BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Tag

Tag

Tag

Tag

Tag på typehus 2007-2015

Tag på typehus 2007-2015

Taget på typehuset af denne årgang har normalt hældning og er beklædt med betontagsten eller tegl. Disse tagtyper har normalt undertag. Tagene med lav hældning har en gitterspærskonstruktion. Tagene med større hældning har typisk en hanebåndskonstruktion.

I huse af disse årgange er loftskonstruktionen godt isoleret og tætnet, hvad enten loftet er uudnyttet, eller der er en beboet 1. sal. Dette er godt for huset, da varm luft stiger opad og indeholder fugt, der kan gøre skade på træet i tagkonstruktionen, hvis den ikke er tætnet godt nok.

Tag på typehus 2007-2015

Tag med lav hældning

Tag med lav hældning

Taget har normalt et uudnyttet tagrum, hvor loftet er godt isoleret. Hældningen af taget kan være meget forskellig fra hus til hus afhængigt af hældningen på gitterspærskonstruktionen. Fra 25 til 35 ° er almindeligt.

Tag med lav hældning

Tag med lav hældning

Tag med lav hældning

De fleste tage har hel valm, men tage med gavl op til taget ses også. Under isoleringen er der normalt en dampspærre af plastik.

Da husene er opført efter, at der blev stillet krav om måling af tæthed i Bygningsreglementet i 2006, er dampspærren tæt i samlinger og ved forbindelserne med ydervæggene.

Husene findes også med loft til kip i samme årgang. Her er der typisk også godt isoleret mellem sakse- eller bjælkespærene og et ventileret hulrum over isoleringen, hvor den ligger parallelt med taget.

Lofterne beklædes typisk med gipsplader, der spartles og males.

De fleste tage har gode, store udhæng, der beskytter facaderne og eventuelle gavle. Spærenderne er enten synlige eller beklædt med brædder. Taget afsluttes med en stern langs facaderne og en vindskede ved gavlene. Begge dele er udført i brædder.

Tagene kan også have meget små, nærmest ikke eksisterende udhæng både langs facaderne og i eventuelle gavle. Løsningen er nærmest fri af træ. Gavlene er som regel muret op, men ses også bræddebeklædte.

Vedligehold

Tagbelægning

 • Tjek for revner og utæthederTjek taget for revner og utætheder i teglsten og betontagsten, og udskift de defekte sten. Undertaget bliver beskadiget, hvis det udsættes for sol og regn gennem længere tid.
 • Hold ventilationsåbninger reneVed tagrygning og tagfod er der som regel ventilationsåbninger, som er forsynet med fugleklodser/gitre, som forhindrer fugle og andre dyr i at komme ind i tagrummet. Hold disse åbninger rene, og put udfaldne fugleklodser/gitre ind igen.
 • Hold mos og alger nedeHold mos og alger nede Mos og algebelægning på tage er primært et kosmetisk problem, da væksterne ikke forringer tagdækningen eller forkorter levetiden ret meget. I visse tilfælde kan begroningen dog være så kraftig, at der er risiko for, at vand suges ind gennem samlinger. Det kan give fugt i lægter og tagværk og forårsage skimmelvækst. Rens tagrenderne mindst 2 gange om året. Vær evt. ekstra opmærksom på nedfaldne blade om efteråret.

Træværk

 • Tjek for råd og svampTjek træværk ved tagfod, udhæng og gavle for begyndende råd og svampeangreb. Det kan være nødvendigt at åbne underbeklædningen under udhænget (udhængsbrædder) for at kunne tjekke træets tilstand ordentligt.
 • Hold overfladebehandlingen ved ligeHold overfladebehandlingen/imprægneringen af træværket ved lige ved jævnligt at smøre med træbeskyttelsesmiddel, som trænger ind i træet. Hvis du bruger fulddækkende træbeskyttelse (maling), er der risiko for, at træet rådner, fordi malingsfilmen hindrer fugten i træet i at afdampe. Vær især opmærksom på imprægnering og beskyttelse af endetræ som bjælkeender, spærender og remme.

Forbedringer

Du bør altid tætne loftkonstruktionen, hvis du efterisolerer.

Loftskonstruktionen er normalt isoleret med 350-600 mm afhængigt af, hvad der har skullet til for (eller er blevet valgt for), at husets energibehov ikke blev større end energirammen. Da et hus i 1 plan har et stort lofts-, væg- og gulvareal, hvor varmen kan strømme ud, betyder det, at huset er nødt til at være godt isoleret.

 

Tag med lav hældning

Læs mere

Tag med større hældning

Tag med større hældning

Typehusene findes også med 1. sal, dvs. tage med ca. 45 ° hældning eller mere.

Tag med større hældning

Tag med større hældning

Tag med større hældning

Typisk er det husets værelser med tilhørende badeværelse, der befinder sig oppe under skråvæggene. Her er lofterne også af gips.

Hvis huset er muret, er gavlene er som regel også murede. Disse huse har et nærmest ikke eksisterende udhæng, hvor murværket nærmest støder direkte i taget både ved gavlene og langs facaderne – ligesom tidligere tiders murermestervilla.

Hvis huset er et træhus, er gavlene som regel beklædt med brædder. Disse huse har typisk et stort udhæng, der beskytter træbeklædningen på facader og gavle. Udhænget har stern og vindskeder i træ. Udhængets spærender er enten synlige eller skjult bag brædder.

Vedligehold

Tagbelægning

 • Tjek for revner og utæthederTjek taget for revner og utætheder i eternitplader eller tagsten og udskift defekte plader og tagsten.
 • Hold ventilationsåbniner reneVed tagrygning og tagfod er der som regel ventilationsåbninger, som er forsynet med fugleklodser/gitre, som forhindrer fugle og andre dyr i at komme ind i tagrummet. Hold disse åbninger rene, og put udfaldne fugleklodser/gitre ind igen.
 • Hold mos og alger nedeMos og algebelægning på tage er primært et kosmetisk problem, da væksterne ikke forringer tagdækningen eller forkorter levetiden ret meget. I visse tilfælde kan begroningen dog være så kraftig, at der er risiko for, at vand suges ind gennem samlinger. Det kan give fugt i lægter og tagværk og forårsage skimmelvækst.

  Få professionelle afrensere til at rense taget. Der kan være både sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold, der skal overholdes. F.eks. kan der blive frigivet asbest, når man afrenser asbestholdige eternitplader.

Træværk

 • Tjek for råd og svampTjek træværk ved tagfod, udhæng og gavle for begyndende råd og svampeangreb. Det kan være nødvendigt at åbne underbeklædningen under udhænget (udhængsbrædder) for at kunne tjekke træets tilstand ordentligt.
 • Hold overfladebehandlingen ved ligeHold overfladebehandlingen/imprægneringen af træværket ved lige ved jævnligt at smøre med træbeskyttelsesmiddel, som trænger ind i træet. Hvis du bruger fulddækkende træbeskyttelse (maling), er der risiko for, at træet rådner, fordi malingsfilmen hindrer fugten i træet i at afdampe.

Tagrender

 • Rens 2 gange årligtHold tagrender og tagnedløb rene og funktionsdygtige, så regnvand bliver ledt til tagbrønde og regnvandsledninger. Tjek og rens tagrender 2 gange om året. Vær evt. ekstra opmærksom på nedfaldne blade om efteråret.

Forbedringer

Hvis huset har en udnyttet 1. sal, er hanebåndsloftet typisk isoleret med 350-400 mm isolering.

Skråvægge er typisk isoleret med 300-400 mm isolering – ofte en smule mindre end hanebåndsloftet, da isoleringstykkelsen er proportional med spærets højde, dvs. jo større isoleringstykkelse jo højere spær, med mindre der bygges indad på spærenes underside.

Skunkvæggen er som oftest isoleret med mere end resten af tagkonstruktionen – typisk med 450 mm og opad. Det vælges bl.a., fordi det vandrette stykke udgør loftet i stueetagen. Skunken kan også være helt fyldt ud med isolering. En anden mulighed er en trempel, hvor isoleringen i trempelvæggen er skunkvæggens isolering.

Et hus i 1½ plan har et lidt mindre lofts-, væg- og gulvareal i forhold til husets størrelse end et hus i 1 plan. Derfor kan isoleringstykkelserne være lidt mindre, og huset stadig leve op til energirammen.

Tag med større hældning

Læs mere

Tag