BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ydervægge

Ydervægge

Ydervægge

Ydervægge

Ydervægge i typehus 2007-2015

Ydervægge i typehus 2007-2015

Ydervæggene i typehuset er typisk enten en muret konstruktion eller en ren trækonstruktion, afhængigt af om huset er et muret hus eller et træhus. De murede ydervægge består typisk af murværk udvendigt og letbeton indvendigt – en såkaldt tung ydervæg. De træbeklædte ydervægge består af et træskelet indvendigt beklædt med brædder på ydersiden – en såkaldt let ydervæg.

Fra 2006 blev Bygningsreglementet lavet om, så et nyt hus skulle leve op til en energiramme i stedet for som tidligere krav om bestemte isoleringstykkelser og som udgangspunkt 22 % vinduer i forhold til husets grundareal. Energirammen varierer efter, hvilket årstal huset er opført, og efter om huset er opført efter Bygningsreglementets mindstekrav eller lidt bedre – de såkaldte lavenergiklasser.

Ydervægge i typehus 2007-2015

Murede ydervægge (tunge)

Murede ydervægge (tunge)

Efter Bygningsreglementet blev strammet i 2006 og igen i 2010, blev hulmuren typisk isoleret med 150 eller 190 mm isolering afhængigt af, hvad der skulle til for, at energirammen holdt.

Vedligeholdelse

Husene med skalmur af mursten kræver ikke ret meget vedligeholdelse. Fugerne holder i mange år.

Soklen under murværket er typisk pudset, og pudsen kan have små revner. Dem reparerer du ved at hugge den løse puds væk og pudse op igen. Pudsen skal have det samme forhold mellem kalk og cement som den oprindelige puds, så pudsene kan arbejde sammen, og udseendet bliver det samme.

Forbedringer

Isoleringstykkelsen passede med murstenens mål, så det så pænt ud, når mureren murede udenpå. Nogle brugte isolering med en bedre isoleringsevne end standard, så ydervæggen ikke blev helt så tyk – typisk en isolering, der isolerer ca. 8 % bedre med samme tykkelse.

Murede ydervægge (tunge)

Ydervægge af træ (lette)

Ydervægge af træ (lette)

De lette ydervægge er – efter at Bygningsreglementet blev strammet i 2006 og igen i 2010 – typisk isoleret med 250-300 mm isolering eller mere, hvis huset er bygget efter lavenergiklassekrav.

Vedligeholdelse

Den lette ydervægsoverflade består af en beklædning af træ med et ventileret hulrum bag, dannet af tynde trælister.

Vedligeholdelsen af bræddebeklædte facader består i at sikre, at brædder er hele, rene og fastsiddende. Brædderne kan være blevet udsat for fysisk belastning og vejrlig, som kræver reparation og vedligehold af overfladebehandlingen (maling).

Hold ventilationsåbninger i facadebeklædningen rene – f.eks. ved fundament og tag – så den planlagte luftpassage kan ske.

Imprægner træbeklædningen for at undgå udtørring, nedbrydning og påvirkning fra vejrlig, med mindre beklædningen består af træsorter, som ikke kræver overfladebehandling, og du kan acceptere, at træbeklædningen bliver grå med tiden.

Det er vigtigt, at du afpasser behandlingen efter beklædningstypen (træsort mv.) og tidligere behandlingsmetoder. Brug laserende, oliebaseret træbeskyttelse med farvepigment, som både trænger ind i træet og lægger en beskyttende overfladefilm på træbeklædningen.

Vær især opmærksom på sydvendte træbeklædninger, da de udsættes for store temperatursvingninger og stor solpåvirkning. Det medfører ofte, at beklædningen bevæger sig og danner revner, og det øger risikoen for, at der trænger fugt og vand ind. Derfor er det vigtigt, at du holder beklædningen mættet med imprægnerende træbeskyttelse.

Hvis træet viser tegn på nedbrud (blødt træ, udvoksning af svampe eller misfarvning), skal du fjerne det nedbrudte træ og erstatte det med nyt, sundt og tørt træ. Angrebets art og omfang afgør, hvad du skal gøre, og hvilke metoder du skal bruge. Kontakt en sagkyndig, hvis du er i tvivl.

Forbedringer

Her blev der også tænkt i isolering med bedre isoleringsevne end standard, så der blev opnået så god isolering som muligt på den tilgængelige plads.

Der var brugt isolering, der isolerede 8 % bedre, men isolering, der isolerer 16 % bedre, var også i handelen. Nogle træhusfirmaer slog sig op på at sælge lavenergihuse. De har typisk mere isolering i ydervæggene, end Bygningsreglementet stillede krav om.

Ydervægge af træ (lette)

Ydervægge