BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Varme

Varme

Varme

Varme

Varme i typehus 2007-2015

Varme i typehus 2007-2015

Hvis typehuset ligger i et område med tilslutningspligt til enten naturgas eller fjernvarme, har det sandsynligvis enten en gaskedel eller fjernvarme. Lavenergihuse er undtaget tilslutningspligten og kan derfor have en anden varmekilde – f.eks. en varmepumpe. Hvis typehuset ligger uden for naturgas- eller fjernvarmeområde, har det varmepumpe, biobrændsel eller oliekedel.

I områder uden tilslutningspligt er typehuset typisk opvarmet med en varmepumpe – enten jordvarme, hvis der er jord nok til at grave jordvarmeslangerne ned, eller en luft til vand-varmepumpe. Andre muligheder er biobrændselskedler eller kondenserende oliekedler.

Kedler kan være udskiftningsmodne efter ca. 15 år, hvis der er kommet mere energieffektive kedler. Varmepumper er som regel udskiftningsmodne efter ca. 20 år.

Varme i typehus 2007-2015

Fjernvarme

Fjernvarme

Fra 1990 blev der monteret fjernvarmeunits. En unit er en samlet enhed, som er installeret på væg eller i skab. En unit er mere kompakt end ældre installationer og bør i typehuset være godt isoleret.

Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme

Vedligehold

Eftersyn

Der er ingen krav om eftersyn af fjernvarmeinstallationer, men det er en god idé at justere og vedligeholde installationen hvert 2. år. Her gennemgår en specialuddannet vvs-installatør eller servicemontør fjernvarmeinstallationen. Han efterser, tester og justerer både selve fjernvarmeinstallationen og varmefordelingsanlægget.

Han vejleder dig også om, hvilke forbedringer der kan være gode at få udført, og om hvordan du kan sikre en fornuftig drift af fjernvarmeinstallationen.

Vælg en virksomhed fra Fjernvarmens Serviceordning

Vælg en virksomhed, der er medlem af Fjernvarmens Serviceordning, til at indregulere anlægget. De er specialuddannelse inden for fjernvarme og arbejder ofte sammen med det lokale fjernvarmeværk.

Overvej isolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra fjernvarmeinstallationen.

Fjernvarme

Læs mere

Naturgas

Naturgas

Gaskedlens type og tilstand afhænger af, hvornår den er installeret. Naturgasnettet blev etableret i hele landet i starten af 1980’erne, så de nye typehuse i naturgasområder fik typisk monteret en gaskedel, da de blev bygget.

Naturgas

Naturgas

Naturgas

Fra midten af 1990’erne var det almindelig med kondenserende gaskedler. Fra 2000 var det lovkrav, at gaskedler skulle være kondenserende. Det er kedler, der kan udnytte energien i røgen fra afbrændingen af gassen – dvs.at virkningsgraden i nogle situationer kan komme over 100 %.  Den gennemsnitlige virkningsgrad er ca. 100 %.

Vedligehold

Eftersyn

Der er ingen krav om, hvor ofte du skal have kontrolleret gaskedlen, men det er en god idé at få den efterset en gang om året. Eftersynet indebærer:

 • Kontrol af friskluftstilførsel og aftræk
 • Kontrol af kedeltermostat
 • Kontrol af kedlens sikkerhedsfunktioner
 • Kontrol, rensning og justering af brænderen
 • Evt. reparationer
 • Energitest og helhedsvurdering af anlægget

Vælg en vvs’er, der er medlem af GSR

Eftersynet kan med fordel udføres af et medlem af Gas Service Registreringen (GSR), som er en sammenslutning af autoriserede vvs-installatører, der kan vejlede dig om, hvordan du kan spare energi, og om du evt. bør skifte varmeform.

Overvej isolering

Du bør få efterisoleret rør, pumper m.m. fra gaskedlen, hvis der er behov for det.

Forbedringer

Du har måske overvejet at udskifte dit gasfyr med en anden form for opvarmning. Det vil koste nogle penge her og nu, men det kan formentligt hurtigt tjene sig hjem afhængigt af gaspriserne.

I vores beregner Ny Varme kan du få et overslag, på hvad det koster for dig, og hvad du kan spare ved at skifte opvarmningsform.

Prøv Ny Varme

Naturgas

Læs mere

Varmepumper

Varmepumper

Hvis typehuset er et lavenergihus, dvs. et hus med et lavere energiforbrug end mindstekravene i Bygningsreglementet, kan husets fritages for tilslutningspligt til naturgas eller fjernvarme. Hvis der ikke er valgt kollektiv forsyning, har huset typisk fået jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe.

Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper

Vedligehold

Jordvarme

Kommunen stiller krav om, at jordvarmeanlægget tilses 1 gang om året for at kontrollere, at der er væske nok i de slanger, der er nedgravet i jorden. Kølemiddelkredsen inde i anlægget skal også efterses 1 gang om året i henhold til Arbejdstilsynets Kølebekendtgørelse. Eftersynet skal udføres af et certificeret kølefirma.

Luft til vand-varmepumpe

Arbejdstilsynets Kølebekendtgørelse stiller også her krav om, at kølemiddelkredsen inde i anlægget efterses 1 gang om året. Eftersynet skal udføres af et certificeret kølefirma.

Om varmepumper

Jordvarme

Varmepumpen udnytter den vedvarende energi fra solens opvarmning af jorden. Jordvarmepumpen er mere effektiv end en luft til vand-varmepumpe, men den er også dyrere og kræver et vist jordareal til at grave slanger ned.

Jordvarme kan også etableres med lodrette rør ned i jorden. Så er det ikke længere solens opvarmning af jorden der udnyttes, men jordens varme. De lodrette rør koster lidt mere end de vandretliggende, men til gengæld skal der ikke graves nær så meget op.

Luft til vand-varmepumpe

Hvis du ikke har en stor nok have til at grave jordvarmeslanger ned, vil man typisk installere en luft til vand-varmepumpe til at varme typehuset op. Luft til vand-varmepumpen er lidt billigere end jordvarmepumpen, men er til gengæld ikke helt så effektiv. Varmepumpen udnytter den vedvarende energi fra solens opvarmning af luften.

En luft til vand-varmepumpe kan støje fra udedelen. Derfor bør du placere den, så lyden ikke kommer til at genere naboen eller jer selv.

Varmepumper

Læs mere

Biobrændsel

Biobrændsel

Hvis det nybyggede typehus lå på landet, blev det mere og mere almindeligt med kedler til afbrænding af træ, halm eller andet biobrændsel.

Biobrændsel

Biobrændsel

Biobrændsel

Vedligehold

Biobrændselskedlens tilstand afhænger af, hvordan den er vedligeholdt, og hvornår den sidst er blevet efterset.

 • Tjek, om det er tid til eftersynTjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der er ingen regler for, hvor tit kedlen skal tjekkes, men det er en god idé at få den efterset regelmæssigt, gerne efter hvert af skorstensfejerens årlige besøg – bl.a. af sikkerhedshensyn.
Eftersyn af biobrændelskedel

Energiløsning: Eftersyn af biobrændselskedler

Et årligt eftersyn af biobrændselskedlen giver en mere effektiv drift af anlægget.

 

Biobrændsel

Læs mere

Olie

Olie

Hvis typehuset ligger uden for områder med tilslutningspligt, kan det være opført med en oliekedel.

Olie

Olie

Olie

Et oliefyringsanlæg består af en kedel og en brænder. Brænderen har en vis betydning for effektiviteten, men det er kedlen, der betyder mest for den samlede energieffektivitet.

Fra ca. år 2000 kunne oliekedler fås kondenserende lige som gaskedler. Dvs. med en virkningsgrad, der også kan komme over 100 % i nogle situationer. Den gennemsnitlige virkningsgrad er ca. 98 %.

Vedligehold

Eftersyn

 • Tjek om det er tid til eftersynTjek din seneste regning, eller spørg din serviceudbyder, hvornår din kedel sidst blev tjekket. Der er ingen regler for, hvor tit kedlen skal tjekkes, men det er en god idé at få den efterset regelmæssigt, gerne efter hvert af skorstensfejerens årlige besøg – bl.a. af sikkerhedshensyn.
Isolering af rør og ventiler i bryggers og kælder

Energiløsning: Eftersyn af oliefyr

Hvis oliekedlen er sodet til, eller oliebrænderen er tilsmudset, bliver kedlen mindre effektiv. Hvis oliekedlens drift skal være optimal, er det derfor en god ide at få et olieservicefirma til at efterse det jævnligt – gerne 1 gang om året.

 • Vælg en tekniker fra OR-ordningenVælg en tekniker fra OR-ordningen til at tjekke dit oliefyr. OR-ordningen er en frivillig ordning for oliefyrs-servicebranchen. Medlemmerne af OR-ordningen er oliefyrsteknikere, der er godkendt til at udføre energimålinger og eftersyn.

  Samtidig med målingen bør du få oliefyringsanlægget kontrolleret, renset og justeret. Oliefyrsteknikeren kan også fortælle dig, om oliekedlen kan forbedres. De fleste skorstensfejere kan også foretage energimålingen.

Overvej rørisolering

Tit er rørsioleringen selv i disse helt nye huse glemt, fordi den udføres af en anden end den vvs’er, der har monteret varmekilden. Sørg for at få rørene isoleret, så der ikke er et stort varmespild i husets bryggers.

Forbedring

Skrot oliefyret

Skrot dit oliefyr, og skift til fjernvarme eller en varmepumpe – det giver typisk store besparelser på både din varmeregning og CO2-udledningen. Du bør være særligt opmærksom på at skifte, hvis din oliekedel er over 15 år gammel.

Tjek med vores beregner Ny Varme, om du kan få fjernvarme eller skal overveje varmepumpe. Her kan du også få et overslag på hvad det koster og hvad du kan spare, når du skifter.

Prøv Ny Varme

Olie

Læs mere

Rørsystem

Rørsystem

De vandbårne radiatorer fik varmen tilført gennem et 2-strenget rørsystem. Vandet blev cirkuleret rundt af en pumpe placeret ved gaskedlen eller fjernvarmeinstallationen.

Rørsystem

Rørsystem

Rørsystem

I det 2-strengede rørsystem er der 2 rør med hele vejen rundt. Fremløbsrøret fører det opvarmede vand til radiatorerne, og returrøret fører det afkølede vand tilbage til varmekilden. Radiatorrørene er også i plastik og trækkes under parket- eller bræddegulvet eller under loftet i kælderen. 

I huse med 1. sal kan der også være rør i skunkene for at levere varme til radiatorerne ovenpå. Det er bedre varmetabsmæssigt, hvis rørene er ført synligt i gavlene fra stuetagen og op til radiatorerne foran vinduerne ovenpå. I skunkene vil en placering bag isoleringen betyde forøget varmetab, hvis rørene ikke er godt isoleret.

Forbedringer

Skift cirkulationspumpen

Kontroller, at cirkulationspumpen, der sender det varme vand rundt til gulvvarmen og/eller husets radiatorer, er den bedst mulige. Hvis ikke, bør du udskifte den.

Ny cirkulationspumpe

Ny cirkulationspumpe

Cirkulationspumpen sørger for, at det varme vand kommer ud til radiatorerne. I nogle boliger er der en pumpe mere til varmt brugsvand. Overvej at skifte din cirkulationspumpe, hvis den er fra før 1995. Nye cirkulationspumper bruger mindre strøm, fordi de tilpasser sig varmebehovet.

Rørsystem

Læs mere

Radiatorer

Radiatorer

Det var mindre almindeligt med radiatorer. Huset kunne have radiatorer i opholdsrum og gulvvarme i badeværelser som tidligere tiders huse. Hvis huset var i 1½ plan, kunne det f.eks. have gulvvarme i stueetagen og radiatorer på 1. sal.

Radiatorer

Radiatorer

Radiatorer

Typehusets radiatorer er som regel placeret under vinduerne i alle opholdsrum. Det giver den bedste fordeling af varmen i rummet og den bedste komfort. 

Vinduerne isolerer dårligere end ydervæggene. Det skaber et kuldenedfald, som radiatorerne modarbejder, når den opvarmede luft stiger op. Derfor placeres radiatoren optimalt under vinduet.  Dette giver mindst mulige gener fra kuldenedfald fra vinduet. Selvom vinduerne af disse årgange er energivinduer, isolerer de stadig ringere end væggene, så kuldenedfald fra store vinduer kan stadig forekomme.

Oprindelige radiatorer

Radiatorer var af pladejern med enten glat eller riflet overflade og med en ydelse passende til husets varmekilde. Hvis typehuset opvarmes med en kondenserende kedel eller varmepumpe, er radiatorerne dimensioneret til en lav fremløbstemperatur – dvs. de er store.

Opvarmes typehuset med fjernvarme eller en biobrændselskedel, er radiatorerne sandsynligvis dimensioneret til en høj fremløbstemperatur – dvs. de er små. Det varme vand kommer ind i toppen af den ene side af radiatoren, og det afkølede vand løber ud i bunden af radiatoren i den modsatte side.

Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og lunken i bunden. Termostatstyrede radiatorventiler på radiatorerne var standard. De blev helt almindelige fra omkring 1965.

Vedligehold

 • Hold radiatorerne friHold området lige foran radiatorerne frit, så radiatorerne yder mest muligt. Undgå at placere sofaen lige op af radiatoren. Vindueskarmene bør sidde et stykke over radiatorerne for at få størst mulig glæde af varmen. 10 cm luft over radiatoren er bedre end 5 cm luft.
 • Hvis radiatoren rislerHvis der er en rislende lyd i radiatoren, er der luft i systemet. Åbn for luftskruen, og vær klar med en klud, hvis der skulle komme en smule sort vand med ud. Rørsystemet bør være luftfrit, så det ikke ruster.
 • Hold øje med, om rørsystemet taber vandHvis du med jævne mellemrum skal hælde vand på rørsystemet til gulvvarmen eller radiatorerne, bør du finde lækagen. Jo før, du finder den, jo mindre skade sker der på de nærliggende konstruktioner.
 • Stil radiatorerne ensAlle radiatorer bør stå på det samme, så varmen bliver jævnt fordelt i boligen og i de enkelte rum. Tjek, at radiatorerne er lige varme i den samme højde. Så hjælper de hinanden med opvarmningen, og du får en effektiv afkøling af vandet.
 • Skru ned, når du lufter udLuk for radiatoren, mens du lufter ud. Det behøver du dog ikke, hvis du har de nyeste termostatstyringer, der kan registrere, at et vindue åbner.
 • Motioner ventilerneDu kan være nødt til at motionere radiatorventilerne, når varmesæsonen sætter ind. Somme tider kan de have sat sig fast i sommerens løb, og så virker ventilen ikke.
 • Overvej returtermostatventilerHvis det med fjernvarme er svært at opnå afkøling på 30 °C, kan du få monteret returtermostatventiler. Det sikrer, at vandet, der forlader radiatoren, er afkølet nok.

Forbedringer

 • Skift de originale radiatorventilerHvis huset har en kombination af radiatorer og gulvvarme, bør du udskifte radiatorventiler/termostatstyringer med mere moderne udgaver. De nyeste og bedste kan indstilles, så varmen kan sænkes, når I er væk hjemmefra i løbet af dagen og om natten, når I sover. På den måde kører gulvvarmen med konstant temperatur, og radiatorvarmen reguleres pr. radiator.
  Nye radiatorventiler

  Nye radiatorventiler

  Termostatstyrede radiatorventiler regulerer varmen mere effektivt. Du kan derfor både spare varme og få et bedre indeklima, hvis du udskifter dine gamle manuelle radiatorventiler med termostatstyrede.

Radiatorer

Læs mere

Gulvvarme

Gulvvarme

I denne periode var det almindeligt med gulvvarme i hele huset – dvs. også under trægulvene i opholdsrum.

Gulvvarme

Gulvvarme

Gulvvarme

Gulvvarmen blev typisk udført med ilttætte plastrør (PEX-rør), støbt inde i betonlaget i husets terrændæk. Ilttætheden er vigtig for at undgå, at resten af rørene i husets varmesystem korroderer indefra.

Hvis gulvvarmesystemet er rigtigt udført, ligger det varmeste stykke gulvvarmeslange langs ydervæggen og måske vinduer, så evt. kuldenedfald blive mindst muligt. Det varmeste stykke gulvvarmeslange er det, der kommer lige fra kedlen/fjernvarmeunitten/varmepumpen.

Der er sandsynligvis placeret rumfølere i hvert rum, som beder om varme på samme måde som termostatstyrede ventiler på radiatorer. Gulvvarme indstøbt i beton er svært at regulere, da det tager ca. 12 timer, fra man skruer ned for gulvvarmen, til betonen er kold, og lige så lang tid at få varme på, hvis betonen er kold, når systemet beder om varme.

Gulvvarme er meget velegnet til varmepumper og kondenserende kedler, der opererer med lave fremløbstemperaturer.

Vedligehold

Hvis huset har gulvvarme, er der en temperaturføler i hvert rum, der ligesom en termostatstyret radiatorventil på en radiator beder om mere varme, hvis der bliver for koldt i rummet.

Da gulvvarmeslangerne er indstøbt i beton, er der en reguleringstid, fordi det tager lang tid at varme beton op og køle det ned igen. Det er derfor en fordel, at gulvvarmeanlægget kører med en konstant temperatur døgnet rundt. Du bør altså ikke bruge natsænkning og sænke temperaturen i de timer, du er på arbejde, i et hus med gulvarmeslanger indstøbt i beton i hele huset.

Husk at kontrollere temperaturfølernes batterier, inden fyringssæsonen går i gang.

Gulvvarme

Læs mere

Varme