BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand

Varmt vand i typehus 2007-2015

Varmt vand i typehus 2007-2015

Da typehuset er relativt nybygget, og fremstillingen af det varme vand er indregnet i energirammen, er der som regel ingen rentable energibesparelser at komme efter på varmtvandssiden.

Det varme vand bliver varmet op af husets kedel, fjernvarme eller en varmepumpe og oplagres i en varmtvandsbeholder. I nogle fjernvarmeområder er der gennemstrømsvekslere i stedet for varmtvandsbeholdere. Mange af typehusene har en brugsvandsvarmepumpe, der også bidrager til opvarmning af det varme vand. Nogle af dem har solvarme, som bidrager med opvarmningen af det varme vand.

Varmt vand i typehus 2007-2015

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Typehuset af disse årgange har typisk en lidt større varmtvandsbeholder end husene fra årgangene før.

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholderen varierer typisk fra 100 til 300 liter afhængigt af, hvor meget teknik, der er sluttet til den. Varmtvandsbeholderen kan være bygget sammen med en varmepumpe, et ventilationsanlæg, en brugsvandsvarmepumpe eller solvarmepaneler.

Vedligehold

Vandet i varmtvandsbeholderen bør være ca. 55 °C. Det er varmt nok til at holde legionella væk og ikke så varmt, at varmtvandsbeholderen kalker til.

Varmtvandsbeholder

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En del typehusfirmaer har som standard monteret en brugsvandsvarmepumpe.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpen producerer varmt brugsvand ved at trække varmen ud af den luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser. Huset får frisk luft ind gennem friskluftventiler i alle øvrige rum.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Solvarme

Solvarme

Nogle typehuse har solvarme, som sørger for opvarmningen af det varme vand hele sommeren.

Solvarme

Solvarme

Solvarme

Husets kedel eller varmepumpe supplerer, når solen ikke leverer varme nok. Kedlen kan være en gas-, biobrændsels- eller oliekedel. Varmepumpen er enten en jordvarmepumpe eller en luft til vand-varmepumpe.

Solvarmepanelerne er som regel bygget ned i typehusets tag. Det er en æstetisk god løsning.

Da typehuset næsten altid har gulvvarme, kan solvarmen med et lidt større areal af solvarmepaneler være med til at bidrage med en smule rumvarme, som kan glæde komfortmæssigt på gulve med fliser eller klinkebelægning.

Solvarme

Læs mere

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

I nogle typehuse har man placeret rørene helt optimalt, nemlig med det varme vand i toppen af gulvets isolering og det kolde vand i bunden. Det er desværre ikke altid tilfældet.

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

Rør til fordeling af varmt vand

I typehuset er det almindeligt med et toilet, et badeværelse og et bryggers i forbindelse med køkkenet. I nogle typehuse er de vandkrævende rum placeret meget tæt på hinanden. I andre er der ikke tænkt i den retning, dvs. der kan være ret lange rørtræk til det varme vand og dermed meget spildvarme, da rørene typisk ikke er ret godt isoleret. Dette forstærkes, hvis der er cirkulation på brugsvandet.

Vedligehold

Isoler de varme rør

Rørene bør være isolerede, så de svarer til Bygningsreglementets anbefaling, de steder, hvor det er nemt at komme til dem – f.eks. i bryggerset ved varmtvandsbeholderen eller gennemstrømsveksleren.

Sæt tidsstyring på cirkulationspumpen

Hvis der er cirkulationsrør, der sikrer, at der er varmt vand hele tiden, bør cirkulationen kun køre, når der er brug for varmt vand. Den pumpe, der cirkulerer det varme vand, har som regel mulighed for tidsstyring. Den bør indstilles, så der er varmt vand om morgenen og om aftenen.

Hvis der er meget kort afstand mellem varmekilden i bryggerset og de køkkener og badeværelser, der skal have tilført varmt vand, kan du måske undvære cirkulationsrøret og pumpen.

I typehuse med IHC (Intelligent Home Concept) kan cirkulationspumpen sættes til kun at køre, når der er tændt for lyset i køkken eller bad. Så kører den kun, når der er brug for det varme vand.

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Styring af cirkulationspumpe til varmt vand

Cirkulationspumpen pumper det varme vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanen. Med termostatstyring kan du vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor du har behov for varmt vand. Det mindsker både vandspild og sænker din elregning.

Rør til fordeling af varmt vand

Læs mere

Varmt vand