BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ordforklaringer

Termografi
Måling af varme. En termografi kan f.eks. vise utætheder i huse og varmetab i rør. Termografi bør foretages af fagfolk for at undgå fejltolkninger af data.
termorude
Glas i en konstruktion med 1-2 cm mellem glassene, luft mellem lagene og en forseglet ”kold kant” – typisk af aluminium.
Tomgang
Computeren er tændt men ikke har nogle programmer åbne. På engelsk "idle".
Træflis
Træflis er sønderdelt træ med en længde i fiberretningen på 5-50 mm.
Træpiller
Træpiller er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Alle træarter kan laves til piller, men det er typisk gran, fyr og bøg der bruges.