BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ordforklaringer

sammenligning af CO2-udledning ved forskellige opvarmningsformer
CO2-udledningen fra varmepumper og elvarme er beregnet ud fra den gennemsnitlige udledning fra elproduktionen. Den er baseret på blandede kilder som kul, naturgas, affald, vind og biomasse.
SCOP
SCOP viser, hvor meget strøm varmepumpen bruger til drift i forhold til hvor meget varme, den leverer. Jo højere SCOP, jo mere effektiv er pumpen. SCOP 4 betyder f.eks., at pumpen producerer 4 kWh for hver 1 kWh el.
SERP
SERP er sæsoneffektivitetsfaktoren og angiver forholdet mellem det årlige kølebehov og det årlige elforbrug.
Settopboks
Digital dekoder til at modtage digitalt tv.
SFP
SFP-faktoren angiver, hvor meget eleffekt motorerne skal tilføres for at transportere en given luftvolumenstrøm. Jo mindre tallet er, jo mere effektivt er anlægget. Et nyt, effektivt ventilationsanlæg kan i dag komme ned på 1.000-1.500 W/(m3/s) (watt pr. m3 udeluft pr. sekund). SEL-faktoren fortæller ikke, om anlægget kører i længere tid end nødvendigt.
sparepære
Sparepærer har energimærke A og B. De har et lavt energiforbrug, lang levetid og er billige i indkøb.
SparOmeter
SparOmeteret er en lille og meget præcis elmåler.
standbyforbrug
Standbyforbrug er den strøm, et apparat bruger, når det ikke er i brug, men heller ikke er slukket helt.
Stenpigningen
Små æggeformede sten foran huset.
strøer
En strø er en lægte, som parketgulvet ligger oven på. Strøerne ligger normalt oven på nogle kiler eller andet, så de er helt vandrette. Det kaldes opklodsning.
Svanemærket
Svanemærket er det nordiske miljømærke.
Svanen
Svanen er det nordiske miljømærke.