BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ordforklaringer

varmeforsyning
Hvis du bor i et område med fjernvarme eller individuel naturgasopvarmning, har du sandsynligvis pligt til at vælge den varmeform. Man kan i særlige tilfælde opnå dispensation fra tilslutningspligten.
varmepumpe
Varmepumper flytter energi fra udeluft eller jord til dit opvarmningssystem. Varmepumper leverer ca. 3 kWh varme for hver kWh el.
Varmepumpe
Varmepumper udnytter energien fra omgivelserne i husets opvarmningssystem. Det vil sige, at pumpen tager varme fra f.eks. udeluft eller jord og overfører den til radiatorer eller gulvvarme eller blæser den direkte ind som varm luft.
Varmtvandsbeholder
Varmtvandsbeholderen opbevarer det varme brugsvand. Vandet bliver varmet op i selve beholderen enten vha. en varmespiral eller med en kappe, der omgiver beholderen, og som gennemstrømmes af varmt vand fra f.eks. kedel eller fjernvarme.
VAV-anlæg
Variable Air Volume = variabel luftmængde
VAV-anlæg
Et VAV-anlæg er et ventilationsanlæg med variabel luftmængde. VAV står for Variable Air Volume.
vindue
Ved vindue forstås ramme inkl. glas eller rude.