BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ordforklaringer

Dellast
Man taler om kedlens effektivitet ved fuldlast (når det er mest koldt ude) og dellast (i forårs- og efterårssæsonerne).