BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Ordforklaringer

jordvarmeanlæg
Et jordvarmeanlæg – eller en jordvarmepumpe – er den varmepumpe, der giver den største besparelse. Jordvarme er effektivt, fordi jorden indeholder varme hele året rundt. Et jordvarmeanlæg opvarmer både boligen og brugsvandet.
Jævnstrøm
En strøm, hvor elektronerne hele tiden strømmer i samme retning (modsat vekselstrøm, hvor elektronerne hele tiden skifter retning).