BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ordforklaringer

Naturgas
Naturgas er et fossilt brændsel der udskiller 40 % mindre CO2 ved forbrænding end kul.
netselskab
Netselskabet er dem, der ejer kablerne ud til din bolig. Dem kan du ikke selv vælge. Til gengæld kan du frit vælge elhandelsselskab , som er dem, der leverer din strøm. Hvis dit netselskab er et andet end dit elhandelsselskab, vil du få 2 regninger.
Netværksstandby-tilstand
En standby-tilstand, hvor udstyret kan genoptage en funktion, når der modtages et fjernaktiveringssignal via en netværksforbindelse.
Nominel køleevne
Kølekapaciteten, som dampkompressionscyklussen kan nå ved hjælp af kondenseringsaggregatet, når det er tilsluttet en fordamper og ekspansionsanordning, ved fuldlastdrift og målt ved standarddriftsforhold med referenceomgivelsestemperatur på 32 °C.
Normeffektfaktor
Faktoren angiver, hvor meget energi, man kan trække ud, i forhold til den mængde energi, kompressoren bruger til el.