og varme

Hvis du opvarmer med olie, naturgas eller elvarme, og hvis du har et opvarmningsbehov om sommeren, kan det betale sig at installere et solvarmeanlæg til varme og varmt vand. Så mindsker du både din varmeregning og din CO2-udledning.

Solvarme

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe er en billig og energibesparende måde at opvarme dit hus og til varmt vand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Etabler en brugsvandsvarmepumpe

Hvis typehusets opvarmes med elvarme eller anden dyr varmekilde, kan en mulighed være at etablere en brugsvandsvarmepumpe.

 • VentilationHvis huset er blevet tættere f.eks. i forbindelse med udskiftning af vinduer og efterisolering af let ydervæg, sørger brugsvandsvarmepumpen for ventilation af huset. Huset får frisk luft ind gennem friskluftventiler.
 • Varmt brugsvandBrugsvandsvarmepumpen producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser.
  Brugsvandsvarmepumpe

  Brugsvandsvarmepumpe

  En brugsvandsvarmepumpe er en billig og klimavenlig måde at opvarme dit hus og dit brugsvand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad. En brugsvandsvarmepumpe giver højere effektivitet ved alle varmeformer.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

I typehuset var det almindeligt med et toilet, et badeværelse og et bryggers i forbindelse med køkkenet.

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

 I nogle typehuse er de vandkrævende rum placeret meget tæt på hinanden. I andre er der ikke tænkt i den retning, dvs. der kan være ret lange rørtræk til det varme vand og dermed meget spildvarme, da rørene typisk ikke er ret godt isoleret. Dette forstærkes, hvis der er cirkulation på brugsvandet.

Vedligehold

Isoler de varme rør

Rørene bør være isolerede, så de svarer til Bygningsreglementets anbefaling, de steder, hvor det er nemt at komme til dem – f.eks. nede i kælderen eller i bryggerset i forbindelse med varmtvandsbeholderen.


Sæt tidsstyring på cirkulationspumper

Hvis der er cirkulationsrør, der sikrer, at der er varmt vand hele tiden, bør cirkulationen kun køre, når der er brug for varmt vand. Den pumpe, der cirkulerer det varme vand, har som regel mulighed for tidsstyring. Den bør tidsindstilles, så der er varmt vand om morgenen og om aftenen.

Hvis der er meget kort afstand mellem varmekilde i kælderen og de køkkener og badeværelser, der skal have tilført varmt vand, kan du måske undvære cirkulationsrøret og pumpen. 

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Cirkulationspumpen pumper det varme vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Med termostatstyring kan du vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor du har behov for varmt vand. Det mindsker både vandspild og sænker din elregning.

Forbedringer

Isoler rør til varmt vand

Rørsystemet bør være så kort som muligt, så det spilder mindst mulig varme på vejen rundt. Som regel ligger badeværelser og køkkener lige i nærheden af hinanden i typehuset, så den detalje er der tænkt på. 

Rørene bør være isolerede, så det svarer til Bygningsreglementet – også hvor de er svære at komme til. 

Rør til fordeling af varmt vand

Læs mere

Varmt vand