BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation i typehus 2007-2015

Ventilation i typehus 2007-2015

Typehuset er enten ventileret med et ventilationsanlæg med varmegenvinding, en brugsvandsvarmepumpe eller naturlig ventilation.
  • Ventilation med varmegenvindingVed ventilation med varmegenvinding genvindes en stor del af varmen i udsugningsluften. En brugsvandsvarmepumpe genvinder varmen fra udsugningsluften til opvarmning af det varme vand. Ved naturlig ventilation ledes den brugte og opvarmede luft ud gennem aftrækskanaler i køkken, bryggers og badeværelser eller suges ud mekanisk.
  • BrugsvandsvarmepumpeI typehuse af disse årgange, er en brugsvandsvarmepumpe. Den skifter luften en gang hver 2. time som krævet i Bygningsreglementet og producerer varmt brugsvand ved at trække varmen ud af den brugte, varme og beskidte luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser. På den måde udnytter den en stor del af den varme, som ellers bare forsvinder. Huset får frisk luft gennem friskluftventiler i alle øvrige rum.
  • Naturlig ventilationNaturlig ventilation er på vej ud, men ses stadig i få huse af disse årgange. Den friske luft bliver tilført både vha. et oplukkeligt vindue og en regulerbar friskluftventil af en vis størrelse i alle opholdsrum. I køkkenet var kravet det samme. I badeværelser var der også krav om enten åbent vindue eller en friskluftventil med et lidt større areal. Vinduerne kan også være forsynet med friskluftventiler. Bygningsreglementet stillede krav om enten naturligt aftræk eller mekanisk udsugning. Størrelsen på det lodrette aftræk fra køkken, bryggers, badeværelser og toiletter er beskrevet i Bygningsreglementet. Skorstenseffekten i de lodrette aftræk sørger for at lede den opvarmede og beskidte luft ud. Ved mekanisk udsugning var der krav til, hvor meget luft der skulle suges ud.

Gode råd om naturlig ventilation

Hvis typehuset ventileres naturligt og er relativt tæt, skal du huske at lufte ud 2-3 gange om dagen med fuld gennemtræk i 5-10 minutter.

Det er vigtigt at overholde tidrummet, så huset ikke køles for meget ned. Hvis det sker, har du ingen glæde af bagvæggen af murværk eller letbetons varmeakkumulering, som nærmest gratis varmer den friske luft op.

Hvis huset er opført med naturlig ventilation, kan du installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Så sparer du størstedelen af den varme, du normalt lufter ud. Ventilationsanlægget kræver plads til indblæsningskanaler i opholdsrum og udsugningskanaler i køkken og badeværelser – og til selve ventilationsaggregatet.

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hold friskluftventiler rene, så den friske luft kan komme ind.

Hvis huset er naturligt ventileret, skal friskluftventilerne ligeledes holdes rene. Det samme gælder aftrækskanaler i køkken, toilet og badeværelse, så skorstenseffekten bevares. Der kommer støv, edderkoppespind, blade osv., hvis du ikke fejer eller støvsuger kanalerne en gang imellem. Evt. mekanisk udsugning i badeværelser bør også holdes ren. Det samme gælder selvfølgelig emhætten, som udgør den mekaniske udsugning i køkkenet.

Ventilation i typehus 2007-2015

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Da typehusene af disse årgange er velisolerede og tætte og skal overholde en energiramme eller lavenergiramme, er en del af dem opført med et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Dvs. et anlæg, der blæser ren, delvist opvarmet luft ind i husets opholdsrum. Luften opvarmes af den brugte, varme og beskidte luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlægget er som regel placeret i et skab i bryggerset sammen med de øvrige installationer, men kan også være placeret på loftet.

Indblæsningskanaler til opholdsrum og udsugningskanaler til køkken og badeværelser er trukket på husets loft. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter og bør ligge nede i loftisoleringen, så man ikke spilder nogen varme.

Indblæsningsarmaturerne bør være placeret i nærheden af ydervæggen, så den beskidte/brugte luft bliver skubbet væk. Udsugningsarmaturerne bør være placeret så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar komfur og vask.

For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i eller hul omkring dørene, så den brugte og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene ved at undlade dørtrinnet, når dørene monteres.

Vedligehold

Filteret i ventilationsanlægget skal skiftes mindst 1 gang om året, ved behov hvert halve år.

Forbedringer

Etabler ventilation med varmegenvinding

Det er forholdsvis nemt at installere et ventilationsanlæg i et typehus i 1 plan, da der er plads til at trække indblæsningskanaler til opholdsrum og udsugningskanaler til køkken og badeværelser på loftet. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter og kan ligge i isoleringslaget. Det er mere besværligt, hvis typehuset er i 1½ plan.

Placering

  • IndblæsningPlacer indblæsningsarmaturerne i nærheden af ydervæggen, så den beskidte/brugte luft bliver skubbet væk.
  • UdsugningPlacer udsugningsarmaturerne så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar, komfur og vask. Kanalerne til udsugning kan også let føres på loftet, hvis huset er i 1 plan. Det bliver lidt mere besværligt, hvis det er i 1½ plan.
  • VentilationsaggregatVentilationsaggregatet bør placeres på loftet, hvor der som regel er plads.

Cirkulation i huset

For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i eller hul omkring dørene, så den brugte, varme og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene. Det kan f.eks. opnås ved fjernelse af dørtrin.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding genbruger varmen fra dit hus og giver både en mindre varmeregning og et bedre indeklima. Overvej det, hvis dit hus er velisoleret og tæt.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Hybridventilation

Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation

Forbedringer

Hvis typehuset også har nyere energivinduer, der kan åbnes vha. automatisk styring, kan du med fordel etablere hybridventilation, hvor ventilationsanlægget skifter luften og genvinder varmen i vinterhalvåret, mens oplukkelige vinduer skifter luften i sommerhalvåret, hvor luftudskiftning ikke er forbundet med varmetab. Der skal dog fortsat være mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse.

Hybridventilation

Energiløsning: Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Læs mere

Ventilation