BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation i bindingsværkshuset

Ventilation i bindingsværkshuset

Bindingsværkshuset har oprindeligt haft naturlig ventilation. Der kommer frisk luft ind gennem vinduer og utætheder.

Ventilation og aftræk

 • Naturlig ventilationBindingsværkshuset har oprindeligt haft naturlig ventilation. Husets ydervægge er som regel ikke helt tætte, da de består af bindingsværk med murværk i tavl mellem træet. Der vil være små revner imellem træ og murværk, hvor luften kommer ind. Den friske luft kommer også ind gennem oplukkelige vinduer og utætheder f.eks. omkring de gamle vinduer med 1 lag glas, ved samlinger mellem loft og ydervægge eller ved samlinger mellem gulve og ydervægge osv.
 • Rist i køkkenskabNogle bindingsværkshuse har en rist i ydervæggen ind mod et højt skab i køkkenet, som blev holdt koldt på denne måde – et såkaldt spisekammerskab.
 • Lodrette aftrækBindingsværkshusene havde ikke badeværelser og toiletter oprindeligt. Da de fleste badeværelser blev etableret i 1960’erne og 70’erne, hvor der i Bygningsreglementet var krav om lodrette aftræk, har mange af husene det. Der er ikke nødvendigvis lodrette aftræk i badeværelser etableret i 1950’erne. Skorstenseffekten gennem de lodrette aftræk sørger for at lede den opvarmede og beskidte luft ud. Det samme gælder for køkkenet, hvis det ikke har fået en emhætte med aftræk til det fri. 
 • BrændeovnDe ældste bindingsværkshuse blev opvarmet af ildsteder og en brændeovn. Senere bindingsværkshuse fik en eller flere brændeovne eller kakkelovne til at opvarme alle opholdsrum – og de ældste bindingsværkshuse fik erstattet ildstederne med det. Hvis de stadig er der, vil skorstenene virke som et naturligt aftræk. Hvis brændeovnen eller kakkelovnen er i brug, skal den bruge luft for at kunne brænde. Den luft trækkes ind gennem utætheder i huset, og det kan føles som træk.

Husk at lufte ud

 • Daglig udluftningHvis bindingsværkshuset ventileres naturligt, stiller det krav til beboerne om, at de husker at lufte ud. Der skal luftes ud 2-3 gange om dagen med fuld gennemtræk i 5-10 minutter i stuetagen og på 1. sal. Det er vigtigt at overholde tidsrummet, så huset ikke køles for meget ned. Hvis det sker, har man ingen glæde af murværket i tavlenes varmeakkumulering, som gratis varmer den friske luft op. 

Ventilation i bindingsværkshuset

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis dit hus er relativt velisoleret og tæt. Det er f.eks., hvis huset har fået efterisoleret og tætnet lofter, vægge og gulve og fået nye energivinduer med tætte fuger omkring eller fået energirenoveret de eksisterende vinduer.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Etabler ventilation med varmegenvinding

Det er lidt kompliceret at installere et ventilationsanlæg i et bindingsværkshus, da det kan være svært at finde føringsveje til indblæsningskanaler til opholdsrum og udsugningskanaler til køkken og badeværelser, da 1. sal som regel er blevet inddraget til beboelse.

Når du alligevel efterisolerer

Det kan med fordel gøres, når der alligevel efterisoleres og tætnes, da konstruktionerne så er åbne, og der kan blive plads til kanalerne. Pladsproblemet opstår især, når kanalerne skal trækkes fra hanebåndsloftet ned til skunkene, hvor kanalerne til indblæsning og udsugning i stueetagen bør være.

Hvis der ikke er nogen skillevægge på 1. sal, som kanalerne kan bygges ind i, kan der bygges nogle kasser, som kanalerne skjules i. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter. 

 • Indblæsning og udsugningIndblæsningsarmaturerne bør placeres i nærheden af ydervæggen, så den friske luft skal gennem hele rummet, før den suges ud igen. Du bør placere udsugningsarmaturerne så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar, komfur og vask.

  For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i dørene eller hul omkring dørene, så den brugte og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene, f.eks. ved at fjerne dørtrin.

 • Placering af aggregatetVentilationsaggregatet kan placeres på hanebåndsloftet i midten af huset, men da bindingsværkshusene er meget smalle, vil der ikke være meget plads, og adgangen kan være besværlig. Det vil som regel give bedst mening at placere aggregatet i et evt. bryggers, hvor det er nemmere at komme til at servicere det.
  Ventilationsanlæg med varmegenvinding

  Ventilationsanlæg med varmegenvinding

  Et ventilationsanlæg med varmegenvinding genbruger varmen fra dit hus og giver både en mindre varmeregning og et bedre indeklima. Overvej det, hvis dit hus er velisoleret og tæt.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Hybridventilation

Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation

Hvis bindingsværkshuset også har nyere energivinduer, der kan åbnes vha. automatisk styring, kan du med fordel etablere hybridventilation, hvor ventilationsanlægget skifter luften og genvinder varmen i vinterhalvåret, mens oplukkelige vinduer skifter luften i sommerhalvåret, hvor luftudskiftning ikke er forbundet med varmetab. Der skal dog fortsat være mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse.

Hybridventilation

Energiløsning: Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Hvis huset varmes op med en dyr varmekilde, er en anden mulighed at få installeret en brugsvandsvarmepumpe. Varmepumpen er en god idé, hvis huset er blevet tættere, f.eks. fordi du har skiftet vinduer og efterisoleret bindingsværksvæggene indefra, fordi den sørger for udluftning af huset.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Installer en brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, evt. bryggers og badeværelser. På den måde udnytter den en stor del af den varme, som ellers bare forsvinder. Gennem friskluftventiler kommer der frisk luft ind i huset øvrige rum som hidtil.  

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe er en billig og klimavenlig måde at opvarme dit hus og dit brugsvand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad. En brugsvandsvarmepumpe giver højere effektivitet ved alle varmeformer.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Du bør montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Hvis bindingsværkshuset har fået nye vinduer – eller har fået energiforbedret de gamle med forsats- eller koblede rammer – er vinduerne blevet meget tættere, og så kommer der alt for lidt frisk luft ind. Derfor bør du montere friskluftventiler i ydervæggene i alle opholdsrum lige ved vinduerne.

Placer dem et lille stykke under loftet, så den friske luft klæber til loftet og opvarmes i stedet for at falde ned på beboerne. Det kaldes Coandaeffekten. Hvis friskluftventilerne placeres forkert, lukker beboerne dem til, fordi det trækker, og så får de ikke frisk luft ind. Du kan også vælge vinduer med indbyggede friskluftventiler.

Friskluftventiler

Læs mere

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Vedligehold

Hold aftrækskanaler i køkken, toilet og badeværelse rene, så skorstenseffekten bevares. Der kommer støv, edderkoppespind, blade osv., hvis du ikke rengør kanalerne en gang imellem.

Hvis aftrækskanalerne på et tidspunkt er blevet lukket til, bør du åbne dem igen, så du genskaber den naturlige ventilation. Den kan kun fungere, hvis der kommer frisk luft ind vandret i ydervæggene, og den beskidte luft ledes ud lodret op.

Aftrækskanaler

Læs mere

Ventilation